Eurooppa Maahanmuutto

Selkeä enemmistö Afrikasta ja Lähi-idästä muuttaneista ei elätä itseään Ruotsissa

Kuva Shutterstock.

Ruotsissa julkaistu tutkimus tarkastelee ulkomailla syntyneiden maahanmuuttajien omavaraisuutta. Tutkimuksen mukaan vuonna 2016 ainoastaan 38 prosenttia Afrikasta ja 36 prosenttia Lähi-idästä lähtöisin olevista maahanmuuttajista elätti itsensä ja perheensä. Tutkimuksen laatijat kuvailevat lukuja ”dramaattisiksi”.

Johan Eklundin ja Johan P. Larssonin tutkimus ”När blir utrikesfödda självförsörjande?” (”Milloin ulkomailla syntyneistä tulee omavaraisia?”) pyrkii luomaan näkökulmaa taloudelliseen syrjäytymiseen Ruotsissa.

– Vuosien 1990 ja 2016 välisenä aikana suurin osa ulkomailla syntyneistä henkilöistä ei saavuttanut omavaraisuutta, tutkijat kirjoittavat raportissaan.

Vuonna 2016 yli 600 000 ulkomailla syntynyttä työikäistä maahanmuuttajaa ei kyennyt elättämään itseään ja perheitään. Afrikassa syntyneistä vain 38 prosenttia ja Lähi-idässä syntyneistä 36 prosenttia oli omavaraisia. Ruotsissa syntyneiden ja Pohjoismaista lähtöisin olevien henkilöiden kohdalla vastaava luku oli 73 prosenttia.

Tutkijat toteavat, että tilastoissa ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on korkeampi, mutta se ei anna todellista kuvaa tilanteesta. Henkilö tilastoidaan työssä käyväksi, jos hän työskentelee edes yhden tunnin viikossa. Vuonna 2016 Afrikassa syntyneiden työllisyysasteeksi oli tilastoitu 68 prosenttia ja Lähi-idässä syntyneiden 56 prosenttia.

Tutkijoiden mukaan työllisyysastetta parempi mittari on omavaraisuus. Vuonna 2019 omavaraisuuden saavuttamiseksi Ruotsissa vaadittiin 186 000 SEK bruttovuositulot tai 12 600 SEK nettokuukausitulot. Tällä mittarilla Afrikassa syntyneistä omavaraisia Ruotsissa on 38 prosenttia ja Lähi-idässä syntyneistä 36 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana (1990-2016) puolet kaikista ulkomailla syntyneistä työllistyi 4-5 vuoden aikana. Matalin työllisyysaste oli somaleilla. Puolet kaikista ulkomailla syntyneistä saavutti omavaraisuuden 12-13 vuoden kuluttua maahanmuutosta.

Pohjoismaissa syntyneillä maahanmuuttajilla työllisyys- ja omavaraisuusaste on korkein. Matalimmat luvut löytyvät Afrikasta ja Lähi-idästä muuttaneilta.

  • 1.7K
    Shares