Kolumnit

Thorsten Hinz: Ilmainen sisäänpääsy

Kuvakaappaus

Syyskuussa 2016 oman käden kautta kuollut historioitsija Rolf Peter Sieferle kirjoitti jälkeen jääneessä tekstissään, että Angela Merkel on varmistanut paikkansa historiankirjoissa: Avaamalla rajat vuonna 2015 hänestä tuli eräs Saksan ”merkittävimmistä katastrofihahmoista”. Viime viikonlopulla liittokansleri vahvisti uudelleen pyrkimyksensä kuolemattomuuteen, kun hän julisti CDU:n osavaltiopuoluekokouksessa Mecklenburg-Vorpommernissa: ”Kansaa on jokainen, joka asuu tässä maassa.”

Kuvakaappaus


Sivuuttaen kieliopilliset saivartelut lause sisältää ilmeisen mielettömyyden ja sen lisäksi vielä rohkaisun rikollisille ihmissalakuljettajakoplille. Jokainen ISIS-terroristi, joka pitkittämällä turvapaikkahakemuksen käsittelyä hankkii itselleen oleskeluluvan, olisi Saksan kansaa, jonka hän haluaa tappaa joukkona ”uskottomia”. Kansleri päätyy myös konfliktiin perustuslain, kansalaisuuslain, sekä Saksan perustuslakituomioistuimen kanssa.

Valtiosääntöoikeudellisesti Merkelillä on huonot kortit

Vaikka ”kansaa” ei enää määriteltäisi etnis-kulttuurisesti, vaan valtiosääntöoikeudellisesti, niin hänellä olisi edelleen huonot kortit käsissään: Vaikka perustuslakituomioistuin NPD-puolueen kieltämistä koskevassa tuomiossaan [ei kielletty] totesi, että ”etnisesti määritetty ’kansanyhteisö’ ei ole demokratiaperiaatteen mukainen”, koska se torjuu ”kaikkien kansalaisten samanarvoista osallistumista poliittiseen mielipiteen muodostamiseen”. Tässä kuitenkin ilmenee juuri se, että kyse on ”kaikista valtion kansalaisista”, eikä kaikista täällä asuvista.

Jokainen poliitikon lausuma ei toki kuulu juridiselle kultavaa’alle punnittavaksi, sillä poliitikon tehtävänä on osoittaa myös uusia näkökulmia – historiallisia, yhteiskunnallisia, poliittisia – ja oikeus ajattelemattomiin puheisiin on jokaisella! Merkel kuitenkin pohjustaa oivalluksensa puhumalla ”ihastuttavasta ajasta”, silloin kun ”rautaesirippu” kaatui: ”Ja siksi ei ole olemassa mitään oikeutusta sille, että pienet ryhmät yhteiskunnassamme julkeavat määritellä mikä on kansa”.

Käänteen aika oli kansallisen itsetuhon vastakohta

Tämän lauseen logiikkaa saa yrittää päätellä Merkelin lähes yksimielisesti Bundestag-vaalien kärkiehdokkaaksi valinnut CDU:n puoluekokous aivan itse, selkeästi ajattelevalle ihmiselle se jää kuitenkin arvoitukseksi. Kansat idässä halusivat hajottaa kommunistisen valtion vankilan ja ”pienet ryhmät” halusivat kaataa vallasta puolueoligarkian muodostaakseen vapaiden kansojen vapaita valtioita. Tämä nimenomaan on valtiollisen ja kansallisen itsetuhon vastakohta!

Kun Merkelin kömpelö edeltäjä Helmut Kohl sanoi, että liittohallituksen tehtävä on ”työttömien eliminointi” tai että politiikassa on tärkeää ”mitä takaa tulee ulos”, niin silloin ei ollut syytä ajatella pahaa. Merkelin kohdalla asia on toisin. Hän puhuu piinallisen luihusti käsittämättömiä – tätä kuitenkin johdonmukaisesti.

Massamaahanmuutto selitetään luonnolliseksi prosessiksi

Vain muutamia kuukausia sitten kansa redusoitui oikeudellisesta, historiallisesta ja kulttuurisesta kvaliteetista ajasta riippuvaiseksi kvantiteetiksi, jossa saksalaisiksi kuvattiin henkilöitä, jotka ”jo pitemmän aikaa olivat asuneet täällä”. Uusimman lausuntonsa myötä liittokansleri sitoutuu Friedrich-Ebert -säätiön paperiin – ja menee siitä vielä pitemmälle – ”Yhdessä moninaisuudessa. Maahanmuuttoyhteiskunnan malli ja agenda”, joka on laadittu integraatiovaltuutettu Aydan Özoğuzin johdolla. Massamaahanmuutto selitetään paperissa luonnolliseksi prosessiksi, jota ei voi estää, vain muovata.

Tavoitteena on innovatiivinen ”moninaisuus”, joka syntyy vapaiden, itsenäisten ja luovien yksilöiden yhteistoiminnassa, alkuperästä riippumatta. Taantumukselliset ruikuttajat on tarpeen vaatiessa pakotettava monikulttuuriseen järjestykseen. Näitä malleja ei perustella millään historiallisilla tai empiirisillä kokemuksilla.

Se selviää, että Saksasta tulee monikansa-valtio, jossa arkaaiset ja väkivaltaan taipuvaiset kulttuurit vaativat samanarvoista osallisuutta. On kuitenkin selvää, että samalla oikeusvaltio ja myös hyvinvointivaltio tuhoutuu korkean teknologian maahan kohdistuvan lukutaidottomien hallitsemattoman maahanmuuton johdosta.

Pohjimmiltaan kyse on maan uhraamisesta

Merkeliä kiinnostaa vain väite väistämättömästä prosessista. Taitavana valtataktikkona kansleri asettautuu tämän epäpoliittisen valtavirran johtoon, jota koko poliittis-tiedotusvälineellinen luokka seuraa. Luonnollisen prosessin toimitsijana hän tekee itsestään koskemattoman ja samalla hän pääsee eroon välttämättömyydestä perustella poliittisesti toimiaan.

Tämä toiminta on omiaan muuttamaan ratkaisevasti liittotasavaltaa sille epäedulliseen suuntaan ja kumoamaan sen perustuslaillisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja länsimaisen järjestyksen. Jatkuva tribalisoituminen voi keskipitkällä tähtäimellä johtaa myös ulkovaltojen tukemiin maahanmuuttajien irtautumispyrkimyksiin. Kaikki tämä johtaa maan uhraamiseen. Sieferlen kirjoitus, jossa Merkeliä kuvataan ”katastrofihahmona”, on otsikoitu: Vom gesinnungsmäßigen Rausch in den Untergang (Aatteellisesta humalasta tuhoon).

Vaihtoehtoja on vain valtarakenteen ulkopuolella

Löytyykö Saksasta vielä riittävästi vastavoimia, jotka kykenevät vakuuttavasti ja viisaasti haastamaan esitetyn väistämättömän kehityksen, sekä vastustamaan sitä tarmokkaasti. Etabloituneessa puoluejärjestelmässä ja poliittis-tiedotusvälineellisessä luokassa sellaisia voimia ei ainakaan ole nähtävissä. Unionista (CDU/CSU) aina Linke-puolueeseen asti on muodostunut Merkel-rintama, joka ei poikkea nykyisin DDR:n puolueblokkijärjestelmästä juuri muuten kuin ulkoisesti. Vaihtoehto voi syntyä enää vain valtarakenteen ulkopuolella.

Päättäväisiä vastaääniä on melkein poikkeuksetta kuultu vain AfD:n suunnalta. Kanslerin sanat on käsitettävä viimeisenä hälytyksenä ja varoituksena: Kyse on paljon enemmästä kuin asemista, tunteista ja taktisista eduista. Nyt on kaikki pelissä!

Thorsten Hinz/Junge Freiheit

  • 43
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset