Kolumnit

Suoliston lopputuote ja tuuletin

Huhtikuu pyörähti käyntiin pääsiäispyhien merkeissä ja totutteleminen uuteen sekä entistäkin karumpaan arkeen on tosiasia. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen umpeuduttua työttömyysturvan aktiivimallin leikkuri alkaa sivaltaa särvintä työttömien työnhakijoiden leivän päältä järjestyksessään ensimmäistä kertaa. Toisin sanoen tuuletin alkaa puhaltaa kansalaisten naamavärkeille sitä itseään, ts. ruoansulatuselimistön lopputuotetta, so. paskaa.

Kansalaiset johdattelee ensimmäiseen tarkasteluajankohtaan erityinen huoli ja epätietoisuus koskien sitä, ettei TE-toimistoilla ole koko vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ollut antaa asiakkailleen riittävästi tietoa siitä, millaiset työllistymistä edistävät toimet riittävät täyttämään aktiivisuusehdon ja säilyttämään työttömyysturvan normaalitason. Tai ehkäpä sitä pitäisi alkaa kutsua vanhana/entisenä tasona, joka on ollut liian avokätinen.

Tämä on johtanut vuoden alusta lähtien tilanteeseen, jossa kansalaiset ovat pyrkineet tunnollisesti osallistumaan kerman kakun päältä käärivien konsulttifirmojen järjestämille kursseille harjoittelemaan CV:n tekoa sun muuta sangen hyödyllistä ja tarpeellista luullen tämän olevan riittävästi. Lopulta paikallinen TE-toimisto onkin ilmoittanut täysin päinvastaista ja työttömyyskorvausta höylätään.

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti antaneensa aktiivimallin keskeiset soveltamisohjeet työttömyyskassoille helmikuun ensimmäisellä puoliskolla. Tämä kuvastaa kokonaispaketin suorastaan käsityskyvyn ylittävän surkeaa valmistelua kaikessa kuvottavuudessaan. Onko vajaat pari kuukautta työttömyyskassoille riittävä aika valmistautua ministeriön antamiin soveltamisohjeisiin, kun koko alkuvuosi on menty hämärän peitossa?

Yksi monista ja täysin ennustettavissa olleista ongelmista onkin ilmennyt työttömyyskassoissa, joissa hakemusten käsittelyt ovat ruuhkautuneet, koska tuen tarvitsijoiden määrä on aktiivimallin johdosta lisääntynyt. On olemassa konkreettinen riski, että korvausten maksatuksessa alkaa esiintyä viivettä, joka hankaloittaa olennaisesti ihmisten perustoimeentuloa, eli käytännössä kunkin tuensaajan henkilökohtaista taloudenpitoa.

Aamulehti kertoi ennen pyhiä, että …

    ”… Kelan ennakkotietojen mukaan työttömyysturvan saajista vajaa puolet eli 46 prosenttia on alkuvuoden aikana täyttänyt aktiivisuusehdon.”

Tätä huomattavasti olennaisempaa on se, että …

    ”… [A]ktiivisuusehto on puolestaan jäänyt täyttymättä 54 prosentilla niistä 215 339 ihmisestä, jotka saavat Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.”

Mikäli niin sanotun ”aktivoitumisen” suhdeluku lähentelee fifty-fiftyä, uskallan pitää tilannetta erittäin hälyttävänä.

Pirkanmaalla on laadittu maakunnan tilanteesta johtopäätöksiä:

    ”–Pirkanmaalla lähes puolet työttömistä on aktivoitunut. Se on arvo sinänsä ja mielestäni oikein hyvä uutinen, toteaa Kelan keskisen vakuutuspiirin johtaja Liisa Ojala.”

Työttömien ”aktivoituminen” erityisen arvokkaana asiana on virhepäätelmä, mikäli näin antaa ymmärtää, että se toinen puolikas ei ole ”aktivoitunut” tahdon puutteen johdosta. Halua ja yritystä ”aktivoitua” varmasti löytyy huomattavasti laajemmasta väestönosasta. Heistä läheskään kaikilla ei vain ole yksinkertaisesti ollut tähän mahdollisuutta alueellisista olosuhde-eroista johtuen, kuten ministeri Jari Lindströmkin (s.) on myöntänyt.

Kaipa aktiivisuutena voidaan pitää sitäkin, että työttömät työnhakijat repivät kodeissaan hiuksia päästään miettiessään keinoja välttää toimeentulon lasku. Yksi merkki epätoivosta on työkyvyttömyyseläkehakemusten lisääntyminen. Kokoomusherralle tämä tosin lienee osoitus ainoastaan kroonisesta työnvieroksunnasta, josta tulisi kurittaa lisää.

Osa talouseliitistä varmasti kuvitteleekin ihan vilpittömästi, että työttömyys poistetaan syrjäkyliä myöten, kun kuritetaan leikkaamalla työttömyysetuutta leikkaamasta päästyäänkin ja ajetaan ihmisiä sosiaaliviraston luukulle pyytämään toimeentulotukea.

Tavoitteena on saada nöyryytettyä patalaiska ja kelvoton työtön sellaiseen mielentilaan, että palkaton risusavottakin alkaa tuntua suorastaan taivaan lahjalta.

Tämän skenaarion toteutumista edellyttävistä muuttujista kuitenkin puuttuu sellainen melko olennainen asia kuin riittävästi töitä kaikille työkykyisille ja -ikäisille.

Uusimmat uutiset

Liity kannattajajäseneksi