Kotimaa

Suojelupoliisi kertoo kohonneesta terrorisminuhasta – ”Lapset edustavat terroristijärjestöille tulevaisuutta ja ideologista jatkuvuutta”

Kuvituskuva. Syyrian Al-Hol lokakuussa 2019. Kuva Y. Boechat (VOA) / public domain.

Suojelupoliisi nostaa julkaisemassaan vuosikirjassa 2019 esille muun muassa Lähi-idän taistelualueilta palaavien henkilöiden aiheuttaman turvallisuusuhan sekä äärivasemmistolaisen liikehdinnän.

Suojelupoliisi (SUPO) toteaa vuosikirjassa 2019 merkittävimmän terroriuhkan Euroopalle muodostuvan terroristijärjestöistä, lähinnä Islamilainen valtio (ISIL) ja al-Qaida sekä niihin kytkeytyvät toimijat. Huolimatta ISIL:n kokemista tappioista Syyrian ja Irakin konfliktialueella, sen muodostama uhka länsimaissa ei ole kadonnut. Eurooppaan kohdistuvan uhkan luovat lähinnä vierastaistelijat, jotka ovat viettäneet pitkiäkin aikoja Syyrian ja Irakin konflikti­alueella. ISIL:llä ja siihen kytköksissä olevilla toimijoilla on edelleen pyrkimys toteuttaa mittavia terroritekoja Euroopassa.

Terrorismin uhka Suomessa on Suojelupoliisin arvion mukaan edelleen neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Terrorismin tilannekuva ja toimintakenttä ovat kuitenkin muuttuneet sekä Suomessa että kansainvälisesti. Konfliktialuematkailu on voimistanut sekä verkostoitumista että kykyä ja valmiutta väkivaltaan. Erityisesti muutos koskee radikaali-islamistista terrorismia, mutta myös äärioikeistolaista ja äärivasemmistolaista liikehdintää.

Lähi-idän konfliktialueelta palaajat aiheuttavat turvallisuusuhan

Suojelupoliisi arvioi Syyrian konfliktialueelta palaajien muodostavan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä suoria että välillisiä turvallisuusuhkia. Terroriuhkan lisäksi konfliktialueelta palaavat henkilöt aiheuttavat reaktioita maahanmuuttajaväestössä, ääriliikkeissä ja kansalaisissa laajemminkin.

Kansallisen turvallisuuden lisäksi konfliktialueelta palaavat saattavat vaikuttaa laajemmin Euroopan terrorismitilanteeseen ja sen torjuntaan esimerkiksi muodostamiensa verkostojen ja Schengen-alueella [EU:n vapaan liikkuvuuden alue] matkustamisen myötä. Suomesta matkusti vuosina 2012 – 2016 Syyrian konfliktialueelle kymmeniä miehiä ja naisia lapsineen liittyäkseen terroristijärjestö ISIL:iin tai elääkseen sen julistamassa ja sittemmin luhistuneessa kalifaatissa. Osa henkilöistä on kuollut alueella.

Lapset edustavat terroristijärjestöille tulevaisuutta ja ideologista jatkuvuutta.

Konfliktialueella oleskelleet ovat altistuneet jopa vuosien ajan äärimmäisen radikalisoivalle ympäristölle. Uskonnolla perustellun väkivaltaisen ekstremismin tulevan kehityksen näkökulmasta huolta aiheuttavat terroristista toimintaa tukevien henkilöiden lapset eli kasvava sukupolvi. Lapset edustavat terroristijärjestöille tulevaisuutta ja ideologista jatkuvuutta.

Kuten konfliktialueelle lähtijät, myös radikaali-­islamistiset verkostot Suomessa ovat multietnisiä ja käsittävät useamman sukupolven. Avioliittoja solmitaan verkostojen sisällä, mikä hankaloittaa radikaali-ideologiasta irtautumista ja voimistaa seuraavien sukupolvien radikalisoitumista. Suomessa toimivilla terroristista toimintaa edistävillä ryhmillä ja verkostoilla on yhteyksiä ulkomaille sekä muslimienemmistöisiin maihin että länsimaihin.

Äärivasemmisto ja kurdit yhteistyössä

Äärivasemmistolaisen liikehdinnän painopiste oli vuonna 2019 kurditoimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä radikaalissa ”antifasistisessa” toiminnassa, jolla pyrittiin häiritsemään julkisia mielenilmauksia.

Kurdistanin työväenpuolueella (PKK) on Suomessa tukitoimintaa, jossa on mukana äärivasemmistolaisia antifasisteja. Lähi-idässä on käynnissä alati kehittyvä konflikti, ja se voi edetessään vaikuttaa sekä radikaali-islamistisen että muun terrorismin uhkaan Euroopassa

Äärivasemmiston ja kurdien yhteistyön puitteissa muutamia suomalaisia on matkustanut viime vuosina Koillis-Syyriaan liittyäkseen alueella toimiviin kurditaustaisiin aseellisiin järjestöihin. Suomessa on järjestetty useita Turkin toimia vastustavia mielenilmauksia, joissa on ilmennyt häiriökäyttäytymistä.

Yksittäiset toimijat tai ryhmät ensisijainen uhka

Suomessa on merkittävää terrorismin tukitoimintaa ja kansainvälisiä verkostoja. Suomessa asuu ja vierailee tunnistettuja henkilöitä ja ryhmiä, joilla on motivaatio ja kyky toteuttaa terrori-iskuja.

Suomeen kohdistuvan uskonnolla perustellun terrori-iskun uhan aiheuttavat ensisijaisesti radikaali-islamistista ideologiaa ja päämääriä ajavat yksittäiset toimijat tai ryhmät.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä ennallaan

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lukumäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta vuonna 2019. Loppuvuodesta 2019 kohdehenkilöiden lukumäärä oli noin 390. Syyrian ja Irakin konfliktiin liittyvien värväys- ja edistämisverkostojen aktivoitumisen sekä vierastaistelijailmiön seurauksena terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä lähes kaksinkertaistui edeltävinä vuosina.

Nähtävissä ei kuitenkaan ole tekijöitä, jotka merkittävästi vaikuttaisivat terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lukumäärään pidemmällä aika välillä tulevaisuudessa, mutta laadullisesti tilanne voi muuttua.

Suomen ulkopuoliset tapahtumat voivat laukaista väkivaltaa Suomessa

Kansainvälisillä tapahtumilla voi olla merkittävä radikalisoiva vaikutus kansalliseen tilanteeseen. Suomen ulkopuoliset tapahtumat voivat toimia laukaisevana tekijänä myös väkivaltaiselle uskonnollisesti tai poliittisesti motivoituneelle teolle sekä eri ryhmien vastakkainasettelulle.

Suomessa on muita valtioita ja eri uskontoja edustavia kohteita sekä kansainvälisiä tapahtumia, joihin kohdistuu tavallista korkeampi uhka sekä terroristijärjestöjen että yksittäisten toimijoiden taholta. Valtiollisiin ja symboliselta arvoltaan merkittäviin kohteisiin ja tapahtumiin voi liittyä yleistä uhkatasoa korkeampi terrorismin uhka. Uhkaa voivat nostaa myös terrorismin trendit, kuten summittaiset iskut väkijoukkoihin tai väestönosaa edustaviin kohteisiin sekä näiden iskujen saama mediahuomio.

Terrori-iskujen uhka länsimaisia intressejä ja turistikohteita vastaan on kohonnut, joten suomalaiset voivat joutua länsimaita vastaan suunnattujen iskujen kohteiksi myös ulkomailla.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa