Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tiedonhallintalaista: ”Yleisenä pyrkimyksenä on tiedon hävittäminen ja siihen pääsyn rajoittaminen”

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on ollut mukana jättämässä lausuntoa esityksestä uudeksi tiedonhallintalaiksi, koska siinä ohitetaan arkistojen asiantuntemus ja tietoaineistojen kulttuuriperintöarvo sekä tuhotaan avoimen tieteen mahdollisuudet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry ja Yksityiset keskusarkistot ry ovat jättäneet valtiovarainministeriölle lausunnon esityksestä uudeksi tiedonhallintalaiksi. Asiasta kerrotaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran internet-sivuilla. Lausunnossaan yhdistykset ilmaisevat huolensa niistä vaikutuksista, jotka esityksen mukaisella tiedonhallintalailla … Jatka artikkelin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tiedonhallintalaista: ”Yleisenä pyrkimyksenä on tiedon hävittäminen ja siihen pääsyn rajoittaminen” lukemista