Kotimaa Politiikka

Poliisihallitus on jättänyt kanteen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi

Poliisihallitus on jättänyt Pirkanmaan käräjäoikeuteen kanteen, jossa vaaditaan Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkauttamista. Asiamiehenä toimii asianajaja Markku Fredman.


Poliisihallitus ei kommentoi asiaa oikeudenkäynnin ollessa vireillä. Kanteen nostamisen perusteista kerrottiin aiemmin joulukuussa.

– Katsomme Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminnan olevan olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja, joten kanteen nostaminen ja asian saattaminen tuomioistuimen arvioitavaksi toiminnan lakkauttamista varten on perusteltua, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi tiedotteessa 22.12.2016.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen. Säännös saa merkitystä myös siinä tapauksessa, ettei yhteenliittymää ole rekisteröity yhdistykseksi, mutta se toimii yhdistyksen tavoin aatteellisin tavoittein ja vakiintunein toimintamuodoin. Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen katsotaan olevan edellä mainittu aatteellisesti toimiva rekisteröimätön yhdistys.

Yhdistyksiä velvoittavia säännöksiä ei voida kiertää jättämällä yhdistys rekisteröimättä, eikä yhdistykseksi tulkittava yhteenliittymä voi saada keinotekoisesti suojaa yhdistymisvapauden kautta, jos se tosiasiallisesti toimii olennaisesti lain ja hyvien tapojen vastaisesti.

– Väkivaltaisten ja avoimen rasististen järjestöjen toiminnalle ei pidä antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa, Seppo Kolehmainen korosti.

Poliisihalllitus

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa