Kotimaa Talous

Pimeän ulkomaisen työvoiman ja veronumeroiden valvonnat toivat esille laiminlyöntejä useilla toimialoilla

Poliisin valvoi viikoilla 20–21 tehostetusti pimeää ulkomaista työvoimaa ja veronumeroiden käyttöä.

Poliisitarkastaja Minna Immonen Poliisihallituksesta kertoo, että tyypillisimmillään havaitut laiminlyönnit liittyivät veronumeroiden ja tunnistekorttien puuttumiseen sekä työntekijäluetteloiden paikkansa pitämättömyyteen.

– Valvontaiskut toivat esille myös kohteita, joissa työntekijöitä ja viranomaisia varten on laadittu sisällöltään poikkeavat työvuorolistat. Valvontaa suorittavat viranomaiset havaitsivat myös kohteita, joissa työntekijän väitettiin olevan työharjoittelussa, mutta harjoittelusopimusta ei ollut olemassa, Immonen sanoo.

Poliisilaitokset kirjasivat useita rikosilmoituksia ulkomaalaisrikkomuksista, työnantajan ulkomaalaisrikkomuksista, työaikarikkomuksista sekä työsuojelurikkomuksista. Merkittävä määrä havaituista puutteista hoidettiin valvonnan yhteydessä antamalla huomautus.

Viranomaisille valvontaiskut aiheuttivat runsaasti jälkitoimenpiteitä erilaisten tarkastusten ja huomautusten muodossa.

Valvontaa suoritettiin Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Hämeen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen sekä Lapin poliisilaitosten alueilla. Muutamilla poliisilaitoksilla valvontaiskut oli toteutettu ennen teemavalvontaviikkoja. Lisää valvontaiskuja tullaan tekemään kesän ja alkusyksyn kuluessa.

Tarkastettuja valvontakohteita kuuden poliisilaitoksen alueella oli yhteensä 139. Valvontaiskujen aikana tarkastettiin yhteensä 1639 työntekijän tiedot. Näistä ulkomaalaisten työntekijöiden osuus oli 327.

Valvontakohteet valikoituivat ennakkoon tehtyjen analyysien sekä valvontasuunnitelmien pohjalta. Lisäksi yhteistyöviranomaiset toimittivat poliisille tietoa mahdollisista riskitoimijoista.

Valvontaiskuilla oli poliisin ohella mukana mm. aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajia, rajavartiolaitoksen ja verohallinnon edustajia. Valvontaa kohdistettiin mm. ravintoloihin, siivousalan yrityksiin, rakennustyömaille, tehtaisiin, autopesuloihin ja -korjaamoihin sekä parturi-kampaamoihin.

Teemavalvontajakso oli kohdistettu monipuolisesti useille eri toimialoille.

– Tulokset osoittivat sen, että pimeän ulkomaisen työvoiman käyttöön sekä veronumeroihin liittyvät ongelmat eivät enää rajaudu tietyille toimialoille. Viranomaisyhteistyössä tehdyille, yllätysvalvontaiskuille on myös jatkossa tarvetta, Immonen sanoo

Hän kuitenkin muistuttaa, että yksi kantavista teemoista on viranomaisten valvonnan yhteydessä yrittäjille ja työntekijöille antama neuvonta ja ohjaus.

– Merkillepantavaa uusintatarkastuksia tehtäessä on ollut se, että useat yritykset ovat korjanneet havaitut puutteet ja laiminlyönnit annetuissa määräajoissa, Immonen sanoo.

Poliisihallitus

  • 25
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset