Eurooppa Maahanmuutto

Ruotsin hallitus satsaa kymmeniä miljoonia asuntoihin – ensimmäisenä kohteena maahanmuuttajanuoret

Kuva Shutterstock.

Ruotsalainen voittoa tuottamaton järjestö saa valtiolta 30 miljoonaa kruunua asuntojen järjestämiseen ensisijaisesti turvapaikanhakijoille,  jotka ovat saaneet jäädä maahan uuden koululain nojalla.

Syksyllä 2015 turvapaikanhakijavirran mukana Ruotsiin saapui paljon henkilöitä, jotka ilmoittautuivat alaikäisiksi yksintulleiksi turvapaikanhakijoiksi. Alaikäiseksi ilmoittautuneet saivat jäädä suoraan maahan ja hakemukset menivät käsittelyyn, mutta käsittelyajat ovat olleet pitkiä, ja käsittelyn aikana aikuisiksi tulleet ovat saaneet hylkääviä päätöksiä hakemuksiinsa.

Noin 6 000 yksintulleelle alaikäiselle turvapaikanhakijalle on myönnetty väliaikainen oleskelulupa heidän jo aloittamiensa opiskelujen loppuun saattamista varten. Vaatimus tulee Ruotsin uudesta turvapaikanhakijoita koskevasta koululaista.

Toimenpide on aiheuttanut uusia ongelmia, sillä kaikille maahan jääneille on vaikeuksia löytää asuntoja.

Vuokranantajia etsitään

Stockholms Stadsmission ja Uppsala Stadsmission aloittavat yhteistyössä hankkeen, joka tähtää asuntojen järjestämiseen edellä mainituille turvapaikanhakijoille. Suurin osa näistä turvapaikanhakijoista on afgaaneja.

– Monet näistä vuonna 2015 Ruotsiin yksintulleista ovat nyt nuoria aikuisia ja käyvät lukiota. He ovat vuonna 2018 voimaan astuneen koululain mukaan oikeutettuja väliaikaiseen oleskelulupaan – Stockholsm Stadsmission -järjestön sivuilla kerrotaan.

Järjestö painottaa, että näille opiskelijoille on erittäin tärkeää saada kiinnekohta elämään, sillä ilman sitä kouluun keskittyminen on vaikeaa. Tätä edesauttaakseen järjestö yrittää löytää yksityisiä vuokranantajia, jotka olisivat halukkaita vuokraamaan asuntojaan opiskelijoille.

– Toivomme löytävämme yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat tehdä hieman ylimääräistä rahaa asuntoa vuokraamalla – Tanja Küller Stockholms Stadsmission -järjestöstä kertoo.

Hankkeen tavoitteena on tarjota 300 asuntoa Tukholman ja Uppsalan kunnissa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Ensimmäisenä kohteena maahanmuuttajat

Palvelun ensimmäisenä kohteena ovat nimenomaan maahanmuuttajat.

– Välityksen ensimmäisenä kohteena ovat opiskelijat, jotka ovat jääneet maahan uuden koululain nojalla myönnetyn väliaikaisen oleskeluluvan turvin – järjestön sivuilla kerrotaan.

Kokonaisuudessaan Ruotsin hallitus kuluttaa 120 miljoonaa kruunua vuodessa seuraavien kolmen vuoden aikana tukeakseen kuutta järjestöä, jotka toimivat auttaakseen niin kutsuttuja kodittomia nuoria aikuisia. Stockholsm Stadsmissionin saama 30 miljoonaa kruunua on juuri tästä edellä mainitusta budjetista.

Stockholms Stadsmission kertoo olevansa järjestö, jonka tavoitteena on luoda inhimillinen yhteiskunta kaikille.

  • 617
    Shares