Kotimaa Politiikka Uutiset

Sinimusta Liike vaatii suomalaisuuden halventamista rikoslakiin

Sinimusta Liike ehdottaa rikoslain 11 luvun muuttamista siten, että eräät suomalaisvastaisen vihapuheen muodot tulevat nykytilaan verrattuna laajemmin rangaistuiksi.

Vaikka nykyisen kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan säännöksen sanamuoto ei pois sulje sitä, etteivätkö suomalaiset voisi tulla kysymykseen säännöksessä tarkoitetun uhkaamisen, panettelun tai solvaamisen kohteena olevana ihmisryhmänä, ei oikeuskäytännöstä ole löydettävissä yhtäkään tapausta, jossa tuomioistuin olisi todennut vastaajan syyllistyneen kansanryhmää vastaan kiihottamiseen suomalaisvastaisen sisällön johdosta.

Oikeustieteilijä Mika Illmanin mukaan ”koska valtaväestö vain hyvin harvoin on säännöksen tarkoituksen mukaisen erityisen suojan tarpeessa, sananvapauden rajoittamisen edellytyksenä oleva välttämättömyyskriteeri täyttyy vain harvoin valtaväestöön kohdistuvien lausumien ollessa kysymyksessä.”.

Suomi on suomalaisten kansallinen koti

– Sinimusta Liike suhtautuu varautuneesti länsimaiden tämänhetkiseen sananvapauskehitykseen, jossa poliittisesti vaikutusvaltaiset vähemmistöryhmät, kuten esimerkiksi juutalaiset ja muslimit, nauttivat laajennettua suojaa valtaväestön harjoittamaa kriittistä itseilmaisua vastaan, samaan aikaan kun valkoinen kantaväestöön kohdistuvat sanalliset hyökkäykset ovat muuttuneet niin arkipäiväisiksi modernissa mediakentässä, etteivät valkoiset eurooppalaiset välttämättä enää edes tunnista olevansa hyökkäyksen kohteena. Tämän asiantila kaipaa puolueemme näkökulmasta muutosta, toteaa Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru.

– Sinimusta Liike näkee, että Suomi on suomalaisten kansallinen koti, jonka luomisprosessi perustui nationalistisille ihanteille, joiden mukaan suomalaisilla tulisi olla kansallinen ja valtiollinen itsemääräämisoikeus, sekä niiden siunaama vapaus tavoitella omia ihanteitaan ja päämääriään muista valtioista ja kansoista riippumattomana toimijana. Valtiomme kantaa nimessään kansansa nimeä, ja sen tunnuksista on tullut ajan saatossa myös ikivanhan kansamme tunnukset. Suomalainen valtio ei synnyttänyt suomalaista kansaa, vaan suomalainen valtio luotiin turvaamaan ja vaalimaan tämän kansan olemassaoloa, elämäntapaa ja esivanhempiemme verellä lunastettua maaperää, Kuru jatkaa.

Tässä kansalaisaloitteessa ehdotettuja muutoksia voidaan perustella välttämättömyyskriteerin kanssa yhteensopiviksi monin eri perustein.

Suomalaisvastainen viestintä loukkaa suuren väestönosan integriteettiä ja kansallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on omiaan heikentämään maanpuolustustahtoa sekä yleistä sosiaalista koheesiota, ja muodostaa siten epäsuoran uhan yhteiskuntarauhalle.

Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa tunnustetaan kansan käsite sekä kansoille kuuluvat tietyt oikeudet, jotka ovat riippumattomia siitä, onko kansalla käytössään valtiota.

Vaikka kansan käsitettä ei tarkemmin määritellä, voidaan kansa siitä huolimatta katsoa ainakin perusyksiköksi, joka käyttää laillista oikeuttaan itsemääräämiseen kollektiivisesti yhtenä ryhmänä, jolla on tiettyjä, sen muista kansoista erottavia ominaisuuksia, kuten yhteinen kieli, kulttuurin ja etniset piirteet. Suomalaisten asema tunnistettavissa olevana kansana sekä etnisenä ryhmänä on kiistaton.

Kansan mahdollisuus käyttää itsemääräämisoikeuttaan toteutuu parhaiten silloin, kun kansa on järjestäytynyt tietylle maantieteelliselle alueelle valtioksi, jonka itsenäisyys tunnustetaan ja jonka väestöstä kansa muodostaa valtiollista päätösvaltaa käyttävän enemmistön. Tällaisia valtioita kutsutaan kansallisvaltioiksi, ja nationalismin ytimen muodostava ajatus kansallisvaltioista tavoiteltavana ideaalina on toiminut myös YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen lähtökohtana.

Useat kansainvälisoikeudelliset sopimukset sekä muut oikeudelliset instrumentit sisältävät useita kansojen olemassaolon ja identiteetin loukkaamisen kieltäviä säännöksiä. Esimerkkejä kielletyistä teoista ovat kansojen tai etnisten ryhmien joukkotuhonta, pakkosulauttaminen sekä etninen puhdistus.

Nykyisen modernin tietoyhteiskunnan aikana suomalaiset altistuvat jatkuvasti yksipuoliselle ideologiselle sekä kulttuurilliselle vaikuttamiselle niin valtiollisten toimijoiden kuin kansainvälisten suuryritystenkin taholta. Yhä suureneva määrä tästä informaatiosta on suomalaisvastaista, kansallismielisyyteen ja itsenäisyyteen vihamielisesti suhtautuvaa propagandaa jolle altistuminen johtaa tosiasiallisesti siihen, etteivät suomalaiset voi tehdä oman kansansa tulevaisuuden kannalta keskeisiä tietoisia päätöksiä vakaan harkinnan ja monipuolisen tiedon perusteella. Tilannetta voidaan kuvailla matalan intensiteetin etniseksi puhdistukseksi, jossa suomalaiset saadaan toimimaan omia etujaan vastaan.

Suomen oikeusjärjestelmän velvollisuus on puolustaa oman kansakuntansa ja isänmaansa olemassaoloa

– Sinimusta Liike kokee, että suomalaisvastaiset ilmaukset, joiden perusteella suomalaisilla ei esimerkiksi tulla olla oikeutta omaan kotimaahansa tai oikeutta oman kansallisen olemassaolonsa turvaamiseen, hyökkäävät suoraan valtiomme alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Puolueemme katsoo, että yksilön vapaudet ja oikeudet ovat hänen oman kansallisen yhteisönsä mahdollistamia ja ylläpitämiä, jolloin sanalliset tai fyysiset hyökkäykset kotimaatamme ja kansakuntaamme kohtaan ovat siten myös hyökkäyksiä oikeuksiamme ja vapauksiamme kohtaan, Kuru jyrähtää. – Puolueemme mielestä Suomen valtion ja oikeusjärjestelmän velvollisuus on puolustaa oman kansakuntansa ja isänmaansa olemassaoloa, eikä turvata kansakuntaamme kuulumattomien väestöryhmien erityisoikeuksia.

Kansalaisaloitteessa ehdotetuilla lakimuutoksilla pyritään turvaamaan suomalaisten mahdollisuus käyttää itsemääräämisoikeuttaan kansana, säätämällä rangaistaviksi tietyt ilmaisun muodot, jotka loukkaavat kansallista identiteettiä tai pyrkivät mitätöimään sen arvon.

Tarkoituksena ei ole kriminalisoida mitä tahansa suomalaisvastaisiksi sinänsä käsitettäviä ilmaisuja. Esimerkkejä tällaisista sallituista ilmaisuista: ”suomi on paska maa”, ”suomalaiset ovat kateellista kansaa” tai ”suomalaiset ovat sivistymättömiä”.

Ehdotetun 10 b §:n 1 ja 2 kohdissa tarkoitetut tunnusmerkistöt eroavat kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Julkaistun viestin rangaistavuutta arvioidaan näissä kohdissa tarkoitetuissa tilanteissa erityisesti sen mukaan, kuinka yksipuolisen kuvan suomalaisvastainen sisältö välittää. Esimerkiksi verkkolehdessä julkaistun mielipidekirjoitusten tai kolumnien lainvastaisuutta voidaan arvioida sen perusteella, onko niiden yhteydessä esitetty vastapainoksi myös suomalaisten kansallista itsemääräämisoikeutta puolustavia näkökantoja, tai esiintyykö televisio-ohjelmassa suomalaisvastaisia mielipiteitä esittävän henkilön ohella lisäksi myös puhujalle kriittinen, riippumaton ja uskottava vastaväittelijä. Näiden kohtien osalta säännöksen suojeluobjektina on siis myös suomalaisten oikeus saada tietoonsa suomalaisvastaisuuteen kriittisesti suhtautuvia näkökulmia ja näin saada mahdollisuus mielipiteenmuodostukseen muun kuin pelkän yksipuolisen tiedon perusteella. Edellytystä voidaan kuvailla eräänlaiseksi kansan vastineoikeudeksi, joka rajoittaa yksipuolisen suomalaisvastaisen propagandan levittämistä varsinkin yksityisomisteisen valtamedian toimesta.

Esimerkkejä rangaistaviksi tarkoitetuista ilmaisuista:

”Suomalaisuus ja suomen kansa on rasistinen myytti joka luotiin 1800-luvulla. Tämän yhteiskunnan menestys perustuu sattumanvaraisiin seikkoihin ja riistoon, eikä meitä yhdistä mikään muu kuin kieli ja maantieteellinen alue”

”Päissään tappaminen on suomalaisten kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.”

”On väistämätön sekä hieno asia että suomalaiset, suomen kieli ja kulttuuri tulevat häviämään laskevien syntyvyyslukujen ja lisääntyvän maahanmuuton seurauksena eikä tätä tule edes yrittää torjua. ”

Linkki aloitteeseen.

35 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
murre riepunen

Suomea ja suomalaisuutta puolustava kansanedustaja joka salissa uskaltaa asiaan puuttua saa vastaansa sellaisen metakan ettei pahemmasta väliä, pilkkahuudoin, nimittelyiden saattelemana edustajan on joko lopetettava suomen puolustaminen tai poistuttava talon kuppilaan nauttimaan munkkipossu ja kahvi, samalla manata hiljaa mielessään edustaja tovereiden mautonta käytöstä.

Rudi

Itse en kannata minkäänlaisia sensuuripykäliä lakeihimme.

wöömies

Cuck. Sinulle on ok että j-omisteinen Sanoma pilkkaa suomalaisia joka päivä ja yllyttää nuoria transuiksi?

Ilmari

Sama täällä. Kuka ottaa vakavasti feikkipuolueen aloitteen?

Totuus esille

Vallankahvassa olevat maatamme tyrannisoivat globalisti-rikolliset pitävät huolen siitä, että tuollaista lakimuutosta ei pystytä tekemään. Noilla planeettamme ylimpien globalisti-rikollisten käsikassaroilla on lisäksi koko valtaVALEmedia puolellaan.

Tomppa

Sanna Marin on paraikaa Maailman talousfoorumin alaisessa Nuoret globaalit johtajat koulutuksessa. Sannan lisäksi koulutuksessa on myös Annika Saarikko. Entisiä nuoria globaaleja johtajia ovat olleet Alexander Stubb ja Jyrki Katainen.

Kata

Varmaankin kaikkien tieteiden gradua pukkaa…kaikille ihquille ja uskollisille swabbilaisille.
Meille muille ei mitään kivaa.

Pertsa

Eiköhän tässä olla kaikki koulutuksen kohteina.Ylen ohjelmat nyt on oma surullinen sfäärinsä jota me köyhätkin joudumme rahoittamaan.Mutta ei mainosrahoitteisella puolellakaan mene hyvin.Joskus voi mennä yksi mainoskatko ilman yhtäkään kuukeriä,yllyttämistä vallankumoukseen (meret ovat täynnä jätettä,me olemme kyllästyneet),lapsia hoitavia poninhäntäpoikia ym. kommunistisfeminististä saastaa.

Totuus esille

Pahaenteistä suomalaiselle kansallisvaltiollemme. Kataisen ja Stubbin jäljet pelottavat.

suomalainen

No taatusti en kannata suomalaisuuden halventamista ja vielä rikoslakiin! Kylläkin kannattaisin halventamisen kieltoa.

Ilkka Forsten

Otsikon voi käsittää kahdella tavalla. Joko niin että Sinimusta Liike vaatii lakimuutosta joka estää suomalaisiin kohdistuvat halventamiset, tai sitten niin että liike vaatii lakia jossa halventaminen on lainvoimaista kun puhutaan suomalaisista. Toki ymmärrän mitä tässä halutaan, mutta tulipa vaan mieleen sekin miten ihmiset voivat käsittää saman asian ihan eri tavalla.

Muistakaamme aina että laki on niin kuin ” lakissa ” lukee.

Terhi

Tuota ei voi ymmärtää väärin kuin tahallaan. Jos jotain halutaan rikoslakiin niin se halutaan kriminalisoida. Ei siinä ole tulkintaongelmaa.

Ilkka Forsten

Äläs nyt hermostu Terhi, tiukkapipoisuus nostaa vaan verenpainetta. Minä olen Sinimustan Liikkeen kannattaja.

Tomppa

Nyt kaikki joukolla allekirjoittamaan tämä aloite, niin saadaan se eduskunnan käsiteltäväksi. Samalla kannattaa allekirjoittaa myös aloite raiskausrikosten tuomioiden koventamisesta.

jep

No nyt ollaan asian ytimessä. Näille herkkähipiäisille kulttuurimarksistianarkisteille jo tosin tämän ehdottaminen on vihapuhetta. Mutta siitä viis veisaamme.

FIXIT

Ehdottoman kannatettava hanke! Ihme, ettei halveeraus jo ole rangaistavaksi säädettynä!?

Ilkka Forsten

Tavallaan se on jo säädettynä. Koska et SINÄ saa halveerata ketään, mutta ne muut saa halveerata sinua.

Tulee jotenkin mieleen Päivi Räsäsen oikeudenkäynti, jossa hänellä oli mukana Raamattu, mihin oikeus totesi ettei sillä ole mitään merkitystä mitä kansien väliin on kirjoitettu, koska se ei ole lainvoimaista. Milloin olemme kuulleet että Koraanin sisältö olisi määritelty yhtä varmasti lakituvassa mitättömäksi ?

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Ilkka Forsten
Jukka

Koraanin sisältöä EI USKALLETA määritellä lakituvassa mitättömäksi.

Ilkka Forsten

Eikö oikeuslaitos siinä tapauksessa ole pelkkä naurettava ja tyhjänpäiväinen instituutio, jos sillä ei ole uskallusta puuttua mihinkään muuhun kuin kantaväestön sanoihin ?

Totuus esille

Globalisti-rikollisten ja Demla-juristien korruptoima ”oikeuslaitos”!
”Mikä on Demla?”,https://www.magneettimedia.com/mika-on-demla/

Totuus esille

Tyypillinen näyte korruptoidun oikeuslaitoksemme toiminnasta oli mm. punaisen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen ylistämä Vehkoo-oikeudenkäyntien lopputulos: http://ylewatch.blogspot.com/2022/01/vehkoo-oikeudenkaynnin-kumoava-paatos.html

ike

Olipa hyvä linkki.👍

Pertsa

Jos Päivi Räsäselle vastataan näin,niin voimmeko me puolestamme kysyä,että onkos se lakikirjaan kirjoitettukaan ihan näin,kansissahan sekin vaan on..

Ilkka Forsten

Veisatkaamme yhdessä.

Jussiboy

Nyt ollaan asian ytimessä. Näillä herkillä sinimustilla ”kansallismielisillä” on niin huono itsetunto, että erimielisyys heidän kanssaan pitää saada tuomittavaksi. Ei enemmistö voi olla syrjinnän kohteena oleva kansanryhmä. Suojelevan nytkin laki yksittäistä Suomen kansan edustajaa esim. kunnialoukkaukselta. Tässä ei ole muuta taka-ajatusta kuin, että yritetään suojella sinimustia ja heidän liepeillään heiluvia arvostelulta. Tosi suomalaiset nauravat tällaiselle, jyrähtelee kuru kuinka hyvänsä.

Kata

Mees nyt jussiboi sinne vihreälle langalle sirkuttamaan.Tai voit sie pankollakin pötkötellä.Mutta jätä nämä sinun viisastelusi muille sivuille.Hohhoijaa! 😀

Jussiboy

Tännehän minun kommenttini sopivat niin kuin se kuuluisa nenä päähän, pitäähän tänne saada jotakin järkevääkin sanottavaa, toisin kuin joidenkin muiden kirjoituksissa. Enkä sirkusta missään vihreällä langalla vaan olen ehta porvaripuolueiden kannattaja enkä kaiken maailman suomalaisuutta lokaan vievien sinimustien. Lisäksi olen vielä kotoisin Lapualta, joten sinun luonnehdintasi meni niin metsään kuin vain voi.

Kata

😀 No voi perhana siellähän munkin juuret on toiselta puolen.Mutta en usko että kukaan muu kykenee viemään suomalaisuutta lokaan kuin nämä swabbilaiset.
Ja sun pakinat kuulostaa heiltä.Sori siitä.

Ilkka Forsten

Miten sinimustat vievät suomalaisuuden lokaan. Avaa vähän lapualaista maailmankuvaasi, mutta jätä kauhavalainen piirongin laatikkoon. Net mekin uskalletahan hypäätä pöyräälle, nii, ja uskalletahan hypäätä poiski.

Miten se lapulaisuus erottuisi muusta harmaasta massasta kuin itsekehun kautta, ja tiedätkö mitä, se ärsyttää koska sille kehulle ei ole katetta. Puikulapäät omaa saman vian. Lieko etäistä sukua, vai onko atavistinen tunnelataus sattumaa ?

Jussiboy

Ei ole tapana kulukia kauhavalaanen följys. Mutta perhana, kun risoo se, että sinimustat muka edustaa jotain ehtaa suomalaisuutta. Sen juurista osa Lapuan liikkeen ideologiassa ja loput tuontitavaraa kaukaiselta synkältä hitler-mussolini ajoilta. Sinumustien ideologia on hyvin ohutta ja kun sitä hiukan raaputtaa, niin paljastuu hyvin yksioikoinen ja synkkä pohjavire. Joku (kata) puhuu jostain swabbilaisuudesta, ja luulee, että olen sellaisen vankkumaton kannattaja. En ole. Olen suomalainen ja eurooppalainen, enkä haikaile mihinkään vanhaan impivaaralaisuuteen, jota ei koskaan ole ollut olemassakaan. Terve kansallistunne on hyväksi, mutta ei tällainen mitä sinimustat esittää. Se on tunkkaista ja selvästi muissa toimissaan pettyneiden ihmisten yritys kohottaa heikkoa itsetuntoaa. Sinimustat toimii muka kansan parhaaksi ja korostavat kansan todellisia etuja ajavaa johtajaa(kuru) ja kaikenlaisten reunaehtojen ja kompromissipyrkimysten torjuminen, koska ne ovat suuren johtajan tiellä. Sinimustien kuru haluaa epätoivoisesti nousta tai laskeutua, kuinka vain, Orbanin, Erdoaganin, Putinin ja muiden populistien rinnalle ja kuvittelee että näin hän suojelee Suomen kansaa eurooppalaiselta mädätykseltä. Minä olen ensin suomalainen mutta yhtä lailla tunnen itseni myös eurooppalaiseksi.

Kata

Jussiboi sun jutut on tasan kuin Marinin ja Ohisalon jargonia hienoine sivistyssanoineen ja mutkallisin lausein mutta ei tarkoita yhtään mitään.”Tunkkaisuus” ja ”heikko itsetunto” on juurikin demareiden lempisanoja vaikka ovat itse niin tunkkaisia jo viime vuosisadan alusta.
Populisteja oikein isolla Peellä.
Minä en ole eurooppalainen vaan suomalainen ja en haikaile mitään muuta.Olen siis impivaaralainen ja ylpeä siitä.
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/geenitutkijat-yllattyivat-eurooppa-on-nyt-jaettu-suomalaisiin-ja-ei-suomalaisiin/a348c875-dbbe-3e87-bc6f-e476df4bd53a
Vaikka tämä on vain tilaajille niin asia on selvä.Yritä jaksaa.

Jussiboy

Ei asia nyt niin selvä ole, jos olisit lukenut johtavien geenitutkijoiden vastauksen tuohon US:n juttuun. Uuden Suomen jutussa viitataan Nature lehden artikkeliin, jonka myös kävin lukemassa. Mitään sellaista tulosta artikkelista ei löydy, että suomalaiset eivät olisi eurooppalaisia. Vanhastaan tiedetään, että jos tarkastellaan yhtaikaa eurooppalaisia, aasialaisia ja afrikkalaisia, suomalaiset ryhmittyvät tiiviisti eurooppalaisten joukoon ja että suomalaisten geenit ovat pääsosin eurooppalaista alkuperää. Tässä nyt yritetään luoda mielikuvaa, että suomalaiset eivät olisi eurooppalaisia ensinkään. Geenit eivät kuitenkaan tuota eivätkä määrää ihmisen kansallista, etnistä tai kulttuurista identiteettiä. Eurooppalaisuus puolestaan on maantieteellinen, (geo)poliittinen ja kulttuurinen käsite, ei geneettinen. Ole sinä siellä impivaarassa ja etsiskele muita samanmielisiä, niin saatte laulella marssilauluja nuotiopiirissä. Minä olen ylpeästi suomalainen ja eurooppalainen. Eurooppa on sivistyksen kehto muutamia harha-askelia lukuunottamatta. Sinimusta ideologia on nimensä mukaisesti musta ja synkkä, jossa ei ilonpilkahduksia näy.

ike

On se aika kumma että Nature lehden artikkeleihin aina viitataan kun ne sopivat vihervasemmiston ajatusmaailmaan, muuten on jäätävä hiljaisuus.

ike

On se kumma että sinunkinlaisia ihmisiä suomessa on. Ei kai kustannukset ole vielä nousseet riittävästi. No kun vain katselen tuota mitä eläkkeestä jää käteen niin onhan se aika kumma kun edes ihmiset jotka käyvät töissä (en tosin tiedä kuulutko tuohon ryhmään) vielä äänestävät SDP:tä tai jotakin muuta ääripuoluetta. Kai menee vielä sata vuotta ennenkuin ihmiset ymmärtävät miten heitä on kusetettu. No sitten on taas uudet kusettejat ja niinhän se mailma etenee.