Eurooppa Talous

Saksan työttömistä 43,1 prosenttia maahanmuuttajia

Ulkomaalaisten osuus Saksan työttömistä nousee jyrkästi.

Saksan työvoimaviranomaisen Bundesagentur für Arbeit (BA) tilastoista käy ilmi, että yli 40% koko Saksan liittotasavallan työttömistä on ulkomaalaistaustaisia. Raportista myös selviää, että ulkomaalaisten osuus työttömistä on jatkuvassa kasvussa.

Saksan läntisissä osavaltioissa ulkomaalaisten osuus työttömistä on jopa 49,5 prosenttia. Hessenin kaupungin ennätyslukemat nousevat jo yli puoleen (57,7%).

BA:n raportti on tehty vuoden 2016 loppuun asti.

Vuoden 2013 lukuihin verratessa saa käsityksen nousun jyrkkyydestä, sillä 2013 raportti kertoo, että ulkomaalaistaustaisten osuus työttömistä oli 36 prosenttia. Työttömiä oli tuolloin kaiken kaikkiaan 300 000 enemmän.

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa