Eurooppa Maahanmuutto

Ruotsissa yli 11 prosenttia oppilaista jää PISA-tutkimuksesta pois kielitaidottomuuden vuoksi

Kuva Shutterstock.

Ruotsissa on vuoden 2018 PISA-tutkimukseen osallistuneista maista eniten maan kieltä osaamattomia oppilaita, jotka on jätetty siksi pois tutkimuksesta.

Eilen Ruotsin valtion kouluvirasto (Skolverket) julkaisi vuoden 2018 PISA-tulokset. PISA 2018 on 37 OECD-maan ja 42 muun maailman maan toteuttama 15-vuotiaiden tulevaisuuden avaintaitoja mittaava tutkimus. PISA-tutkimuksella mitataan lukutaitoa mutta vuorovuosina myös matematiikan ja luonnontieteiden osaamista.

PISA-tutkimukseen mukaan ei lasketa sellaisia oppilaita, jotka eivät osaa maan äidinkieltä – ja Ruotsissa näitä on kaikista PISA 2018 -osallistujamaista eniten.

Ruotsissa 11,1 prosenttia 15-vuotiaista oppilaista on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Vuonna 2016 vastaava luku oli 5,7 prosenttia. OECD-maiden keskiarvo on 4 prosenttia.

Ruotsin kouluviraston mukaan syynä suuren määrään on maahanmuutto.

– Tämä johtuu pääasiassa viime vuosien maahanmuuttajien virroista, minkä vuoksi suuri määrä vasta saapuneita oppilaita on jätetty pois, kouluvirasto kertoo raportissa.

Vaikka tutkimuksesta pois jätettyjen määrä ylittääkin 5 prosentin rajan, OECD on hyväksynyt asian, koska syynä on maahanmuutto.

  • 411
    Shares