Eurooppa Maahanmuutto

Saksa tehostaa pakolaisten palautuksia

Pakolaisia Saksassa 2015. Kuva Shutterstock.

Saksan liittohallituksen huhtikuussa hyväksymä lakiluonnos pakolaisten palautusten tehostamisesta etenee liittoneuvostolle ennen käsittelyä liittopäivillä. Lakiesitys on saanut vastaansa kritiikkiä muun muassa pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöiltä.

Berliinissä ilmestyvä vihervasemmistolainen Die Tageszeitung kirjoittaa tänään, että 22 erilaista järjestöä vastustaa Saksan hallituksen esitystä järjestäytyneestä pakolaisten palautuksesta ja täsmennetystä maastapoistumisvelvoitteesta. Liittohallitus hyväksyi lakiluonnoksen huhtikuussa. Sisäministeri Horst Seehofer esittelee lain kesäkuun 3. päivänä liittoneuvostolle ennen esityksen käsittelyä liittopäivillä. Liittoneuvosto koostuu 16 osavaltion edustajista.

Protestoiviin tahoihin kuuluvat muun muassa Amnesty, Pro Asyl, yksityinen Kinderhilfswerk sekä luterilaisen kirkon diakoniatyö. Järjestöjen lausumaa tukee esimerkiksi SPD:n piirissä toimiva maahanmuuton ja monikulttuurisuuden työryhmä. Samaa kritiikkiä on kuultu vasemmistopuolueen ja vihreiden taholta. Järjestöjen mielestä uusi laki rajoittaisi pakolaisten osallistumista yhteiskuntaan, toisi kohtuuttomia sanktioita sekä rajoittamattoman laajennuksen palautusta odottavien henkilöiden talteenottoon.

Palautuksiin tarvitaan selkeät säännöt

Seehofer on perustellut lakiesitystä tarpeella saada palautukseen oikeusvaltion selkeät säännöt, korjata havaittuja puutteita sekä tehdä selväksi, että ilman oleskelulupaa olevien on poistuttava maasta. Tällä hetkellä Saksassa on 236 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ja siten poistumisvelvollista henkilöä. Heistä 184 000 henkilöllä ei ole asianmukaisia henkilöpapereita. Viime mainitut tulevat velvollisiksi hakemaan passia, mikäli eivät sitä aiemmin ole tehneet. Tuolloin heidät voidaan ottaa talteen 14 vuorokaudeksi, jonka aikana viranomaiset ohjaavat henkilön asioimaan suurlähetystössään. Henkilöille osoitettaisiin laitospaikka sekä säädetään kielto osallistua työelämään. Laissa mahdollistetaan myös sosiaalietuuksien pienentäminen tai poistaminen niiltä, jotka eivät noudata palautettavalle säädettyjä velvollisuuksia.

Maasta poistettavat otetaan talteen

Kaikkien poistumisvelvollisten kohdalla tulisi käyttöön talteenotto (salassa pidettävän) palautuspäivän lähestyessä. Tähän asti palautuspisteitä on ollut 490 kappaletta. Nyt niitä olisi kaikkiaan 1000 kappaletta. Vuoden 2014 Euroopan tuomioistuimen päätöksen mukaan pisteet eivät voi sijaita vankiloiden yhteydessä. Nyt tästä tehtäisiin kolmeksi vuodeksi määräaikainen poikkeus.

Protestoivat järjestöt pitävät tiukennuksia perustuslain vastaisina. Ne ovat myös huolissaan ao. viranomaisten altistumisesta rikossyytteisiin, mikäli nämä pyrkivät varoittamaan talteenotettavia palautuspäivästä.

  • 1.6K
    Shares

Liity kannattajajäseneksi