Eurooppa Politiikka

Ruotsalainen tutkimus: Maitolasi on vihasymboli

Kuvakaappaus FOI:n raportista.
Ruotsalainen ”valkoiseen vihaan” keskittyvä tutkimus luettelee vihasymbolien joukossa maitolasin.

Ruotsalainen Totalförsvarings forskningsinstitut (FOI) on laatinut maan hallituksen toimeksiannosta raportin, joka analysoi ”radikaalia nationalismia digitaalisessa ympäristössä”.

Raportti keskittyy ”valkoiseen vihaan” Ruotsissa, ja se kertoo antavansa näkymän ”muukalaisvihamielisiin digitaalisiin ympäristöihin”.

FOI:n raportin mukaan uhkausten tai herjojen esittäminen on vihaa, mutta raportti tulkitsee myös pelkoa tai ahdistuneisuutta esittävät ilmaisut vihaksi.

Vihasymboleja raportti listaa kaikkiaan 17, joiden joukossa on hakaristi, mutta myös merkintä ”100%”, kädellä tehty OK-merkki sekä maitolasi.

FOI:n raportista.

Raportissa rinnastetaan radikaalit kansallismieliset ja radikaalit islamilaiset järjestöt toisiinsa, joten raportin laatijoiden mukaan radikaalin islamin tutkimuksesta saatuja oppeja voidaan käyttää myös kansallismielisiä ryhmiä tutkittaessa ja siten ”luoda olosuhteet, jotka voivat edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia, sekä estää ennakkoluuloja, vihaa ja muiden epäinhimillistämistä”.

Yhdistämällä eri tieteenaloja voimme kehittää entistä parempia tekniikoita vihaviestien ja ääriliikkeiden havaitsemiseen digitaalisissa ympäristöissä, raportissa todetaan.

  • 806
    Shares