Kotimaa

Rasistinen nimi poistetaan kartoista

Kuva Google Maps.

Kotimaisten kielten keskus Kotus on keskustellut Maanmittauslaitoksen kanssa rasistisen ilmauksen sisältävästä saarennimestä Neekerisaari.

Liperissä sijaitsevan saaren nimestä ei ollut tehty virallista tarkistuspyyntöä Kotukseen. Keskustelussa on tultu siihen tulokseen, että Maanmittauslaitos poistaa nimen kartoistaan.

Kotuksen tavoitteena on hyvän ja sävyltään arvostavan kielenkäytön edistäminen. Sen mukaan viranomaisten ei tule käyttää sävyltään rasistisia ilmauksia.

Vaikka perinnäiset paikannimet eivät kuulu yhdenkään viranomaisen toimivaltaan, ne ovat siinä mielessä poikkeuksellinen kielenkäytön laji, että ne eivät ole pelkästään paikallista, suullista kielenkäyttöä. Kun nimet esitetään kartassa, ne tulevat osaksi julkista ja viranomaisten kielenkäyttöä.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan kyseessä on poikkeustapaus, eikä karttojen nimien valinnan ja karttanimistön tarkistuksen perusperiaatetta ole syytä muuttaa: luonnonpaikoista esitetään kartassa sekä aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen että hälytysturvallisuuden takia ne nimet, joita paikalliset niistä vakiintuneesti käyttävät.

Nimen Neekerisaari poistamista tukevat kuitenkin useat seikat. Sen lisäksi, että nimen sisältämä sana on halventava ja epäkorrekti, nimi on maastokartassa ainoa kyseisen sanan sisältävä nimi. Kyseinen nimi ei ole myöskään vanhaa paikallista perinnettä vaan alun perin Journalistiliiton jäsenten kesäpaikalleen 1930-luvulla tietoisesti antama.

Sanan ruotsinkielinen vastine on tulkittu loukkaavaksi ja epäasialliseksi Ruotsissa, jossa Lantmäteriet on poistanut vuonna 2019 kaikki Neger-alkuiset nimet peruskartastaan. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että nimeä ei ole hyvä esittää kartassa.

Saari ei jää nimettömäksi, sillä karttaan on merkitty sen vähemmän tunnettu rinnakkaisnimi Seppänen.

  • 574
    Shares