Eurooppa Rikos

Saksa: Entinen poliisikomisario haastaa Sharia-oikeuden oikeuteen

Sharia law enforced here. Kuva Paul Downey / Flickr / CC BY 2.0
Saksan edellinen CDU/CSU-SPD-hallitus kirjoitti jo vuonna 2013 hallitusohjelmaansa, ettei Saksassa hyväksytä rinnakkaisoikeudellisia instansseja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tai pitämiseksi ei ole tehty mitään. Syystalvella 2015 liittovaltion ja osavaltioiden yhteistyöelin varoitti, että näitä perustuslain ulkopuolella toimivia oikeustuomioistuimia on Saksassa toiminnassa.

Saksan oikeustieteiden asiantuntijoiden mukaan Saksassa toimii tällä hetkellä jo nelinumeroinen määrä Sharia-tuomioistuimia. Näissä laittomissa oikeusistumissa toimii asiantuntijoiden mukaan noin 800 Sharia-tuomaria, jotka luovat laitonta rinnakkaisoikeutta Saksaan. Nämä, usein ilman laillista koulutusta ja laillista toimivaltaa toimivat tuomioistuimet sovittavat muslimien välisiä riitoja. Yksityisesti toimivat oikeudet ohittavat valtion rangaistusmonopolin politiikan ja oikeuslaitoksen tiedostaessa niiden olemassaolon.

Poliisikomisario evp. Tim Kellner sai tarpeekseen

Poliisikomisario evp. Tim Kellner sai tarpeekseen Saksan perustuslain pilkkaamisesta ja rinnakkaisoikeudellisista tuomioistuimista sekä Saksan lakien pilkkaamisesta ja ohittamisesta Sharia-lain eduksi. Hän on laatinut julkiseksi tekemänsä rikosilmoituksen kaikkia Saksan lakia rikkovia instansseja vastaan. Hänen rikosilmoituksensa on saanut suuren kannattajajoukon taakseen ja aiheuttanut kansalaisten tekemien rikosilmoitusten vyöryn. Ohessa suomennos rikosilmoituksesta ja lopuksi video, jossa Tim kertoo saamastaan kansalaisten tuesta sekä kiittää siitä heitä.

  ”Pinnebergin läänissä on asetettu Sharia-laki Saksan rikoslain ja perustuslain edelle. Tätä me saksalaisina emme voi hyväksyä.

  Minä teen rikosilmoituksen kaikkia osallisia kohtaan.

  Entisenä poliisikomisariona tunnen tilanteen erittäin hyvin ja olen pitänyt itseni ajantasalla myös urani jälkeen.

  Minä osoitan rikosilmoitukseni Pinnebergin poliisille ja lähetän sen kirjattuna:

  Tällä kirjeellä teen rikosilmoituksen Ahmad A:ta kohtaan Saksan rikoslain pykälän 172 (moniavioisuus (§ 172 StGB)) rikkomisesta ja kaikista muista asiaakuuluvista rikoksista.

  Herra Ahmad A. kertoi miljoonalle katsojalle Spiegel-TV:n lähetyksessä, että on naimisissa kahden naisen kanssa. Tämä ei ole Saksan rikoslain mukaan sallittua.

  Saksan rikoslain 172. pykälä määrittelee moniavioisuuden rikokseksi ja lisärikkomuksena on perustuslain artikla 3. rikkomus, jossa määrätään, että laki on kaikille sama, eikä kukaan riippumatta kansallisuudestaan, rodustaan, kotimaastaan, uskonnostaan tai uskonnollisesta vakaumuksestaan huolimatta saa olla etuoikeutettu tai syrjitty. Tämä ja muut tunnetut tapaukset täyttävät nämä tunnusomaiset merkistöt.

  Ulkomailla on olemassa oikeuden päätöksiä, jotka oikeuttavat moniavioiseen suhteeseen, ja avioliitot tunnustetaan myös Saksassa tiettyyn pisteeseen asti. Nämä päätökset ovat vastoin artiklaa 3/6 EGBGB, jossa määritellään ulkomailla syntyneiden kansalaisten oikeuksia. Näiden oikeuksien katsotaan olevan voimassa vain, jos ne eivät ole ristiriidassa yleisen käytännön (ordre public) kanssa.

  Yleinen käytäntö (ordre public) määrittää yleisen järjestyksen maan sisällä vallitsevien arvojen mukaan. Tässä tapauksessa on selvästi todistettu, että Sharia-laissa määritelty moniavioisuus on rikkomus yleistä käytäntöä vastaan.

  Lisäksi on selvitettävä onko Ahmad A:n moniavioisuus saatettu voimaan edes kotimaan lakien mukaan.

  Minä korostan, että Saksan liittotasavallan alueella korkein hallitseva laki on Saksan rikoslaki ja erityisesti Saksan perustuslaki. Tämä tarkoittaa, ettei millään ulkomaalaisella lailla, kuten Sharia-lailla, saa olla minkäänlaista merkitystä maassamme.

  Lisäksi teen rikosilmoituksen kaikkia Ahmad A:ta auttaneita ja tämän tilanteen mahdollistaneita viranomaisia ja prosessin osallisia kohtaan rikoslain mukaan (§ 339 StGB). Nämä ihmiset ovat mahdollistaneet Ahmad A:n elämisen Saksan liittotasavallan varoilla Saksan lakien kieltämässä moniavioisessa suhteessa.

  Jos Saksassa sallitaan moniavioisuus Sharia-lain sallimissa rajoissa, on myös keskusteltava muista Sharia-lain sallimista kohdista, kuten kunniamurhien, sukuelinten silpomisten, kivitysten ja varkaiden käsien amputoinnin sallimisesta, laillisuudesta tai sietämisestä.

  Minä korostan vielä kerran, että minä perustan kaiken Saksan liittotasavallassa voimassa oleville laeille.

  Kun oikeusvaltio on osittain antautunut tai heikentynyt, katson kansalaisvelvollisuudekseni oikeusvaltion vahvistamisen ja jopa sen käsityskyvyn kyseenalaistamisen.

  Nämä ovat syyt tälle rikosilmoitukselle

  Ystävällisin terveisin

  Tim Kellner, (poliiskomisario evp.)”

Lähde: Tim Kellnerin kotisivu

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit