Eurooppa

Saksan maahanmuuttajien osuus toimeentulotuessa kaksinkertaistunut

Jobcenter Goslar. Kuva Wikimedia Commons / public domain.

Saksassa ovat toimeentulotuen menot lievästi vähentyneet tuen saajien kokonaismäärän pienentyessä. Samaan aikaan ovat tukimenot maahanmuuttajille lisääntyneet kaksinkertaisiksi. Osa toimeentulotuesta kohdistuu EU-maiden kansalaisille. Suurimmat menot kohdistuvat kuitenkin Syyriasta kotoisin oleville.

Toimeentulotukea (ALG II) maksetaan tätä nykyä 5,4 miljoonalle henkilölle, joista 3,4 miljoonaa on Saksan kansalaisia. Tukea maksetaan 2 miljoonalle ulkomaalaiselle. Vuonna 2007 saajina oli 5,8 miljoonaa kansalaista ja 1,3 miljoonaa ulkomaalaista.

Euromääräisesti saivat saksalaiset kotitaloudet tukea 22 miljardia euroa (30 mrd vuonna 2007), ulkomaalaiset 13 miljardia (6,7 mrd). Turvapaikanhakijat saivat puolet viime mainitusta, suurimpana ryhmänä syyrialaiset 3,6 miljardilla. Irakin ja Afganistanin kansalaiset saivat yli 800 miljoonaa kummatkin.

Luvut tulivat ilmi Saksan sosiaaliministeriön vastauksesta liittopäiväedustaja Rene Springerin (AfD) kysymykseen. Kysyjä huomautti selvityksen jälkeen, että sosiaaliturvan vaikutusta turvapaikkaperusteiseen maahantuloon on vähätelty.

Turvapaikanhakijan oikeus toimeentulotukeen alkaa 15 kuukautta maahantulon jälkeen. Sitä ennen hakija saa muuta tukea. Oikeus ALG II saantiin säilyy, jos hakija saa turvapaikan mutta on työttömänä. Kielteisen turvapaikan saatuaan on hakija erilliseen sosiaalitukeen oikeutettu ennen poistumistaan maasta.

ALG II on varsinaisiin elinkustannuksiin kohdistuva toimeentulotuki. Asumiskulut maksetaan kohtuullisina erikseen. Myös erilaiset harkinnanvaraiset kulut voi saada korvattua erikseen. Nimestään (Arbeitslosengeld) huolimatta kyseessä on sosiaalituki, joka kohdistuu työkykyiseen väestöön. Ei-työkykyisten tuki on ”Sozialgeld” eli sosiaalituki, joka monin tavoin muistuttaa ALG II säännöstöä ja maksutasoa.

Aikuisen yksinasuvan, yksinhuoltajan sekä aikuisen jolla on alaikäisiä lapsia, perustoimeentulotuki kuukaudessa on 432 euroa alkavana vuonna. Yhdessä asuvat aikuiset saavat 389 euroa. Enintään 24-vuotiaan tuki on 345 euroa, 14-17 -vuotiaille 328 euroa, 6-13 -vuotiaille 308 euroa ja alle kuusivuotiaille 250 euroa. Yksinhuoltajille korotus lapsesta on iän mukaan 50-150 euroa kuukaudessa.

Lähde n-tv

  • 602
    Shares

Liity kannattajajäseneksi