Eurooppa Maahanmuutto

Tanskalaistutkimus: Etninen diversiteetti heikentää yhteiskuntia

Kuva Pxhere.

Kööpenhaminan yliopiston tutkijat Peter Thisted Dinesen ja Merlin Schaeffer sekä Kim Mannemar Sønderskov Aarhusin yliopistosta ovat julkaisseet tutkimuksen Ethnic Diversity and Social Trust: A Narrative and Meta-Analytical Review. Tutkimus osoittaa yhteyden etnisen diversiteetin ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunteen heikkenemisen välillä.

Yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunteen määritelmä on yksinkertainen. Se on uskoa rehellisyyteen ja yhteiskunnan yhtenäisyyteen sekä luottamusta toisiin. Sitä voi joissakin yhteiskunnissa kuitenkin olla vaikea saavuttaa.

Usein väitetään, että maahanmuuttoon liittyvä etninen diversiteetti eli monimuotoisuus rikastuttaa yhteiskuntia. Tanskalaistutkimuksen tarkoituksena oli etsiä vastausta, onko monimuotoisella maahanmuutolla todellakin myönteinen vaikutus yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunteeseen.

Etninen diversiteetti heikentää yhteenkuuluvuuden tunnetta

Tutkimus osoittaa, että etninen diversiteetti liittyy yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunteeseen, erityisesti paikallisessa kontekstissa ja kun tarkastellaan ihmisten välistä luottamusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin 1001 tilastoa yhteensä 87 aiemmasta tutkimuksesta. Raportissa päädyttiin neljään pääasialliseen havaintoon.

Ensinnäkin paikallisella etnisellä diversiteetillä ja yhteiskunnallisella yhteenkuuluvuuden tunteella on negatiivinen ja merkittävä, mutta ei ”apokalyptinen” kytkös.

Toiseksi kytkös kattaa kaikki yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden luokat, mutta on selkein puhuttaessa luottamuksesta naapureihin.

Kolmanneksi kytkös on selkein, kun diversiteettiä tarkastellaan paikallisesti – kuten lähiöissä – mikä antaa ymmärtää omasta etnisestä ryhmästä poikkeavien etnisten ryhmien läheisyydellä olevan merkitystä.

Neljänneksi kytkös säilyy merkittävänä kaikissa tarkastelluissa tapauksissa.

Yhteiskunnat perustuvat väestön keskinäiseen luottamukseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Kun kansalaisten keskinäinen yhteenkuuluvuuden tunne sekä luottamus vähenee, seurauksena on turvattomuuden tunteen ja levottomuuksien lisääntyminen.

  • 898
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset