Eurooppa Politiikka

Saksan vihreät siirtävät puhevaltaa naisille ja käyvät sotaa omakotitaloja vastaan

Bündnis90 / Die Grünen. Kuva Wikimedia Commons / public domain.

Saksan Vihreät äänestivät Bielefeldissä pidetyssä puoluekokouksessa keskustelukulttuuristaan. Lopputuloksena miehillä tulee olemaan jatkossa vähemmän sanottavaa. Vihreät käyvät myös sotaa omakotitaloja vastaan. Niitä ei tule rakentaa lisää.

Welt kertoo Saksan vihreiden Bielenfeldissä pidetystä puoluekokouksesta.

Bündnis 90/Die Grünen puoluekokouksessa hyväksyttiin rakentamiskäännettä” (”Bauwende”) koskeva esitys, jossa kuvataan kaksi rakentamista koskevaa esimerkkiä: ”Omakotitalon rakentamiseen tarvitaan keskimäärin noin 200 tonnia soraa ja hiekkaa. Kilometriin moottoritietä näitä menee noin 30 000 tonnia.”

Esityksessä varoitetaan: ”Meillä ei ole enää varaa tähän! … Omakotitalot vaativat erittäin paljon resursseja, sillä kerrostaloihin verrattuna niissä on ulkopinnan osuus suhteessa hyvin suuri, lisäksi ne kuluttavat erittäin paljon rakennusmaata ja infrastruktuuria. Uudet omakotitaloalueet vihreillä niityillä lisäävät maankäyttöä ja tämä on johtanut monin paikoin samaan aikaan tyhjeneviin ja autioituviin kaupunkien keskustoihin.”

Omakotitalojen kieltämistä ei vaadita, mutta on kuitenkin peruttava ”maankäyttöön liittyvät etuoikeudet, kuten löysäkätisemmät rakennusoikeudet reuna-alueilla”. Rakennustarvikkeet tulevat kallistumaan CO2-hinnoittelun kautta.

Sota mummonmökkejä vastaan

Osavaltioiden rakennusmääräysten halutaan noudattavan ”resurssiensuojelua ja -tehokkuutta”. Maaperän suojelua koskevassa laissa on rakentamattomalle maalle annettava suojeltu asema ”vahvistamalla vuoteen 2035 mennessä toteutuva nettomääräisesti nollaan vähenevän maankäyttö”. Samalla vaaditaan myös ”maaperää säästävää asumista koskevaa ohjelmaa”.

Jos vihreiden puoluekokouspäätökset toteutuvat, talon rakentaminen vihreille niityille tulee olemaan vaikeaa. Sen sijaan tultaisiin luomaan – erityisesti kaupunkien keskustoja koskevia – kannustimia jo olemassa olevien talojen ekologisten periaatteiden mukaista kunnostamista ja restaurointia varten. Sota mummonmökkejä vastaan ja rauha asuntosiilojen kanssa.

Naispuoliset edustajat on korvattava vain naispuolisilla edustajilla

Vihreiden ”naisten statusta” koskeva päätös kuvastaa puolueen feministisiä näkemyksiä. Vihreillä on kokousten keskusteluissa miesten ja naisten pitänyt aina saada vuorotellen puheenvuoro. Tilanteissa, joissa on jäljellä enää vain miespuheenvuoroja, on kokouksen äänestettävä, onko aihetta jatkaa vielä keskustelua – tavallisesti se sallitaan.

Nyt tehdyn muutoksen johdosta miehet eivät pääse enää jatkossa päättämään naisia kiinnostamattoman keskustelun jatkamisesta: ”Jos naisten puheenvuoroja ei enää ole, niin sitten on kysyttävä kokoukseen osallistuvilta naisilta, onko aihetta jatkaa keskustelua.”

Lisäksi päätettiin, että naisia, joita on oltava 50% edustajista, voi edustaa jatkossa vain naispuolinen korvaava edustaja. Eräs vihreä huomautti, että pienemmillä paikkakunnilla ja paikallisjärjestöissä ei ole usein riittävästi naisia ehdokkaiksi ja siten vaarana on, että jatkossa edustajapaikat jäävät miehittämättä. Muutos hyväksyttiin tästä huolimatta.

Miesten hiilijalanjälki on isompi kuin naisten

Erään edustajan ”ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja feminismiä” koskevassa aloitteessa valiteltiin, että Saksassa ”pääosin miehet tekevät ilmastonsuojelupolitiikkaa toisille miehille”, vaikka ”yhteiskunnalliset sukupuoliroolit sekä Genderpaygap” johtavat siihen, että miesten hiilijalanjälki on isompi kuin naisilla.

  • 235
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset