Eurooppa Politiikka

Saksan hallitusneuvottelut loppusuoralla – uutinen päivittyy perjantain aikana

Kuva Pixabay.
Saksan hallitusneuvottelut konservatiivien CDU/CSU-puolueiden ja sosiaalidemokraatisen puolueen (SPD) kesken jatkuvat vielä tämän päivän.

Keskeisiä teemoja keskusteluissa ovat maahanmuutto, talous ja verot. Neuvotteluissa kokoonpanot ovat vaihdelleet kuuden-ryhmien, keskinäisten konsultaatioiden ja suurkokousten välillä.

Tiedotusvälineiden mukaan neuvotteluissa on saavutettu läpimurto ja sovituista kohdista alkaa tihkua tietoa neuvottelusalien ulkopuolelle.

Mitä tähän mennessä on sovittu?
 • Koko maan vuosittainen pakolaiskiintiö asetetaan 180 000 ja 220 000 välille.
 • Veronkorotuksia ei tehdä, vaikka SPD halusi nostaa veroja.
 • Lakisääteinen eläkeprosentti tulisi olla vuonna 2025 ansioista laskettuna 48 prosentin tasolla
 • Uusi hallitus sallii perheenyhdistämisen vain ”humanitäärisestä syystä” eikä automaattisesti sekä rajoittaa määrän 1 000 tapauksen kuukausitasolle.
 • Lakisääteisen sairausvakuutuksen maksamisen helpotukset poistetaan ja lasku jaetaan uudestaan työntekijän ja työnantajan yhteisvastuullisesti maksettavaksi.
 • Itä-Saksalle maksettavan ”solidaarisuuslisän”  asteittainen laskeminen kymmeneen miljardiin euroon vuoteen 2021 mennessä.
 • Lapsilisiä korotetaan 25 euroa kahdessa eri vaiheessa.
 • Hallitus lupaa keskittää voimia koulutukseen ja parantaa opiskelumahdollisuuksia kautta linjan peruskoulutuksesta aina yliopistoihin asti.
 • Päiväkotihoidon järjestämiseen on luvassa lisää rahaa ja lapsiperheille annettavaa tukea yksinkertaistetaan yleensä.

Merkel lupasi puheessaan Saksaan 15 000 uutta poliisinvirkaa ja kehuu hallitussopimusta syväluotaavaksi.

Martin Schluz kehuu neuvotteluja ”suureksi voitoksi” ja kertoo halunneensa alusta asti viedä läpi niin paljon ”punaista sisältöä”, kuin mahdollista. Schulz kertoo kolmen SPD:lle tärkeän kohdan olevan: solidaarinen yhteiskunta ja sen vahvistaminen, yhteiskunnan yhtenäisyyden lisääminen ja uudistuksien läpi vieminen.

Keskusteluissa on noussut esiin myös Kreikan ero Euro-aluesta ja Ukrainan tilanne.

Kaikkien puolueiden johtajat alistavat sopimuksen puolueensa tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi.

SPD:n johtaja Schluz kertoo ”450 000 jäsenen päättävän lopulta muodostuuko hallitus näillä ehdoilla”.

Päivitys uutiseen:

Lopullinen paperi on ulkona ja siitä puoltavat kaikkien puolueiden johtajat. Paperin periaatellisessa osassa kerrotaan hallituksen halua ”edistää uuden eurooppalaisen läpimurron syntymistä. Sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden vahvistamista maassa ja eriarvoisuuden halkeamien tukkimista. Herättää uudestaan demokratian, jotta ihmisillä olisi Saksassa monipuoliset mahdollisuudet käyttää taitojaan ja elää rauhassa. Vahvistaa perheitä ja saada aikaan kaikille samat koulutusmahdollisuudet. Uudistaa maata investoimalla tulevaisuuteen ja innovaatioihin, joilla rakennetaan hyvinvointia ja dynamiikkaa, jolla pysytään maailman menossa mukana. Vahvistaa dikitalisointia taloudessa, työssä ja yhteiskunnassa positiiviseksi impulsiksi. Tukea suuremmilla panoksilla koko maailman elinolosuhteita ja mahdollisuuksia parantavaan toimintaan.

 Eurooppa politiikka
 • EU on historiallisesti ainutlaatuinen rauhan- ja projekti ja tulee sellaisena pysyä.
 • Saksalla on paljon kiitollisuudenvelkaa unionille.
 • EU:n tulee käyttää yhtenäisenä poliittista ja taloudellista asemaansa maailman laajuisesti.
 • Euroopan unionin on otettava kohtalonsa omiin käsiin suurien (USA, Kiina ja Venäjä) joukossa.
 • Tavoittena on solidaarinen ja demokraattinen Eurooppa.
 • Lisätä nuorisotyöttömyyden vastaista taistelua Euroopassa vahvistamalla Erasmus-ohjelmaa.
 • EU:n palkkatasa-arvon ja pohjapalkan edistäminen.
 • Liikkuvuuden lisääminen ilman väärinäkäyttöön liittyvää maahanmuuttoa.
 • EU-koulutusstandardien yhdenvertaistamista.
 • Taistella veronkiertoa, -petoksia ja -välttelyä vastaan sekä edistää konsernien oikeudenmukaisen verotuksen aloittamista.
 • Yrityksien on kannettava yhteiskunnallinen vastuunsa.
 • Yritysten voitot on verotettava maassa, jossa ne tehdään.
Turvallisuus
 • EU:n yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa on vahvistettava.
 • Nationalismille, eristyneisyydelle ja protektionismille ei saa antaa sijaa.
 • EU:n turvapaikkapolitiikan on kannettava humanitäärinen vastuu ja järjestää maahanmuutto paremmin. Pakolaisuuden syitä vastaan käytävää kamppailua on lisättävä ja EU:n ulkorajat on suojattava riittävästi.
 • Afrikka-strategian on perustuttava yhteistyölle Afrikan kanssa kaikilla tasoilla.
 • Ympäristönsuojelun ohjeena on käytettävä Pariisin sopimusta.
 • EU tarvitsee yhteisen ulkoministerin ja ihmisoikeusministerin.
Talous, digitalisointi, byrokratia, liikenne ja infra
 • Tavoitteena on täystyöllisyys.
 • Palkan sivukulut on saatava alle 40 prosentin.
 • Yritysten perustamisen byrokratiaa pyritään karsimaan.
 • Uusia yrittäjiä ja sukupolvenvaihdoksia tullaan tukemaan ylimenokaudella.
 • EU-tasolla byrokratian vähentäminen yritysten ja henkilöiden liikkuvuuden parantamiseksi.
 • Maailman laajuinen kartellilain modernisointi.
 • Verohelpotuksia pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuna työvoiman lisäpalkkaukseen ja tuotekehittelyyn.
 • Gigabitti-nopeuden saavuttavan internetin rakentaminen vuoteen 2025 mennessä.
 • Työttömyysvakuutusmaksua lasketaan 0,3 prosenttia.
 • Kaikilla työttömillä on oikeus jatkokoulutukseen.
 • Pyritään työpaikkademokratian edistämiseen.
Lapset, naiset ja perheet
 • Kaksi korotusta vaalikauden aikana lapsilisiin, yhteensä 25 euroa. Ensimmäinen korotus 2019 10 euroa ja toinen 2021 15 euroa.
 • Lapsiköyhyyden vastaiseen taisteluun lisävoimia.
 • Lapsiperheiden tukien byrokratian vähentäminen ja tukien yhteensovittaminen.
 • Lasten oikeuksien yksityiskohtainen kirjaaminen perustuslakiin.
 • Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen.
 • Vuoteen 2025 valtionhallinnon tulisi olla esimerkillisen tasa-arvoinen työpaikkojen ja palkkojen suhteen.
 • Naisia ja lapsia kohtaavan väkivallan poisto ja heidän turvallisuutensa takaaminen.
Koulutus ja tutkimus
 • Koulutuksen lisääminen uusilla määrärahoilla aina peruskoulusta yliopistoihin.
 • Koulutuksen yksilökohtainen tuen kasvattaminen.
 • Ammattikoulutuksen tukea lisätään ja poistetaan taloudellisia esteitä.
 • Tutkimukseen ja tuotekehitykseen varataan 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2025 asti.
Sosiaalipolitiikka, eläkkeet, terveys ja hoito
 • Eläkkeet pysyvät nykyisellä 48 prosentin tasolla vuoteen 2025 asti.
 • Eläkkemaksujen taso pyritään pitämään samalla tasolla vuoteen 2025 asti.
 • Eläkeikä nousee nykyisestä 65 vuoesta ja kolmesta kuukaudesta kerralla 65 vuoden ja kahdeksan kuukauden ikään.
 • Eläke- ja sairausvakuutusmaksut jaetaan työntekijän ja työnantajan kesken puoliksi.
 • Sairaaloille annetaan lisärahaa, jos se ohjataan työntekijöiden palkkaamiseen.
 • Hoitotyöhön 8 000 uutta ammattitaitoista työntekijää.
 • Vanhemmat, joiden lapsi tarvitsee erityistä hoitoa,  ilmaisen hoidon ansiorajaa nostetaan 100 000 euron vuositasolle.
Oikeus ja turvallisuus
 • 15 000 uutta poliisia.
 • 2 000 uutta työpaikkaa oikeusjärjestelmän käyttöön eri tehtäviin.
 • Eurooppalaisen turvallisuusyhteistyöön vahvistaminen.
 • Ohjelma oikestoradikalismia vastaan.
 • Ohjelma vasemmistoradikalsimia vastaan.
 • Ohjelma antisemitimiä vastaan.
 • Ohjelma islamismia ja salafismia vastaan.
 • Virkamiehiin kohdistuvan väkivallan vastainen taistelu.
 • Suoran demokratian edistäminen kansalaisaloitteiden, -kyselyiden ja -äänestysten kautta.
Maahanmuutto
 • Vuosittainen pakolaismäärä on 180 000 – 220 000, eikä sitä saa ylittää.
 • EU-taakanjakoa Kreikasta ja Italiasta voidaan tehdä vain 1 000 henkilöä kuussa.
 • Perheenyhdistäminen sallitaan vain niille, joilla avioliitto on alkanut ennen pakolaiseksi ja henkilöille, jotka eivät ole tehneet vakavia rikoksia.
 • Turvallisiksi maiksi luokitellaan Algeria, Marokko ja Tunisia, koska näiden maiden hakijoiden turvapaikkahakemukset hylätään 95 prosenttisesti käsittelyssä.
Asuminen
 • Tavoitteeksi asetettu 1,5 miljoonaa asuntoa. Asunnot ovat yksityisrahoitteisia ja rakentamista tukee valtio.
 • Maanviljelijöiltä suunnitellaan ostettavan maata asuntorakentamiseen tukien kautta.
 • Verohelpotuksia yksityisrahoituksella rakennettaville asunnoille.
 • Vuokraraja yritetään ajaa sisään.
 • Energiansäästöön perustuvaa saneerausta tuetaan.
Maatalous ja ympäristö
 • Kestävän maatalouden kehittäminen.
 • EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kehittäminen.
 • Patentteja koskien eläimiä ja kasveja ei hyväksytä.
 • GMO-linja määrätään liittovaltiotasolla.
 • Ilmastotavoitteet vuosille 2020, 2030 ja 2050 tunnustetaan.
 • Vuoden 2020 tavoitetta (-40% päästöistä) yritetään saavuttaa mahdollisuuksien mukaan.
 • Vuoden 2030 tavoite uskotaan saavutettavan ja vuoden 2030 uusiutuvan energian tavoitetaso (65%) pyritään saavuttamaan lisäinvestoinneilla.
 • Tulva-alueiden suojausta kehitetään.
 • Atomijätteen loppusijoituspaikkaa pyritään etsimään tehokkaasti.
 • Luonnon monimuotoisuudelle kehitetään liittotasavaltatason ohjelma.
 • Ohjelma hyönteisten suojelemiseksi.
 • Jätteen syntymisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä kierrätyksen lisääminen.
Ulko- ja puolustuspolitiikka
 • Saksan ulkopolitiikka pyrkii rauhaan.
 • Saksan Irakin operaatio viedään loppuun ja joukot vedetään pois.
 • Afganistanin operaatio pysyy ennallaan.
 • Malin YK-operaatiota jatketaan.
 • Pakolaisuuden alkusyyn vastainen taistelu jatkuu talouden, koulutuksen ja työpaikkojen luomisen tukemisella kohdealueilla.
 • Turkin EU-neuvotteluiden jatko on ohjelmassa.
 • Aseidenvientiä tiukennetaan vastaamaan vuoden 2000 tasoa.
 • Pienaseiden vientiperusteet pysyvät 2015 tasolla.
 • Aseenvientilainsäädäntöä on kehitettävä EU-tasolla yhtenäisemmäksi.
 • Saksa ei vie aseita maille, jotka ovat Jemenin selkkauksessa osallisina.
Kulttuuri, taide ja media
 • Koko Saksan kattavia taide- ja kulttuuri-investointeja lisätään.
 • Taitelijoiden ja kulttuurintekijöiden turvaksi kehitetään sosiaalinen turvaverkko.

Lähde Zeit

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa