Eurooppa Maahanmuutto

Ruotsin sosialistit ja vihreät helpottavat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden nuorten maahanjäämisen ehtoja

Kuva Pixabay.

Ruotsissa nuoret turvapaikanhakijat, joiden hakemus on hylätty ja jotka olivat päätöstä odottaessaan täyttäneet 18 vuotta, ovat voineet saada väliaikaisen oleskeluluvan saattaakseen lukio-opinnot loppuun.

Jotta tällaiset henkilöt voisivat jäädä Ruotsiin pysyvästi, heidän tulee täyttää tietyt ehdot, kuten olla töissä kahden vuoden ajan. Työssäoloaika lasketaan siitä, kun lukion päättymisestä on kulunut puoli vuotta.

Ruotsin hallitus aikoo nyt helpottaa lukiolain mukaisen väliaikaisen oleskeluluvan saaneiden pysyvän maahan jäämisen ehtoja. Työssäoloaikavaatimusta aiotaan laskea yhteen vuoteen, ja muutos halutaan tehdä ilman parlamentin päätöstä.

Hankkeen taustalla ovat sosiaalidemokraatit ja vihreät. Aloite on jo lähetetty lausuntokierrokselle, ja uusien säädösten on tarkoitus astua voimaan jo 3. joulukuuta.

Koska hallitus muuttaa säädöksiä asetusmuutoksena, asiaa ei tarvitse käsitellä Ruotsin parlamentissa. Aloite on lähetetty lausuntokierrokselle muun muassa Yksintulleiden alaikäisten järjestölle, Pakolaisryhmien kansalliselle neuvostolle ja Turvapaikkaoikeuskeskukselle.

Vaikka vielä ei ole tiedossa, kuinka moni hylätyn päätöksen saanut turvapaikanhakija tulee uusien säädösten nojalla saamaan oleskeluluvan, hallitus ei odota määrän olevan erityisen suuri.

Lukiolain mukainen väliaikainen oleskelulupa on tähän mennessä myönnetty 8535 afgaanille.

Lähteet Nyheter Idag, Wermlands Tidningen.

  • 165
    Shares