Eurooppa Maahanmuutto

Saksalainen tutkimus: Pakolaisvirralla ja rikollisuudella selvä yhteys

Kuva Wikimedia Commons.
Tutkijat ovat todenneet Saksan Ala-Saksissa tekemässään tutkimuksessa selvän yhteyden pakolaisvirran ja rikollisuuden välillä. Tutkimuksen mukaan joka kahdeksas rikos Ala-Saksissa on pakolaisen tekemä. Tutkimus teroittaa, etteivät pakolaiset ryhmänä ole rikollisia, vaikka suhteellisesti ovatkin yliedustettuina.

Tutkimus tehtiin Saksan liittotasavallan perheiden, vanhusten, naisten ja nuorison asioista vastaavan ministeriön (BMFSJ) alaisuudessa.

Tutkijat huomasivat vuosien 2014 ja 2016 välillä väkivaltarikollisuuden kasvaneen koko Saksan liittotasavallan alueella. Tutkimuksen pohjana käytettiin Saksan liittotasavallan poliisin väkivaltarikostilastoja. Ala-Saksin alueella tiedot analysoivat kriminologit Christian Pfeiffer, Dirk Baier ja Sören Kliem.

Ala-Saksin tilastoista tutkijat huomasivat yhteyden pakolaisvirran ja väkivaltarikollisuuden kasvun välillä. Väkivalta rikollisuus lisääntyi tarkasteltuina vuosina vuositasolla noin 10 prosenttia, josta yli 90 prosenttia oli pakolaisten tekemiä väkivaltarikoksia. Pakolaisten osuus oli huomattava verrattuna Saksan kansalaisiin ja väkimäärään.

Tätä seikkaa tutkijat eivät ihmettele, koska pakolaiset ovat suurimmalta osaltaan 14 – 30 vuotiaita. Ikäryhmä on riippumatta kansalaisuudesta tilastoissa selvästi esillä väkivalta- ja seksuaalirikosten osalta. Lisäksi tutkijat huomauttavat, että ulkomaalaista kohtaa tehdään rikosilmoituksia helpommin kuin saksalaista tekijää kohtaan. Kolmanneksi tekijäksi tutkijaryhmä nostaa pakolaiskeskusten olot ja tilat.

Tutkijaryhmän lääke ongelmaan on keskittyminen tekojen ehkäisyyn ja intensiivisempään kotouttamiseen kielikurssien, urheilun ja muiden sopeuttamistoimien kautta.

Kaikkialla ongelmana on naisten puute.”

Suuri ongelma pakolaisten keskuudessa on se, että pakolaiskeskuksiin on kertynyt pääsääntöisesti nuoria miehiä.

Kaikkialla ongelmana on naisten puute, kertoo Pfeiffer. Tämä puute lisää väkivaltaa, koska nuoret elävät ”väkivallan hyväksyvien miesnormien” keskellä. Tästä syystä Pfeiffer ei pidä perheenyhdistämistä ”huonona ideana”.

Kokonaisuutena pakolaiset eivät ole tutkimuksen mukaan muita ryhmiä rikollisempia. Tarkasteltaessa rikoksen tekijöiden lähtömaita on kuitenkin havaittavissa suuria eroja. Syyrialaiset, irakilaiset ja afgaanit eivät erotu muista pakolaisryhmistä rikostilastollisesti, mutta pakolaiset Marokosta, Algeriasta ja Tunisiasta erottuvat tilastoissa. Kolme viimeksi mainittua kansallisuutta muodostivat vuonna 2016 vain 0,9 prosenttia Ala-Saksissa rekisteröidyistä pakolaisista, mutta tekivät 17,1 prosenttia pakolaisten tekemistä väkivalta- ja seksuaalirikoksista.

Lähde: Welt/N24

  • 521
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset