Eurooppa

Ranskassa naisten sukupuolielinten silpomistapausten arvioidaan kaksinkertaistuneen vuosikymmenessä

Kuva Pixabay.

Ranskan kansallisen terveysviraston julkaisema raportti osoittaa, että naisten sukupuolielinten silpomistapaukset ovat saattaneet kasvaa jyrkästi Ranskassa.

Viraston viikkojulkaisun Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) mukaan sukupuolielinten silpomisen läpikäyneitä naisia oli 2000-luvun puolivälissä arvion mukaan 60 000, mutta 2010-luvun alussa arvio on jo 125 000.

– Vaikka nämä tavat ovat historiallisesti levinneet laajalle Afrikan mantereella, niitä tavataan nykyään myös muissa maailman kolkissa, mukaan lukien Euroopan maahanmuuttomaat, julkaisussa todetaan.

Naisten sukupuolielinten silpominen
Naisen sukupuolielinten silpominen (Female Genital Mutilation, FGM) on tapa, jossa osa naisen ulkoisista sukuelimistä leikataan pois. Silpomisesta käytetään joskus myös nimitystä naisen ympärileikkaus, mutta käsite on harhaanjohtava, koska kyse on häpyhuulten tai häpykielen poistamisesta, eikä siittimen esinahan ympärileikkaamisesta. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee naisen sukupuolielinten silpomiseksi ”kaikki menetelmät, joihin sisältyy naisen ulkoisten sukuelinten osittain tai kokonaan poistaminen tai joissa muutoin vahingoitetaan naisen ulkoisia sukuelimiä muista kuin lääketieteellisistä syistä”

Nykyisin käytäntöä esiintyy eri muodoissaan lähinnä Afrikassa  ja jonkin verran myös Lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa.

Naisten sukuelimiä silvotaan selvästi eniten Afrikassa, mutta jonkin verran myös Lähi-idässä sekä Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa. Silpominen on yleisintä Somaliassa, jossa 97 prosenttia naisista silvotaan. Yli tai lähes 90 prosenttia naisista silvotaan lisäksi Egyptissä, Eritreassa, Malissa, Etiopiassa, Sierra Leonessa ja Sudanissa. Aiemmin tavan uskottiin keskittyneen lähinnä Afrikkaan, mutta Ruotsissa on havaittu 47 % Iranista, Irakista ja Kurdistanista tulleista tytöistä olevan leikattuja.

Julkaisun mukaan naisten osuuden kasvu siirtolaisväestöstä ja toinen siirtolaissukupolvi selittävät voimakasta kasvua arviossa.

Arvion referenssiväestössä 72 prosenttia oli ensimmäisen sukupolven siirtolaisia, ja puolet heistä oli 18-40 -vuotiaiden ikäryhmässä. 80 prosenttia referenssiväestöstä oli Afrikan ranskankielisistä maista – Senegal, Norsunluurannikko, Kamerun, Mali, Guinea – joissa sukupuolielinten silpominen on yleistä.

Ranskassa syntyneitä edellä mainituista riskimaista lähtöisin oleville vanhemmille syntyneitä toisen sukupolven siirtolaisia asui eniten Île-de-Francessa, Pariisin metropolialueella. Muita alueita olivat Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine ja Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Referenssiväestön ja uusimpien tutkimustulosten perusteella ekstrapoloimalla BEH-julkaisu on päätynyt arvioon, jonka mukaan Ranskassa eläisi jopa 125 000 sukupuolielinten silpomisen läpikäynyttä naista.

Britanniassa silpomisten aiheuttamia vaurioita korjattiin keskimäärin kerran tunnissa

Maahanmuuttajayhteisöissä nuoria tyttöjä saatetaan edelleen lähettää silvottaviksi lähtömaihinsa, tai operaatio saatetaan tehdä uudessa kotimaassa, vaikka se olisi laitonta. Euroopan parlamentin arvion mukaan EU:n alueella eläisi noin 500 000 silpomisen uhriksi joutunutta tyttöä ja naista, ja vuosittain 180 000 tyttöä ja naista on vaarassa joutua silvotuksi.

Suomi on toistaiseksi ainoa Pohjoismaa, jossa naisten sukuelinten silpomista ei ole kielletty erillislailla. Ruotsissa silpomisen kieltävä erillislaki on esimerkiksi ollut voimassa vuodesta 1982 asti ja vuonna 1999 laki laajennettiin kieltämään myös ulkomailla tehdyt silpomiset. 26 maata Afrikassa ja Lähi-idässä ovat kieltäneet silpomisen lailla tai perustuslain asetuksella. Silpomisen kieltävää lainsäädäntöä on lisäksi 33 maassa muilla mantereilla.

Suomessa kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi sai 61 266 kannatusilmoitusta ja eteni 3. kesäkuuta 2019 eduskunnan käsiteltäväksi.

Vaikka naisten ympärileikkaus on ollut laitonta Britanniassa vuodesta 1985 alkaen, lääkintähenkilöstölle tuli ilmi tapauksia keskimäärin 61 minuutin välein huhtikuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana.

Tuona ajanjaksona raportoitiin 8 656 tapausta, joissa naisille tai tytöille suoritettiin sairaaloissa tai yksityislääkäreissä kirurgisia toimenpiteitä johtuen silpomisen aiheuttamista ongelmista. Luvut osoittavat, että täysin uusia naisten ympärileikkaustapauksia tuli esille keskimäärin 92 minuutin välein.

Vuonna 2016 maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 200 miljoonaa naista oli joutunut sukupuolielinten silpomisen uhriksi.

  • 278
    Shares