Kotimaa

Suojelupoliisi: Kalifaatin romahtamisen jälkeen radikaali-islamistisen terrorismin uhka ennallaan – toiminta hakee uutta suuntaa

Jihadistilippu Rotterdamissa vuonna 2014. Kuva Wouter Engler / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Radikaali-islamistinen terrorismi hakee suuntaansa islamilaisen kalifaatin romahtamisen jälkeen. Toiminta saattaa suuntautua nopeastikin uuden toimijan taakse, jos olosuhteet ovat otolliset. Konfliktialueilta palaavat vahvistavat islamistisia verkostoja.

Suojelupoliisin (Supo) vuoden 2020 vuosikirjan mukaan radikaali-islamistinen terroristinen liikehdintä elää parhaillaan eräänlaista etsikkoaikaa.

2010-luvun keskeiseksi ilmiöksi nousi terroristijärjestö ISIS, joka houkutteli kymmeniä tuhansia vierastaistelijoita ja valtasi laajoja alueita Syyriassa ja Irakissa. ISISin vetovoima on heikennyt sen jälkeen, kun järjestö menetti alueensa Syyriassa ja Irakissa alkuvuonna 2019. Silti ideologian kannattajat ja heidän verkostonsa eivät ole kadonneet minnekään.

– Radikaali-islamistisen terrorismin uhka on yhä ennallaan, mutta toiminta hakee uutta suuntaa. Toiminta voi kanavoitua nopeastikin uuteen ryhmittymään, kun olosuhteet ovat oikeat, raportissa kerrotaan viitaten Lähi-idän konfliktiin ja siellä ilmenneeseen ISISin vetovoimaan.

Uusien konfliktien syttyminen tai terrori-iskut voivat vahvistaa nopeastikin terroristisia toimijoita. Johtajuustyhjiötä täyttämään voi nousta uusi tai jokin vakiintunut toimija, kuten terroristijärjestö al-Qaida.

Konfliktialueelta palaavat vahvistavat verkostoja

Euroopassa radikaali-islamistiset toimijat eivät enää ole välttämättä kiinnittyneitä yhteen organisaatioon. He voivat kannattaa yleisemmin radikaali-islamistista ideologiaa ja saattavat hyödyntää niin al-Qaidan kuin ISISin propagandamateriaaleja.

Euroopassa ja Suomessa verkostoja on vahvistanut muun muassa Syyrian ja Irakin konfliktin poikkeuksellisen suureksi kasvanut vierastaistelijailmiö. Alueelta palaavat vahvistavat radikaali-islamistisia verkostoja Euroopassa. ISISin alueella on syntynyt rajat ylittäviä tuttavuuksia ja monimutkaisia perhesuhteita.

– On todennäköistä, että suurin osa palaajista jatkaa radikaali-islamistista toimintaa, vaikka joukossa on pettyneitäkin palaajia, raportissa muistutetaan.

Syyrian ja Irakin konfliktialueilta palanneiden vaikutus terroristiseen liikehdintään nähdään kuitenkin vasta tulevaisuudessa.

– Jos palaaja ei ole irtautunut ideologiastaan, hän saattaa aktivoitua toimimaan pitkänkin ajan kuluttua.

Ylisukupolvinen radikalisaatio huolestuttaa

Vierastaistelijailmiö ja ajatus kalifaatista oli merkittävässä roolissa 2010-luvun värväystoiminnassa. Tällä hetkellä värväämisellä pyritään vahvistamaan kotimaisia verkostoja. Konfliktialueiden sijaan nyt kannustetaan toimimaan Euroopassa.

– Radikaalia ideologiaa pyritään elämään todeksi Euroopassa. Verkostot pyrkivät kasvattamaan kannattajakuntaa levittämällä länsimaisten arvojen vastaista ideologiaa ja maailmankuvaa yhteiskunnassa.

Radikaali-islamistiset verkostot eivät kehity vain vierastaistelijailmiön ympärille, ja raportissa todetaan, että kotimaisella radikalisaatiolla on merkittävä rooli.

– Pahimmassa tapauksessa Suomessakin syntyy verkostoja, joissa eletään radikaalissa rinnakkaistodellisuudessa.

Kotimainen radikalisaatio näkyy myös ylisukupolvisena radikalisoitumisena.

– Suomessa on perheitä, joissa radikalisoituminen on kulkeutunut jo kolmanteen sukupolveen. Lapset saattavat kasvaa pienestä pitäen radikaalissa ympäristössä.

Jihadistit kätkeytyvät internetin syövereihin

ISIS edusti isoa murrosta digitaalisessa radikaali-islamistisessa liikehdinnässä. 2000-luvun alun näkyvin toimija al-Qaida jakoi johtajiensa pitkiä saarnoja ääninauhoina ja oli hyvin valikoiva jäsentensä rekrytoinneissa. ISIS teki propagandasta ja radikaali-islamistisesta toiminnasta saavutettavampaa.

ISIS tuottaa nykyään propagandaa useilla eri kielillä ja pyrkii inspiroimaan kannattajiaan väkivaltaisiin iskuihin, joilla se saa huomiota. Yhä keskeisempään asemaan propagandistisessa toiminnassa ovat nousseet ideologian kannattajat.

– He tuottavat materiaalia itsenäisesti. Propagandatoiminta tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti toimintaan.

Suomen radikaali-islamistiseen näyttämöön vaikuttavat paljon Euroopan tapahtumat.

– Eurooppalaisen terrorismin trendit rantautuvat Suomeen usein hieman viiveellä ja pienemmässä mittakaavassa, raportissa muistutetaan.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit