Kotimaa Maahanmuutto

Somaliassa, Irakissa, Afganistanissa ja Syyriassa syntyneet saavat usein toimeentulotukia Suomessa – lohduton tilanne ei helpota edes toisessa maahanmuuttajasukupolvessa

Kuva Shutterstock.

Ajatuspaja Suomen Perusta julkaisi viime viikolla kattavan, laajaan ja luotettavaan rekisteriaineistoon perustuvan tutkimuksen maahanmuuttajien saamista toimeentulotuista.

Maahanmuuttajien saamat toimeentulotuet -tutkimus käsittää kaikki maahanmuuttajien saamat toimeentulotuet vuosina 2007-2018 syntymävaltion mukaan.

Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajat saivat vuonna 2018 noin 200 miljoonaa euroa toimeentulotukia, mikä on noin 40% pääkaupunkiseudulla maksetuista toimeentulotuista ja 25% kaikista Suomessa maksetuista toimeentulotuista. Tämä osuus lähes kaksinkertaistui vuosina 2007-2018, mikä johtuu lähes yksinomaan Lähi-Idästä tulleista maahanmuuttajista.

Koko Suomen väestölle maksettujen toimeentulotukien kokonaissumman nousu vuosina 2013–2018 (749 miljoonasta 804 miljoonaan) johtuu maahanmuuttajille maksettujen tukien kokonaissumman noususta. Kantaväestölle maksettujen vuosittaisten kokonaissummien taso on pysynyt samansuuruisena eli noin 600 miljoonassa eurossa vuosina 2013–2018.

Somalia, Irak, Afganistan ja Syyria murheenkryynejä

Toimeentulotukea saavien prosenttiosuuksissa ja keskimäärin saaduissa tuissa on valtavat erot eri väestöryhmien välillä. Niin kutsutuissa pakolaismaissa (Somalia, Irak, Afganistan, Syyria) syntyneistä 18-64 -vuotiaista 60-70% sai jotain toimeentulotuen muotoa vuonna 2017.

Suurin osuus oli Somaliassa syntyneillä, joista 67,5% sai toimeentulotukea. Kantaväestöllä osuus on ollut vuosittain noin 7%. Somaliassa, Irakissa, Syyriassa ja Afganistanissa syntyneiden vuoden aikana saamien toimeentulotukien keskiarvot vuonna 2017 olivat yli 2300 euroa henkilöä kohden.

Korkein keskiarvo oli Syyriassa syntyneillä, 3190 euroa henkilöä kohden vuodessa. Kantaväestön osalta vastaava luku on vuosina 2012-2017 pysynyt 180-200 eurossa.

Pakolaismaiden todella korkeat luvut erityisesti vuonna 2017 selittynevät osittain sekä perustoimeentulotuen maksamisen siirtymisellä Kelaan että vuonna 2015-2016 tulleilla turvapaikanhakijoilla.

Toimeentulotuet kasvavat maassaoloajan myötä

Kaikkien maahanmuuttajaryhmien keskimäärin saamat toimeentulotuet nousevat kantaväestöön verrattuna maassaoloajan kasvaessa. Kaikkien maahanmuuttajien keskimäärin saamat tuet kasvavat noin viisinkertaisiksi kantaväestöön nähden 20 vuoden maassaoloajan jälkeen.

Pakolaismailla (erityisesti Irak ja Somalia) keskimääräinen toimeentulotuki on 20 vuoden maassaoloajan jälkeen yli 15-kertainen verrattuna kantaväestöön. Ainoastaan Itä-Aasiassa syntyneillä tuet ovat pienempiä kuin kantaväestöllä 20 maassaolovuoden jälkeen. Kaikilla muilla syntymäalueittain määritellyillä maahanmuuttajaryhmillä saadut keskimääräiset toimeentulotuet ovat siis kantaväestöä suurempia 20 maassaolovuoden jälkeen.

Tilanne ei helpota edes toisessa maahanmuuttajasukupolvessa

Kaikkien suurimpien maahanmuuttajaryhmien lapset eli 2. maahanmuuttajasukupolvi saavat tukia enemmän kuin samanikäiset kantaväestön nuoret, monessa ryhmässä jopa moninkertaisesti. Tämä viittaa siihen, että kotoutumista ei tapahdu toisessakaan maahanmuuttajasukupolvessa, vaikka nämä henkilöt ovat syntyneet Suomessa.

Suurin yksittäinen luku on Somalia-taustaisilla 19-vuotiailla, joista 75 % on saanut toimeentulotukea vuosittain. Kantaväestön samanikäisillä osuus on noin 13-14 %.

Sama toistuu, jos tarkastellaan vain harkinnanvaraisia toimeentulotukia: kaikissa isoissa maahanmuuttajaryhmissä 2. sukupolvi saa harkinnanvaraisia tukia jopa moninkertaisesti samanikäiseen kantaväestöön verrattuna.

Korkein yksittäinen luku on Somalia-taustaisilla 19-vuotiailla, joista yli 30 % on saanut harkinnanvaraista toimeentulotukea vuosittain. Kantaväestön samanikäisillä osuus on ollut noin 5%.

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit