Kotimaa Maahanmuutto

YK:n GCM-siirtolaissopimuksen käsittelyyn Suomessa liittyvät dokumentit

Kuva Pixabay.
Verkkolehti Kansalainen on kertonut useissa kirjoituksissa Yhdistyneiden kansakuntien GCM-siirtolaissopimuksesta. Kansalainen pyysi ulkoministeriöltä kaikki asian käsittelyyn Suomessa liittyvät dokumentit.

Ulkoministeriön Tietopalvelusta Sami Heino vastasi Kansalaisen ulkoministeriölle esittämään kysymykseen: – Ulkoministeriö on informoinut neuvotteluprosessista eduskuntaa ja asiakirjat löytyvät eduskunnan sivuilta (linkki).

Asiakirjoista käy ilmi, että sopimusta on käsitelty kolmessa valiokunnassa, joissa missään ei löydetty asiaan selvitettävää tai nähty tarvittavan toimenpiteitä, koska ”todettiin, että valtioneuvoston selvityksen mukaan asian käsittely on päättynyt Euroopan unionin toimielimissä, minkä vuoksi sen enempi käsittely suuressa valiokunnassa raukeaa.”

Lisäksi kerrotaan, että ”YK-järjestelmässä käsiteltävän asian osalta lausuntotoimivalta kuuluu eduskunnassa ulkoasiainvaliokunnalle”. Ulkoasiainvaliokunta taas kertoo käsitelleensä asiaa ja ”päätti, ettei asian E 43/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin”.

Ulkoministeriön vastaus jatkui seuraavasti: ”Ulkoministeriön internet-sivuilta löytyy lisätietoa prosessista ja asiakirjan suomenkielinen käännös (käännös).”

Lisäksi ulkoministeriön virkamies kertoo vastauksessaan, että” YK:ssa käytyyn neuvotteluprosessiin liittyvät ulkoministeriön arkistossa olevat asiakirjat koostuvat muiden maiden luottamuksellisista kannoista ja ne ovat Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) 24 § 1 momentin kohdan 2 perusteella salassa pidettäviä. Kyseisessä lainkohdassa todetaan, että salassa pidettäviä ovat:

  • Asiakirjat, jotka koskevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön.
  • Jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.
  • Asiakirjojen sisältämien luottamuksellisten tietojen julkistaminen aiheuttaisi vahinkoa Suomen edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.”

YK:n GCM-siirtolaissopimuksen suomennos on luettavissa alla. Asettamalla kursorin dokumentin päälle saat lukijan alaosaan selauspainikkeet.

VN0001362_Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration.docx_FI
Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit