Kotimaa Maahanmuutto

Syksyllä 2015 Suomeen tulleet turvapaikanhakijat voivat nyt hakea pysyvää oleskelulupaa

Kuva Wikimedia Commons / public domain

Yhtäjaksoisesti neljä vuotta oleskeluluvalla Suomessa asunut henkilö on oikeutettu pysyvään oleskelulupaan. Pakolaisena maahan tullut tai kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanut henkilö voi saada Suomen kansalaisuuden oleskeltuaan neljä vuotta maassa.

Moni vuonna 2015 turvapaikanhakijana Suomeen tullut voi nyt hakea pysyvää oleskelulupaa, Migrin tiedotteessa kerrotaan. Pysyvää oleskelulupaa voi hakea asuttuaan Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada, kun henkilö on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa) ja jatkuvan oleskeluluvan myöntämisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Kansainvälistä suojelua saaneiden kohdalla yhtäjaksoisen asumisajan laskeminen alkaa maahantulopäivästä.

Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi, eli sen voimassaoloaikaa ei ole millään lailla rajoitettu.

Jos henkilö on saanut oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella, eli turvapaikan tai toissijaista suojelua, jatkuvan oleskeluluvan myöntämisen edellytykset ovat yleensä yhä voimassa.

Jos henkilö on tehnyt rikoksia tai on epäiltynä rikoksista, pysyvä oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä.

Kuka voi saada kansalaisuuden?

Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on, että henkilöllisyys on luotettavasti selvitetty. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijalla on esimerkiksi passi tai muu laillinen henkilöllisyysasiakirja.

Hakijan pitää myös pystyä todistamaan, että suomen tai ruotsin kielen taito on riittävällä tasolla ja että hän on asunut Suomessa viimeksi kuluneet viisi vuotta keskeytyksettä.

Jos henkilö on tullut Suomeen pakolaisena tai hänelle on myönnetty oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella, hän voi hakea kansalaisuutta, kun on asunut Suomessa neljä vuotta keskeytyksettä.

Oleskeluluvan täytyy olla voimassa koko hakemuksen käsittelyn ajan.

  • 1.8K
    Shares