Kotimaa Kulttuuri

Perussuomalaisten Immonen: Kansallista identiteettiä vahvistettava koulutusjärjestelmässä

Olli Immonen.

– Suomalaisuuden säilyttämiseksi suomalaisuutta täytyy vaalia ja suojella. Suomalaisten on itse puolustettava suomalaisuutta, sillä eivät sitä tule puolestamme ketkään muutkaan tekemään, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen.

Perussuomalaisten oululainen toisen kauden kansanedustaja ja eduskuntavaaliehdokas Olli Immonen on jättänyt tänään eduskunnassa hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitusta ryhtymään toimiin kansallisen identiteetin vahvistamiseksi Suomen koulutusjärjestelmässä.

– Suomalaiskansallisen identiteetin merkityksen sisäistämistä on vastuuttomasti murennettu Suomen koulutusjärjestelmässä. Esimerkiksi peruskoulun opetussuunnitelmassa ei enää pyritä historianopetuksessa kansallisen identiteetin sisäistämiseen, vaalimiseen ja vahvistamiseen. Sen sijaan opettajia kehotetaan innostamaan oppilaita hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä, elokuvista ja kirjallisuudesta, Immonen sanoo.

– Erityisesti historianopetuksen yhteydessä olisi luontevaa huolehtia siitä, että lapset ja nuoret ymmärtävät suomalaiskansallisen identiteetin merkityksen tärkeyden suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Kansallisen identiteetin ja suomalaisen kulttuurin vahvistaminen pitäisi olla opetussuunnitelman ja mahdollisimman monet oppiaineet läpileikkaava kokonaisuus.

– Yhteisöllisyyden puute, nuorten kokemat vaikeudet juurtua suomalaiseen yhteiskuntaan sekä maahanmuuttajien kotoutumisen epäonnistuminen ovat ikäviä esimerkkejä siitä, mitä seuraa, kun kansallisen identiteetin merkityksen korostamisesta luovutaan.

Immosen mukaan elinvoimainen kansallinen identiteetti vahvistaa kansan yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on tärkeää yhteiskunnan yhteisöllisyyden ja yhtenäisyyden kannalta.

– Perusteluna kansallisen identiteetin sisäistämisestä luopumiselle on esitetty erityisesti oppilaiden kulttuuristen taustojen erilaisuutta, monikulttuurisuuden vaalimista ja globalisaatiokehitystä. Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman linjaukset historiapolitiikalle kansallisen identiteetin hämärryttämisen osalta on syytä kyseenalaistaa, Immonen toteaa.

– Yhteisöllisyyden puute, nuorten kokemat vaikeudet juurtua suomalaiseen yhteiskuntaan sekä maahanmuuttajien kotoutumisen epäonnistuminen ovat ikäviä esimerkkejä siitä, mitä seuraa, kun kansallisen identiteetin merkityksen korostamisesta luovutaan. Nuorten syrjäytyminen, juurettomuuden tunne ja nuorten kokema yhteisöllisyyden kaipuu ovat surullinen kehityskulku, johon tulee puuttua.

Immonen painottaa, että maailman globalisoituessa on entistä tärkeämpää pitää huolta suomalaiskansallisen identiteetin ja suomalaisen kulttuurin elinvoimaisuudesta.

– Suomalaisuuden säilyttämiseksi suomalaisuutta täytyy vaalia ja suojella. Suomalaisten on itse puolustettava suomalaisuutta, sillä eivät sitä tule puolestamme ketkään muutkaan tekemään. Tästä syystä haluan tietää, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä suomalaiskansallisen identiteetin vahvistamiseksi koko suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, Immonen sanoo.

  • 170
    Shares

Liity kannattajajäseneksi