Kotimaa Politiikka

PS:n Raatikaisen valitus läpi hallinto-oikeudessa – Finavia-paperit määrättiin julkiseksi

Mika Raatikainen (ps). Kuva Eduskunnan kuvapalvelu.
Hallinto-oikeus on määrännyt Finavian johdannaiskauppoja koskevat asiakirjat julkisiksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen oli eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen, kun valiokunta antoi mietintönsä Finavian johdannaiskaupoista helmikuussa 2017. Raatikainen itse teki ehdotuksen vuonna 2016 Finavian tapauksen ottamisesta valiokunnan työlistalle. Eduskunnan tarkastusvaliokunta kävi läpi liikenneministeri Anne Bernerin ja Finavian johdon toimia koko syksyn 2016 ja alkukevään 2017. Ennen eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitystä Valtiontalouden tarkastusvirasto teki Finaviaan sekä tuloksellisuustarkastuksen että laillisuustarkastuksen. Tarkastukset paljastivat epäkohtia sekä yhtiön päätöksenteossa, että sen valvonnassa. Mietinnössä todettiin, että liikenne- ja viestintäministeriö puuttui valtionyhtiön operatiiviseen toimintaan kyseenalaisella tavalla.

Johdannaiskaupoissa oli tapahtunut selkeitä virheitä – Valtion tarkastusvirasto halusi salata tietoja

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan liikenneministeriön toiminta ei ollut syksyllä 2015 vakiintuneen omistajaohjauksen käytännön mukaista. Johdannaiskaupoissa oli tapahtunut selkeitä virheitä ja riskinottoa, joka ei kuulu valtionyrityksen periaatteisiin. Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) oli tällöin vastuussa omistajaohjauksesta.

Kansanedustaja Raatikainen pyysi syksyllä 2016 erillisellä tietopyynnöllä käyttöönsä Valtiontalouden tarkastusvirastosta laillisuustarkastukseen liittyvän taustamuistion kokonaisuudessaan, koska osa muistion tiedoista oli salattu. Hän ei pyynnöstään huolimatta saanut muistion salattuja osia. VTV perusteli tietojen antamatta jättämisen julkisuuslakiin vedoten.

VTV salasi muistiosta kohtia, jotka koskivat mm. Finavian hallituksen päätöksentekoa, hallituksen jäsenten keskusteluja, yhtiön käyttämien asiamiesten kommentteja, valtio-omistajan toimintaa ja Finavian yhteistyö- ja sopimuskumppaneiden nimiä. Muistiosta salattiin myös tietoja, jotka koskevat yksittäisten yhtiön työntekijöiden tai luottamushenkilöiden toimia ja tarkastusviraston niihin kohdistamaa kritiikkiä.

Myöhemmin muistio toimitettiin kokonaisuudessaan Tarkastusvaliokunnan käyttöön, mutta salaiseksi leimattuna. Muistio on tarkin kuvaus siitä, miten liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ministeriö ohjasi Finaviaa tilanteessa, missä selvitettiin yhtiön vuosina 2009–2011 tekemien johdannaiskauppojen purkamisen seurauksena 34 miljoonan euron tappioihin johtanutta ja sen jälkeistä päätöksentekoa. Raatikaisen mukaan salaamisessa lienee osaltaan kyse siitä, että halutaan suojata julkisuudelta henkilöitä, jotka ovat olleet tehtäviensä takia mukana Finavia-sopassa.

Raatikainen valitti salauspäätöksestä

Raatikainen valitti salauspäätöksestä hallinto-oikeuteen, joka päätti tämän vuoden maaliskuussa, että VTV:n muistio on täysin julkinen Finavian hallituksen päätöksentekoa ja hallituksen jäsenten keskusteluja myöten. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kyseisten tietojen salassapidolle ollut säädettyä perustetta. Kyse on ollut VTV:n Finaviaan lain nojalla kohdistamasta laillisuustarkastuksesta, jossa tarkastettavana on ollut omistajaohjauksen ohella myös yhtiön toiminta.

Raatikaisen mielestä erikoiseksi asioiden salaamisen tekee myös se, että hän oli tietoja pyytäessään sekä kansanedustaja, että Finavian johdannaiskauppoja käsittelevän tarkastusvaliokunnan jäsen. Näissä ominaisuuksissa hänelle olisi pitänyt suoda erityisen laaja tiedonsaantioikeus. Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvittavat tiedot, ja kansanedustajalla on oikeus saada viranomaiselta tämän hallussa olevia edustajatoimen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.

Valtion monopoliyhtiö Finavia pyrkii edelleen salaamaan taustamuistion

Valtion monopoliyhtiö Finavia haluaa edelleen salata taustamuistion. Se perustelee salaamistarvetta korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättämässään valituslupahakemuksessa ja valituksessa sillä, että hallinto-oikeuden julkiseksi katsoma muistio sisältää yhtiön ja sen liikekumppanien liikesalaisuuksia. KHO:n ratkaistavaksi tulee, onko Finavialla edes oikeutta valittaa päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan muistio ei sisältänyt Finavian tai muiden liikesalaisuuksia.

Raatikaisen mielestä muistio pitäisi ehdottomasti julkistaa.

– Näen koko vyyhdin ongelmallisena myös kansalaisen kannalta, kyse on päätöksenteon avoimuudesta ja yhteisistä rahoista, joita on hävinnyt yli 30 miljoonaa. Asiakirja tulisi julkistaa myös, jotta asia saataisiin käsiteltyä loppuun, Raatikainen painottaa.

Raatikainen kummastelee myös valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nergin aiemmin tekemää ilmoitusta, ettei sote-uudistuksen valmistelussa tarvitse reagoida korkeimman hallinto-oikeuden vaatimukseen sote-uudistuksen valinnanvapausmallin viemisestä Euroopan komission käsittelyyn. Raatikainen muistuttaa, että myös vallankäyttäjien tulee noudattaa oikeuden päätöksiä.

– Ei niille voi viitata kintaalla. Viranomaisten lainkäytön oikeellisuutta tulee valvoa ja oikeuden päätöksiä on noudatettava. Yksinkertaista, mutta ei kaikille. Jään odottamaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä mielenkiinnolla, Raatikainen huomauttaa.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Kansalaisen verkkokauppa