Kotimaa Politiikka

Purra, Halla-aho ja Peltokangas: Hallituksen toimilla lisätään ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä – kyseessä on kaiken lisäksi selvä houkutustekijä

Kuva Shutterstock.

Perussuomalaiset Halla-aho, Purra ja Peltokangas jättivät hallintovaliokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jonka tarkoituksena sanotaan olevan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy. Tämä tavoite on toki kannatettava, mutta perussuomalaiset pitävät keinoja täysin väärinä.

– Tällaisilla lakimuutoksilla ei itse ongelmaan ole minkäänlaista vaikutusta, jos samaan aikaan ei voimakkaasti puututa itse rakenteelliseen ongelmaan eli siihen, että Suomeen saapuu koko ajan enemmän matalapalkka-aloille saapuvaa maahanmuuttoa. Juuri näillä aloilla väärinkäytöksiä ja ihmiskauppaa tapahtuu, kansanedustaja ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra toteaa.

Viime vuosi oli ennätysvuosi EU:n ulkopuolelta matalapalkka-aloille saapuvan työperäisen maahanmuuton oleskeluluvissa. Puoliväliriihessään huhtikuun lopussa hallitus päätti edelleen huomattavasti lisätä tällaisen maahanmuuton määrää.

Kyseessä on valitettavasti selvä houkutustekijä. Kun ulkomaalainen sanoo, että työnantaja on toiminut väärin, hän saa jäädä Suomeen, hänen perheensä pääsee Suomeen, toimeentuloedellytyksiä ei ole eikä edes saatavuusharkintaa.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei voi hyväksyä esitykseen sisältyvää ehdotusta, jonka mukaan oleskeluluvan nojalla työskentelevälle ulkomaalaiselle voitaisiin myöntää oikeus työntekoon ilman saatavuusharkintaa eli ilman ammattiala- tai muuta rajoitusta tai yritystoimintaan, jos on aihetta epäillä, että hänen työnantajansa on laiminlyönyt velvollisuuksiaan työnantajana tai muulla tavalla hyväksikäyttänyt häntä. Sama koskee ehdotusta, jonka mukaan ulkomaalaisella olisi vastaavalla perusteella oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista tai yrittämistä varten.

– Tällainen johtaa toteutuessaan helposti tilanteeseen, jossa ulkomaalaisen työntekijän kannattaa joko tarkoituksella hakeutua huonojen työehtojen pariin tai ainakin perättömästi esittää, että häntä olisi hyväksikäytetty. Mahdollista on myös, että työnantaja laiminlyömällä velvoitteensa aktiivisesti auttaisi ulkomaista työntekijäänsä jäämään maahan, kansanedustaja Jussi Halla-aho perustelee.

– Kyseessä on valitettavasti selvä houkutustekijä. Kun ulkomaalainen sanoo, että työnantaja on toiminut väärin, hän saa jäädä Suomeen, hänen perheensä pääsee Suomeen, toimeentuloedellytyksiä ei ole eikä edes saatavuusharkintaa. Tämä on yksinkertaisesti niiden vähäistenkin maahanmuuttoa rajoittavien mekanismien kiertämistä. Lukumäärät tulevat kasvamaan huomattavasti, Purra lisää.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä kiinnittää huomiota myös esityksen perusteluiden kirjaukseen, jonka mukaan työntekijän kirjallista selvitystä tai suullista kuulemista tulisi pitää riittävänä perusteena työnantajan moitittavan menettelyn takia myönnettävän jatkoluvan myöntämiselle, ja jonka mukaan epäselvissä tilanteissa jatkolupa tulisi aina myöntää sitä hakevalle.

– Ulkomaista työvoimaa hyväksikäytetään koko ajan enemmän ja enemmän ja tekijät ovat lähes aina myös ulkomaalaisia. Kiitokseksi tästä hallitus myöntää kaikille oleskeluluvat eikä edes pyri puuttumaan juurisyihin. Rangaistuksia ei juuri tule eikä hallitus halua tulevankaan. Miten tällaisella pelleilyllä voitaisiin ongelmaan puuttua? kansanedustaja Mauri Peltokangas ihmettelee.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit