Eurooppa Maahanmuutto

Ruotsalainen professori: Laajamittainen maahanmuutto hajottaa ruotsalaista yhteiskuntaa

Kuva Shutterstock.

Ruotsi on joutunut merkittävien muutosten kohteeksi laajamittaisen maahanmuuton seurauksena. Demografiset muutokset vaikuttavat ruotsalaiseen politiikkaan ja yhteiskuntaan tulevaisuudessa vielä pitkään.

Tommy Möller, joka toimii poliittisten tieteiden professorina Uppsalan yliopistossa väittää, että massamaahanmuutolla on ollut ja tulee jatkossakin olemaan suuri vaikutus ruotsalaiseen politiikkaan ja yhteiskuntaan.

– Tapahtuipa mitä tahansa, kukaan ei voi kiistää, etteikö laajamittainen maahanmuutto olisi aiheuttanut merkittäviä muutoksia yhteiskuntaamme ja että nämä muutokset eivät vaikuttaisi kauaskantoisesti ruotsalaiseen politiikkaan, professori kirjoittaa Dagens Industri -julkaisussa.

Möller kuvailee kirjoituksessaan vuonna 2010 alkanutta poliittisen kentän muutosta, jonka aikana maahanmuuttokriittisestä Ruotsidemokraateista on kasvanut kannatukseltaan Ruotsin suurin puolue.

– Ongelmat terveydenhuollossa, koulujärjestelmässä ja kunnissa, asuntopula sekä kasvava jengirikollisuus on ruotsidemokraattien toimesta yhdistetty maahanmuuttoon, professori toteaa.

Ruotsidemokraattien ajatus ei ole tuulesta temmattu. Professori Möller kuvailee kirjoituksessaan monikulttuurin ja demografisen muutoksen vaikutuksia yhteiskuntaan.

– Valitettavasti ihmisten välinen luottamus, joka on laajojen yhteiskuntien toiminnan edellytys, on Ruotsissa laskenut viime vuosina.

Vaikka ihmisten välisen luottamuksen lasku ei johdu yksinomaan maahanmuutosta, sillä on kuitenkin suuri vaikutus, kuten myös kasvavilla kulttuuri- ja elintasoeroilla.

– Jos erot kasvavat todella suuriksi, ajatus samaan yhteiskuntaan kuuluvuudesta heikkenee, millä tulee olemaan seurauksia mahdollisuuksiin säilyttää hyvinvointivaltio, jollainen Ruotsi on ollut pitkään, professori muistuttaa.

Pahimmassa tapauksessa jopa demokratia on uhattuna.

Etninen diversiteetti heikentää yhteiskuntia

Vuonna 2019 julkaistu tanskalainen tutkimus tukee professori Möllerin käsitystä maahanmuuton ja muuttuvan demografian vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Yhteiskunnat perustuvat väestön keskinäiseen luottamukseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Kun kansalaisten keskinäinen yhteenkuuluvuuden tunne sekä luottamus vähenee, seurauksena on turvattomuuden tunteen ja levottomuuksien lisääntyminen.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttoon liittyvä etninen diversiteetti heikentää yhteiskuntia vähentämällä yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta.

  • 943
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset