Kotimaa

Suomalaiset ovat rasisteja, vai ovatko?

Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) raportin mukaan, poliisin tietoon tulleiden viharikosepäilyjen määrä kasvoi viime vuonna yli 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Raportissaan Polamk laskee epäiltyjen rasististen rikosten asianomistajien määrät syntymävaltioiden mukaan 100 000 asukasta kohden, ja ilmoittaa asianomistajien määrien kehityksen 10 vuoden aikana syntymämaittain selkeässä taulukossa.

Kuitenkin Polamkin tarkastelusta puuttuu vastaava väestöryhmän kokoon suhteutettu näkökulma rasistisesta rikoksesta epäiltyjen osalta. Tämä artikkeli pyrkii antamaan yhden näkökulman kysymykseen, onko Suomessa syntynyt, yleensä kantaväestöä edustava, suhteessa rasistisempi kuin muualla syntynyt.

Minkä tyyppisiä rasistisia rikoksia epäillään?

Kuvan 1 taulukko kertoo sen, että rasistiset rikokset tilastojen mukaan ovat pääsääntöisesti suusanallisia loukkauksia. Seuraavaksi yleisin epäilty rikostapahtuma on pahoinpitely. Aivan täysin selvää kirjoittajalle ei ole, millainen teko rasistinen omaisuusrikos on missäkin tapauksessa, joten sitä ei kommentoida sen enempää. Seuraavaksi yleisimpiä rasistisen rikoksen tapahtumia ovat tappelu, syrjintä sekä kunniaväkivalta.

Kuva 1: Tapahtumatilanteet rasistisia piirteitä sisältävissä rikosilmoituksissa vuosina 2014 ja 2015
Rasistisista rikoksista epäiltyjen syntymämaat

Kuvan 2 taulukko kertoo rasistisista rikoksista 2015 epäiltyjen syntymämaita. Suomi on vertailukohteena suhdeluvulla 1. Sudan, Afganistan, Somalia ja Irak edustavat väestöryhmän kokoon suhteutettuna kärkipäätä epäillyissä rasistisissa rikoksissa. Sarakkeet ”Ilman provokaatiojuttuja” kertovat määrät tapauksissa ,joihin ei liity provokaatiota  toisen osapuolen taholta.

Kuva 2: Rasistisista rikoksista epäiltyjen syntymämaat 2015
Kuva 2: Rasistisista rikoksista epäiltyjen syntymämaat 2015

 

Kuvan 3 taulukko kertoo rasistisista rikoksista epäiltyjen suhteellisen määrän vuositasolla väestöryhmän kokoon suhteutettuna 10 vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna.  Suomi on vertailukohteena suhdeluvulla 1. Sudan, Somalia, Iran, Irak ja Turkki edustavat väestöryhmien kokoon suhteutettuna kärkipäätä epäillyissä rasistisissa rikoksissa keskimäärin 10 vuoden ajanjaksolla tarkasteltaessa.

Kuva 3: Rasistisista rikoksista epäiltyjen määrien vuosittaiset suhdeluvut syntymävaltioittain

 

Kuvan 4 taulukosta on luettavissa rasistisista rikoksista epäiltyjen lukumäärät syntymävaltioittain 10 vuoden tarkastelujaksolla 2005-2015.

Kuva 4: Rasistisista rikoksista epäiltyjen lukumäärät syntymävaltioittain 2005-2015
Kuva 4: Rasistisista rikoksista epäiltyjen lukumäärät syntymävaltioittain 2005-2015
Ovatko suomalaiset rasisteja?

Yleensä helposti oletetaan tai annetaan ymmärtää, että Suomessa vain suomalaiset, pääsääntöisesti kantaväestö, syyllistyy rasistiseksi luokiteltaviin tekoihin. Edellä olevasta tarkastelusta voidaan kuitenkin päätellä, että suomalaiset eivät olekaan kovin rasistisia, kun suhteutetaan epäillyt teot väestöryhmiin, jolloin Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet väestöryhmät johtavat tilastojen valossa. Kaikki ei ole aina aivan sitä, miltä se ensiksi näyttää.

  • 32
    Shares

Liity kannattajajäseneksi