Kotimaa Politiikka

Paavo Väyrynen: EU-elvytysvälineestä sovittu vastoin perustuslakivaliokunnan ohjetta – perustuslakia on muutettava valiokunnan mandaatin selkiyttämiseksi

Paavo Väyrynen.

EU:n elvytysvälineen käsittelystä on syntynyt perustuslaillinen ristiriita eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja valtioneuvoston välille. Tämä on johtanut useisiin oikeuskanslerille tehtyihin kanteluihin.

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen muistuttaa, että pääministeri Sanna Marin (sdp.) ja Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sdp.) ovat perustuslakivaliokunnan antaman nimenomaisen ohjeen vastaisesti neuvotelleet ja sopineet elvytysvälineestä.

– Käydyssä keskustelussa valtioneuvoston jäsenten menettelyä on puolusteltu sillä, että suuri valiokunta oli sen hyväksynyt. Tällä ei kuitenkaan ole oikeudellista merkitystä.

Prosessi jatkuu syksyllä, kun perustuslakivaliokunta ottaa kantaa siihen menettelyyn, jolla elvytysvälineeseen liittyvät päätökset on eduskunnassa tehtävä. Väyrynen korostaa, että tulevissa keskusteluissa perustuslakivaliokunnan tulee pysyä kannallaan.

– Elvytysväline muuttaa euroalueen ja koko unionin luonnetta ratkaisevalla tavalla. Se rikkoo EU:n perussopimusta, ja sen hyväksyminen olisi ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa.

Perustuslakivaliokunnan elvytysvälineestä antama lausunto osoittaa, että sen hyväksymiseen liittyvät päätökset on tehtävä perustuslain säätämisen järjestyksessä.

– Kiireellisessä käsittelyssä tarvittaisiin eduskunnan 5/6 enemmistö. Tämän vaihtoehtona kysymykseen voisi tulla sama menettely kuin unioniin liityttäessä: neuvoa-antava kansanäänestys ja 2/3 eduskuntaenemmistö.

Vastaisen varalle Väyrynen ehdottaa perustuslain muuttamista siten, että perustuslakivaliokunnan asemaa sen ylimpänä tulkitsijana selkiytetään ja vahvistetaan.

– Perustuslakia tulkitessaan perustuslakivaliokunnan tulisi toimia tuomioistuimen tapaan. Tällä korvattaisiin sitä puutetta, että Suomesta puuttuu perustuslakituomioistuin. Valiokunta sekä antaisi sitovia ennakkoratkaisuja että suorittaisi jälkikäteisvalvontaa.

Tehtävien suorittamista varten valiokunnan jäsenten tulisi vannoa tuomarinvala samaan tapaan kuin valtioneuvoston jäsenet joutuvat tekemään. Tämä tukisi valiokunnan jäsenten itsenäistä oikeudellista harkintaa poliittisia paineita vastaan.

Paavo Väyrynen toteaa, että viimeaikaisten kokemusten valossa tarve perustuslain muuttamiseen on ilmeinen.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit