Eurooppa Maahanmuutto

Tanska kiristää maahanmuuttopolitiikkaansa

Kuva Pixabay
Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussenin mukaan Tanskaan ja Eurooppaan tulee aivan liikaa turvapaikanhakijoita, ja määrät kasvavat päivä päivältä. Rasmussenin mukaan Tanska ei voi pysyä avoinna kaikille.

Tanskan hallitus esittää, että turvapaikanhakijoita ei pidä ottaa niin paljon, että se uhkaa maan yhteenkuuluvuutta. Tanska halutaan säilyttää hyvänä ja turvallisena yhteiskuntana. Hallitus uskoo, että turvapaikkapolitiikalla on merkitystä sille kuinka houkuttelevansa Tanska nähdään, ja siksi Tanska kiristää lisää turvapaikkapolitiikkaansa.

Tanskasta turvapaikkaa on hakenut lokakuun loppuun mennessä yli 13 000 henkilöä. Suomesta turvapaikkaa on samassa ajassa hakenut jo lähes 25 000 henkilöä.

Muutokset koskevat turvapaikkaehtoja, kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamista, majoitusasioita, rauhan ja järjestyksen ylläpitoa sekä joustavampia asumisjärjestelyjä.

Muutokset turvapaikkaehtoihin

 1. Lyhennetään pakolaisten oleskeluluvan kestoa (Ennen 1-5v. uusi 1-3v)
 2. Oikeutta perheenyhdistämiseen lykätään yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen sellaisten pakolaisten kohdalla, jotka saavat tilapäistä suojelua.
 3.  Sellaisten henkilöiden oikeutta pysyvään oleskelulupaan helpotetaan, jotka ovat osoittaneet erityistä halukkuutta integroitua tanskalaiseen yhteiskuntaan, lyhentämällä oleskeluaikavaatimus 4 vuoteen. Toisaalta poistetaan pakolaisilta erityispoikkeudet pysyvään oleskelulupaan. Lisäksi kaikkien ulkomaalaisten tulee täyttää tiukentuneet ehdot pysyvän oleskeluluvan saamiseksi.
 4. Kiristetään pakolaisten oleskeluluvan perumisen ehtoja. Tanskassa oleskeluluvan on voinut menettää jos lomailee kotimaassaan, mutta toisaalta päätöstä tehtäessä on otettu huomioon esimerkiksi tanskalaiset perheenjäsenet. Tätä loma sääntöä tiukennetaan siten, että oleskeluluvan perumisessa kotimaassa lomailulle laitetaan erityisen paljon painoarvoa.
 5. Perheenyhdistämishakemukset ja pysyvän oleskeluluvan hakemukset maksullisiksi
 6. Turvapaikanhakijan, joka on voinut kustantaa omat kulunsa, tulee maksaa majoitus ruoka yms. koko oleskelunsa ajalta.
 7. Poliisille oikeus tutkia turvapaikanhakijan varallisuus
 8. Pyritään siihen, että mahdollisimman monelle turvapaikanhakijalle tarjotaan ruokailut, jotta ruokarahaa ei tarvitse maksaa.
 9. Vähennetään turvapaikanhakijoiden rahallista tukea 10% lisää.
 10. Palautetaan turvapaikanhakijoiden erityisneuvonta.
 11. Parannetaan turvapaikanhakijoiden opetus- ja aktivointitoimenpiteitä.
 12. Kotoutumistuki laajennetaan koskemaan useampia.
 13. Uudistetaan perheenyhdistämissääntöjäPalautetaan turvapaikanhakijoiden erityisneuvonta.
 14. Kiintiöpakolaisten valintaan käyttöön uudelleen integroitumispotentiaali.
 15. Valtio ei kustanna enää perheenjäsenten matkakuluja perheenyhdistämisissä.

 

Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden, jne. maasta poistaminen

 1. Lisätä kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden poistamista maasta. Kehitysyhteistyö, kauppa- ja muu ulkopolitiikka sidotaan tiukemmin siihen, että kielteisen päätöksen saaneet henkilöt voidaan poistaa maasta.
 2. Lisätään kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden säilöönottoa kunnes henkilö saadaan poistetuksi maasta.
 3. Lyhennetään poistumisen määräaikaa 15:sta 7 päivään.
 4. Tiukennetaan valvontaa poistumiskeskuksissa, joissa kielteisen päätöksen saaneet odottavat poistamista.
 5. Poistumiskeskus sijoitetaan hyväksi katsotulle alueelle kauan suurista kaupungeista
 6. Raportointivaatimus kielteisen päätöksen saaneille

Uusia mahdollisuuksia viranomaisille majoitus- ja säilöönottokapasiteetin lisäämiseksi

 1. Lisätään majoituskapasiteettia esimerkiksi lisämäällä yksintulleiden miesten telttamajoitusta
 2. Suunnittelulainsäädännöstä poikkeaminen, jotta tiloja voidaan käyttää turvapaikanhakijoiden majoittamiseen.
 3. Hätätapauksissa julkisia tiloja voidaan käyttää ilman omistajan suostumusta turvapaikanhakijoiden majoittamiseen tai pidätyskeskuksina.
 4. Kunta voidaan pakottaa ylläpitämään turvapaikanhakijoiden majoituskeskusta.
 5. Mahdollistetaan, että poliisi ja maahanmuuttovirasto voivat saada apua yksityiseltä sektorilta.

Uusia mahdollisuuksia poliisille valvoa maahantuloa ja oleskelua Tanskassa ja ylläpitää rauhaa ja järjestystä

 1. Vastaanottokeskusten perustaminen 3000-4000 ulkomaalaiselle, joissa poliisi voi tilanteen niin vaatiessa pitää turvapaikanhakijoita kunne varmistutaan siitä ketä he ovat ja mitä he haluavat.
 2. Mahdollisuus pidentää säilöönottoa tarpeen vaatiessa.
 3. Mahdollisuus säilöönottaa turvapaikanhakijoita, jotta voidaan määrittää identiteetti jne.
 4. Ankarammat rangaistukset kerjäämisestä.
 5. Estomahdollisuus bussi-, juna- ja lauttaliikenteen jos tiedetään, että hyvin suuri joukko laittomia maahantulijoita yrittää tulla Tanskaan.

Joustavammat asumisjärjestelyt

 1. Löysennetään turvapaikanhakijoiden asuttamisen tilavaatimuksia yms.
 2. Löysennetään väliaikaismajoitusten kohdalla vaatimuksia (esim. meluvaatimuksia).
 3. Vahvempi integraatio-ohjelma.

Asiasta tiedotti Tanskan pääministeri

 • 1
  Share