Eurooppa

Puolet eurooppalaisista ei luota mediaan

Vain aavistuksen verran yli puolet eurooppalaisista luottaa mediaan, kerrottiin torstaina julkaistussa EU-tutkimuksessa.


Eurooppalaisella tasolla vastaajista 53 prosenttia kertoi luottavansa kansalliseen mediaan, kun taas mediaan ei kokenut luottavansa 44 prosenttia.

Suomalaista 88 prosenttia koki luottavansa mediaan. Myös Ruotsissa ja Tanskassa luottamus oli kohtuullisen korkea, 77 prosenttia.

Etelä-Euroopassa mediaan ei luoteta, sillä 26 prosenttia kreikkalaisista, 34 prosenttia ranskalaisista ja 38 prosenttia espanjalaisista kokivat pitävänsä mediaa luotettavana. Britanniassa 44 prosenttia luotti mediaan.

Suomalaisten osalta, EU-tutkimuksen tulos on ristiriidassa T-median aiemmin tekemän tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 69 % suomalaisista ilmoitti, ettei luota mediaan. Taloudelliseen tiedotustoimistoon (TAT) kuuluva T-Media toteutti vuonna 2013 Kansan arvot -tutkimuksen, johon vastasi yli 3 000 suomalaista. Tuolloin vain neljännes tutkimukseen vastanneista koki, että media keskittyy olennaisiin asioihin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

  • 39
    Shares