Eurooppa

Ruotsalainen tutkimus: Tuulimyllyjen melu häiritsee

Kuva Pxfuel.

Göteborgin yliopistossa on todettu tuulivoimalaitosten melun aiheuttavan uniongelmia. Asiaa on tutkittu laboratorio-olosuhteissa, jolloin erilaiset satunnaistekijät voidaan eliminoida.

Ympäristölääketieteen professori Kerstin Persson-Waye sanoo tulosten tukevan tuulivoimalaitosten alueilla asuvien ihmisten kertomuksia.

Aiemmin yhteyttä uniongelmien yhteyttä tuulivoimaloiden aiheuttamaan meluun ei ole voitu osoittaa. Nyt yhteys on kuitenkin havaittu. Vaikka voimaloiden melutaso korvin kuultavalla taajuusalueella on matala, osoittaa havaintoaineisto vaikutuksen vastaavan voimaloiden lähellä asuvien kertomuksia.

Tutkimukseen osallistui 50 henkilöä, joista 24 asuu enintään kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista, muut 26 henkilöä asuivat toisissa olosuhteissa.

Osallistuneiden unta seurattiin kolmen yöunen aikana laboratorio-olosuhteissa. Heidän aivotoimintansa, silmänliikkeet ja sydämen syke rekisteröitiin tuulivoimaloiden äänen vaikutuksen selvittämiseksi. Yhden yön ajan unta ei häiritty äänimelulla.

Tulokset osoittivat että voimalan äänet haittasivat nukahtamista ja lyhensivät unen kestoa, samoin laatua.

Ruotsin Ympäristövirasto, jonka vastuulla on muun muassa seurata tuulivoimalaitosten aiheuttamia äänihaittoja, on parhaillaan uudelleen selvittämässä tutkimustiedon vaikutusta tuulivoimaloiden lupa-asioihin.

– Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että voimalaitokset vaikuttaisivat (lähellä asuvien) ihmisten unen laatuun, sanoo Lisa Johansson Ympäristövirastosta. Hän kuitenkin olettaa, ettei muutoksia melun raja-arvoihin ole tulossa. Havaitut vaikutukset mahtuisivat WHO:n raja-arvojen sisälle.

Suomessa VTT:n, Työterveyslaitoksen (TTL) , Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankkeessa on selvitetty tuulivoimaloiden infraäänen (alle 20 Hz taajuus) vaikutuksia ihmisten terveyteen. Tulosten mukaan ainakaan infraäänille altistuminen ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua.

Lähde SVT, Kansalainen.

  • 172
    Shares
Tagit