Eurooppa Politiikka

Ruotsalainen Mariestad haluaa poistaa suomenkieliset palvelut

Kuva Pixabay.

Ruotsalainen Mariestadin kunta on yksi suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvasta 64 kunnasta.Kunta haluaa nyt säästää ja erota hallintoalueesta, mikä tarkoittaisi suomenkielisten palvelujen katoamista.

Mariestadin kunta tahtoo irtaantua suomenkielisestä hallintoalueesta, johon se liittyi helmikuussa 2015. Hallintoalueen kunnassa on suomenkielisillä oikeus esikoulu- ja vanhustenhuoltopalveluihin.

Vänernin itälaidalla sijaitseva Mariestad teki marraskuussa 2018 alustavan päätöksensä hakea suomenkielisestä hallintoalueesta eroamista. Vuoden alusta astui voimaan lainmuutos, jossa kuntien velvoitteet lisääntyvät. Tällä hetkellä po. palveluun Mariestad käyttää vuodessa noin 660 000 kruunua (noin 65 000 euroa).

Kulttuuriministeriö pyysi asiasta lausunnon kaikkiaan kahdeksalta ruotsinsuomalaiselta taholta. Vastauksia tuli seitsemän, ja niissä vastustettiin ehdotusta.

Mariestadin kunnassa asuu noin 2 000 suomalaisperäistä asukasta, noin kahdeksan prosenttia koko väestöstä. Hallintoaluetta koskevan lain mukaan suomenkielisellä on oikeus asiointiin kunnan kanssa sekä kirjallisesti että suullisesti. Puhelimitse soittoaika on kahtena päivänä viikossa kahden tunnin ajan. Österåsenin esikoulussa on saatavilla osittain suomenkielistä opetusta. Vanhustenhuollossa käytössä on osasto Fredslundin hoitolassa Hasslerörissä.

Kunta ei voi omalla päätöksellään erota hallintoalueesta, vaikka olisi siihen vapaaehtoisesti liittynyt. Eroaminen on mahdollista vain Ruotsin hallituksen luvalla. Lain mukaan siihen vaaditaan erityisiä syitä.

Suomenkieliseen hallintoalueeseen Ruotsissa kuuluu 64 kuntaa, ja yli 61 prosenttia ruotsinsuomalaisista asuu hallintoalueella.

  • 479
    Shares