Eurooppa

Tanska on vähiten feministinen maa

Kuva Pixabay.

Tanskalaiset naiset mieluummin sietävät viheltelyä kuin tulevat leimatuksi feministeiksi.

The Guardian kertoo YouGov-Gambridge globalismiprojektin tuloksista, jossa tehtiin kysely 25 000 ihmiselle kaikkiaan 23 maassa. Kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin suhtautumista feminismiin.

Kysyttäessä suhtautumista viheltelyyn kadulla, kolmas sanoi sen olevan hyväksyttävää, kunhan se tehdään ”kivalla tavalla”. Tanskalaiset naiset hyväksyvät yleisimmin viheltelyn kuin feministiksi kutsumisen.

#Metoo-liikkeestä kysyttäessä kaksi viidestä suhtautui siihen kielteisesti. Vain 4 prosenttia tanskalaisista miehistä ja 8 prosenttia naisista suhtautui #Metoo-liikkeeseen erittäin positiivisesti. Ruotsissa vastaavat luvut olivat 16 ja 34 prosenttia ja kaikissa kyselyyn osallistuneissa maissa 19 ja 24 prosenttia.

Tanskalaisista naisista vain neljännes piti itseään feministinä, kun taas Ruotsissa lähes puolet naisista, 46 prosenttia, koki samoin. Ruotsin lisäksi esimerkiksi UK:ssa, Italiassa ja Espanjassa useammat naiset kokevat itsensä feministiksi kuin Tanskassa.

Tanskan tasa-arvoministeri Karen Elleman on myös sanonut, että ei koe itseään feministiksi.

Bonnin ja Kalifornian yliopiston tutkijat ovat löytäneet todisteita, jotka osoittavat, että sukupuolinäkökohdat eroavat toisistaan enemmän niissä maissa, jotka ovat varakkaampia ja sukupuolten suhteen tasa-arvoisempia.

  • 187
    Shares