Eurooppa Maahanmuutto

Puolalaiset eivät halua pakolaisia Lähi-idästä tai Afrikasta, samaa kulttuuria edustavat käyvät

Puolan rajalla

Kaksi kolmasosaa puolalaisista tyrmää Euroopan unionin Lähi-idän ja Afrikan pakolaisten uudelleensijoitusohjelman, ja yli puolet ei halua turvapaikanhakijoita lainkaan, mielipidekysely paljastaa.Kaikkiaan 52 prosenttia puolalaisista ei halua Puolan ottavan vastaan turvapaikanhakijoita konfliktialueilta, ja 67 prosenttia on sitä mieltä, että maan ei tulisi hyväksyä uudelleensijoitettavia Lähi-idästä ja Afrikasta saapuneita turvapaikanhakijoita, Radio Poland kertoo.

Nuoret ihmiset – noin 62 prosenttia alle 35-vuotiaista vastaajista – osoittautuivat olevan vastahakoisempia turvapaikanhakijoiden vastaanottamiselle kuin vanhempi sukupolvi, joista 48 – 52 prosenttia vastaajista ei hyväksy turvapaikanhakijoiden ottamista.

CBOS:n (Centrum Badania Opinii Społecznej, Public Opinion research Center) tekemä tutkimus paljasti, että 40 prosenttia hyväksyisi turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen konfliktialueilta – mutta vain jos he tulisivat palaamaan lähtömaahansa myöhemmin.

Kaikkiaan 92 prosenttia puolalaisista ei hyväksynyt pakolaisten pysyvää asuttamista Puolaan. Vain 4 prosenttia oli sitä mieltä, että pakolaisia tulisi ottaa vastaan ja asuttaa Puolaan pysyvästi.

67 prosenttia puolalaisista ei hyväksynyt EU:n Lähi-idästä ja Afrikasta siirtolaiskriisin aikana saapuneiden pakolaisten uudelleensijoittamista Puolaan.

Nämä luvut ovat linjassa muiden Itä-Euroopan maiden turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia koskevien mielipiteiden kanssa. Unkarissa suoritetussa mielipidemittauksessa 90 prosenttia vastaajista oli laitonta siirtolaisuutta vastaan.

Unkarilaisilta kysyttiin myös EU:n uudelleensijoittamiskiintiöistä – EU:n suunnitelmasta, jota Unkari ja muut Visegrad-maat (V4-maat) Puola, Slovakia ja Tsekki ovat voimakkaasti vastustaneet. 71 prosenttia unkarilaisista vastaajista oli samaa mieltä muiden V4-maiden kansalaisten kanssa, ja tyrmäsi täysin pakolaisten uudelleensijoittamisen maihinsa.

Puolan pääministeri Beata Szydło torjui EU:n hänen maalleen asettamat vaatimukset 7.000 muslimipakolaisen vastaanottamisesta. Hän sanoi Pariisin iskujen jälkeen, että kansallinen turvallisuus tulee ensin. Varaulkoministeri Konrad Szymanski kertoi myöhemmin medialle, että kiintiösuunnitelma on “kuollut”.

Puolalaiset olivat suostuvaisempia ottamaan vastaan siirtolaisia naapurimaasta Ukrainasta, missä on ollut levottomuuksia Euromaidanin protestien ja Krimin alueliitoksen jälkeen. Puolalaisista 58 prosenttia olisi valmiita hyväksymään turvapaikanhakijat Ukrainasta. 37 prosenttia puolalaisista oli ajatusta vastaan.

Puolassa asuu tällä hetkellä arviolta 300.000 – 400.000 ukrainalaista mukaan lukien turvapaikanhakijat.

Mateusz Kramek Ukrainan Maailmankeskuksesta (Ukrainian World Centre), mikä tarjoaa tukea ukrainalaisille Puolassa, sanoi, että organisaatio saa laajalti tukea Puolan äänestäjäkunnalta, ja että puolalaiset antavat lahjoituksia varsin avokätisesti. The Guardian toteaa, että “Puolan ja läntisen Ukrainan kulttuurien samankaltaisuudet ovat tehneet Ukrainan siirtolaisten integroitumisen suhteellisen suoraviivaiseksi.”

Puola myös toivottaa kymmenet tuhannet etniset puolalaiset takaisin. Parlamentin komitea on tehnyt työtä Kazakstanissa asuvien puolalaisten ja heidän jälkeläistensä kotiuttamiseksi. Vuonna 1936 Neuvostoliitto karkotti 70.000 puolalaista läntisiltä alueiltaan, kuten Ukrainasta ja Valko-Venäjältä. Vaikka monet menehtyivät raaoissa olosuhteissa, arviolta 30.000 heidän jälkeläistään vielä elää tuossa Keski-Aasian maassa.

Komitea teki myös muutoksia “puolalaisten korttiin”, jonka Radio Poland kertoo olevan “vuonna 2008 laadittu dokumentti, joka vahvistaa henkilön kuuluvan Puolan kansaan ilman vaatimusta Puolan kansalaisuudesta.” Kortin voi saada vain entisen Neuvostoliiton asukas, ja on ehdotettu,että kortin haltijoille annettaisiin pääsääntöisesti samat oikeudet kuin Puolan kansalaisille.

Kazakstanista kotiuttamista koskevan lainsäädännön puolustajat kokevat, että kyseessä on kansan moraalinen velvollisuus.

Breitbart

Jakoa

Liity kannattajajäseneksi

Grilli kesäkuntoon - tulikulma.fi

Uusimmat uutiset