Eurooppa Politiikka

Ruotsidemokraatit uudistavat periaateohjelmansa sovinnollisemmaksi

Kuva News Öresund / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Ruotsidemokraateilla on puoluekokous 21.–24. marraskuuta 2019 Örebrossa. Puoluehallitus haluaa muuttaa periaateohjelmasta useita kiistanalaisia kohtia ja muotoiluja, joiden vuoksi kilpailevat puolueet ovat arvostelleet Ruotsidemokraatteja naisvihamielisiksi ja rasisteiksi.

Muutosesitysten syyksi arvioidaan, että Ruotsidemokraatit haluaa saada itsensä kelpoiseksi toimimaan yhteistyössä muiden puolueiden, lähinnä maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien, kanssa. Periaateohjelmassa on useita kohtia, jotka ovat olleet puheenjohtaja Jimmie Åkessonille kiusallisia aiemmissa vaalikampanjoissa, joten arvioidaan, että puoluejohto haluaa korjata asian ennen seuraavia vaaleja.

Ruotsidemokraattien puoluehallitus esittää puolueen kilpailijoiden rasistiseksi syyttämän sanaparin ”peritty olemus” (nedärvd essens) poistamista periaateohjelmasta. Puoluehallituksen esityksessä kiistetään, että sanapari olisi tähänkään asti edustanut essentialistista ihmiskäsitystä ja tarkoittanut etnisyyden ja kulttuurin yhteyttä.

Esityksessä myös ehdotetaan, että periaateohjelmassa täsmennettäisiin erikseen, että ihonväri ja etnisyys ovat Ruotsidemokraateille merkityksettömiä asioita. Lisäksi puoluehallitus esittää kaksoiskansalaisuutta vastustavan kohdan poistamista periaateohjelmasta.

Puoluehallitus haluaa myös selventää Ruotsidemokraattien käsitystä Ruotsin kansallisista vähemmistöistä. Vuonna 2014 nousi kohu, kun puolueen kansanedustaja ja silloinen puoluesihteeri Björn Söder totesi haastattelussa, että saamelaiset, tornionlaaksolaiset, juutalaiset ja kurdit, jotka eivät assimiloidu, eivät Ruotsin kansalaisuudestaan huolimatta ole ruotsalaisia. Söder täsmensi, että muiden kansojen kuin ruotsalaisten asuminen Ruotsissa ei ole ongelma itsessään, mutta että liian moni kansa yhdessä kansallisvaltiossa on ongelmallista.

Söder on myöhemmin todennut, että Ruotsin viidellä kansallisella vähemmistöllä on vähemmistöoikeus ja että assimiloitumisvaatimus ei koske heitä. Ruotsin kansallisilla vähemmistöillä tarkoitetaan juutalaisia, romaneja, saamelaisia, ruotsinsuomalaisia ja tornionlaaksolaisia, joiden vähemmistöasema on turvattu erillisellä lailla.

Söderin lausunnosta syntyi kohu, joka nousee aina uudelleen esiin, minkä vuoksi puoluehallitus esittää nyt, että periaateohjelmaan lisätään, että kansalliset vähemmistöt voivat olla osa yhteistä ruotsalaista identiteettiä.

Ruotsidemokraatit haluaa kehittää itsestään naismyönteistä mielikuvaa laatimalla sukupuolten tasa-arvoa koskevan julistuksen ja kumoamalla vaatimuksensa abortin saamisen tiukentamisesta. Ilmaisen abortin saa Ruotsissa nyt viikkoon 18 asti ja puolueen nykyisten linjausten mukaan rajan pitäisi olla viikko 12. Myös linjaus kätilöiden omantunnonvapaudesta osallistua aborttiin aiotaan poistaa.

Puolue aikoo myös täsmentää, ettei se kannata perheverotusta. Lisäksi puoluehallitus esittää, että nykyisestä periaateohjelmasta poistetaan kirjaus, että puolue vastustaa yksinelävien, samaa sukupuolta olevien ja polyamoristen ryhmien oikeutta adoptioon.

Puoluekokouksessa valitaan Ruotsidemokraattien puoluehallitus. Vaalitoimikunta esittää puoluehallitukseen kaudelle 2019–2021 puheenjohtajaa, 18 muuta jäsentä ja kymmentä varajäsentä.

Toimikunta esittää puheenjohtaja Åkessonille jatkokautta ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Henrik Vingeä ja uudeksi toiseksi varapuheenjohtajaksi Julia Kronlidiä. Vinge on toiminut aiemmin puolueen lehdistöpäällikkönä ja on puolueen nykyinen kotoutuspolitiikasta vastaava puhemies. Kronlid on toiminut kansanedustajana vuodesta 2010 lähtien ja puoluehallituksen jäsenenä vuodesta 2013 lähtien. Hän on nykyään varapuheenjohtaja ja on toiminut toisena varapuheenjohtajana jo aiemmin, kaudella 2015–2017.

Toimikunta esittää seitsemää puoluehallituksen jäsentä jatkamaan tehtävissään ja yhdeksää uutta henkilöä, mukaan lukien nykyistä toista varapuheenjohtajaa Carina Ståhl Herrstedtiä, puoluehallituksen jäseniksi.

Periaateohjelman muuttamisen ja puoluehallituksen valinnan lisäksi puoluekokouksessa käsitellään muun muassa jäsenaloitteita. Niitä on jätetty kokoukselle yhteensä 204.

Lähteet Aftonbladet, Sverigedemokraterna

  • 78
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset