Kotimaa Politiikka

Suomi kasvattaa tukeaan Afrikan kehitysrahastolle

Kuva Pixabay.

Suomi osallistuu Afrikan kehityspankkiin kuuluvan Afrikan kehitysrahaston lisärahoitukseen 68,4 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi Suomi valmistelee rahastolle 80 miljoonan euron lainaa.

Yli 30 avunantajamaata ja Afrikan valtion edustajaa ovat päässeet sopimukseen Afrikan kehitysrahaston (AfDF) lisärahoituksesta vuosille 2019–2022. Noin 6,8 miljardin euron rahoituspaketista avunantajamaiden kehitysyhteistyövarojen osuus on yli 5,5 miljardia euroa. Afrikan kehitysrahasto myöntää pehmeäehtoista lainarahoitusta Afrikan köyhimmille maille. Sen rahoituksesta sovitaan kolmen vuoden välein käytävissä lisärahoitusneuvotteluissa.

Suomen rahoituslupaus koostuu lahja-avusta sekä ensi vuonna esitettävästä pehmeäehtoisesta lainasta, josta osa lasketaan lahja-avuksi. Suomen lupaama tuki vastaa 45 prosentin kasvua vuosien 2016–2019 rahoituskierrokseen verrattuna, jolloin Suomi tuki rahastoa 62,8 miljoonalla eurolla.

Rahaston tavoitteet ovat yhteneväisiä Suomen pitkäaikaisten kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa: yksityisen sektorin tukeminen ja työpaikkojen luominen varsinkin nuorille, koulutus, hauraat valtiot, tasa-arvo sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Vaikka kehitys on kuluneen vuosikymmenen aikana ollut myönteistä monissa Afrikan maissa, jäävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet nykyisellä talouskasvun tasolla saavuttamatta. Monet maat ovat kärsineet raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen laskusta viime vuosina. Huolta aiheuttavat myös voimakas väestönkasvu ja lisääntyvä nuorisotyöttömyys sekä niihin liittyen nopeasti kasvava pakolaisuus ja siirtolaisuus, aivovuoto ja ääriliikkeiden nousu.

  • 2K
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset