Kulttuuri

Trumpin päästrategi Bannonin ajattelua vuodelta 2014

Steve Bannon puhumassa CPACssa National Harborissa, Marylandissa vuonna 2017. Kuva: Gage Skidmore

Trumpin presidenttiyden myötä suurvallan voimakkaimpien vaikuttajien joukkoon ja Trumpin päästrategiksi nousi Steve Bannon. Vuonna 2014 Breitbart-uutistoimiston johtajana Bannon valotti näkemyksiään osallistuessaan videoyhteyden kautta katolisen Dignitatis Humanae -instituutin kutsukonferenssiin Vatikaanissa. Bannon katsoi judeokristillisen arvopohjan murentumisen altistaneen lännen talouskriisille sekä radikaalin islamin leviämiselle.

Bannonin alustuspuhe on myös alla olevalla videolla suomeksi tekstitettynä. Alustuspuheen jälkeinen haastatteluosuutta ei ole videolla vaan tämän jutun loppuosuudessa.

Kiitoksia paljon Benjamin, arvostan teitä kun otitte meidät tähän mukaan. Puhumme täältä Los Angelesista, suoraan vastapäätä kadun toiselta puolelta sijaitsevaa pääkonttoriamme. Haluan puhua vaurauden luomisesta ja mitä sillä voidaan todella saavuttaa ja ehkä tuoda siihen hieman uutta näkökulmaa koska uskon, että maailma ja erityisesti judeokristillinen länsi on kriisissä. Ja se on oikeastaan perusperiaate jolle rakensimme Breitbart Newsin tuottamaan uutisia ja tietoa kaikkialle maailmaan. Laajennamme pääasiassa lännessä, mutta myös kansainvälisesti saadaksemme ihmiset ymmärtämään tämän kriisin todellisen syvyyden. Kriisi koskee kapitalismia sekä judeokristillisen lännen uskomusten perusteita.

On ironista, että huomenna tähän aikaan tulee kuluneeksi 100 vuotta arkkiherttua Franz Ferdinandin murhasta Sarajevossa, joka johti viktoriaanisen ajan päättymiseen ja aloitti ihmiskunnan verisimmän vuosisadan. Näkökulman suhteuttamiseksi on huomattava, että arkkiherttuan murhan tapahtuessa maailmassa vallitsi täydellinen rauhantila. Oli kauppaa, globalisaatiota, teknologian vaihtoa. Englannin kirkko, katolinen kirkko ja kristillinen usko olivat hallitsevina koko Euroopassa uskoaan harjoittavien kristittyjen keskuudessa. Seitsemän viikkoa myöhemmin 5 miljoonaa miestä oli asepuvuissa ja 30 päivän aikana uhreja tuli yli miljoona.

Tuo sota aloitti barbaarian vuosisadan, joka on vertaansa vailla ihmiskunnan historiassa. 1900-luvulla tapettiin 180-200 miljoona ihmistä. Uskon, että sadan vuoden päästä meidät nähdään tuon barbarismin lapsina. Tämä aika tulee näyttämään melkeinpä uudelta, pimeältä ajalta.

Tuosta ajasta selviytymiseen ei riittänyt perustaksi pelkkä kansojemme sankarillisuus – olivatpa he sitten Ranskan tai Puolan vastarintaliikkeen taistelijoita, Normandiassa maihinnousseita nuoria miehiä Kansasista tai Keskilännestä tai Englannin ilmavoimissa taistelleita miehiä. Oikeastaan he taistelivat tuossa suuressa sodassa judeokristillisen lännen puolesta ateismia vastaan, eikö niin? Perustan tarjosi kapitalismin valistunut muoto, joka todellisuudessa antoi meille tarvittavat varat. Se tavallaan järjesti ja rakensi materiaalisen tuen Neuvostoliitolle, Englannille, Yhdysvalloille ja lopulta valtasi Manner-Euroopan takaisin ja löi takaisin Kaukoidän barbaarisen keisarikunnan.

Tuo kapitalismi tuotti valtavasti vaurautta, joka jakautui keskiluokalle ja työväenluokasta nousseelle keskiluokalle. He loivat Pax Americanan, joka oli monien rauhan vuosikymmenten aikaa. Uskon meidän joutuneen osittain hakoteille Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Uskon vahvasti että olemme aloittaneet tämän vuosisadan kriisillä, joka koskee kirkkoamme, uskoamme, länsimaita sekä kapitalismia.

Olemme erittäin brutaalin ja verisen konfliktin varhaisessa vaiheessa. Se tulee täydellisesti hävittämään sen mitä olemme viimeisten 2000-2500 vuoden aikana saavuttaneet, elleivät ihmiset tässä huoneessa, ihmiset kirkossa todella keräänny yhteen taistelevan kirkon hengessä ei vain elämään uskoamme, mutta taistelemaan uskomme puolesta tätä uutta, nousevaa barbariaa vastaan.

Siis mitä tarkkaan ottaen tarkoitan tuolla: On nähtävissä kolmenlaisia kokoavia tendenssejä: Eräs niistä on kapitalismin muoto, joka on irrotettu sitä ohjaavista kristinuskon, tai judeokristillisen maailmankatsomuksen, moraalisista ja hengellisistä perusteista.

Näen tuota joka päivä. Olen erittäin käytännöllinen, pragmaattinen kapitalisti. Minut on koulutettu Goldman Sachsilla, minä menin Harvardin kauppakorkeakouluun, olin niin kovapintainen kapitalisti kuin mahdollista. Erikoistuin mediaan ja mediayhtiöihin sijoittamiseen, ja se on todella rankka ympäristö. Ja selvisin hyvin menestyen. En siis halua tämän kuulostavan miltään hölynpölyltä tyyliin, “Pidetään toisiamme kädestä kiinni ja lauletaan Kumbayaa kapitalismin ympärillä.”

Mutta nykyisin on kaksi kapitalismin haaraa, jotka ovat erittäin huolestuttavia.

Eräs on valtion tukema kapitalismi. Se on kapitalismia, jota näkee Kiinassa ja Venäjällä. Uskoisin sen olevan sitä samaa mitä pyhä isä (Paavi Franciscus) on nähnyt suurimman osan elämästään muun muassa Argentiinassa, joissa kaverikapitalismi (Crony capitalism) on sotilashallinnossa. Se on julman kapitalismin muoto, jonka tarkoituksena on tuottaa vaurautta vain hyvin pienelle joukolle ihmisiä. Se ei levitä lisäarvon luomisen mahdollisuuksia laajempien jakelumallien kautta, toisin kuin vielä 1900-luvulla.

Toinen kapitalismin muoto, jota pidän lähes yhtä häiritsevänä, on se mitä kutsutaan Ayan Randin tai objektivistisen koulukunnan libertaariseksi kapitalismiksi. Silti uskon suuresti moniin asioihin libertaarisessa aatteessa. Minulla on monia ystäviä, joilla on merkittävä osa konservatiiviliikkeissä, kuten Englannin UKIP:ssä, eurooppalaisen populistiliikkeen monissa alakulttuureissa ja varsinkin Yhdysvalloista.

Kuitenkin sen edustama kapitalismi on melko erilaista verrattuna siihen mitä minä kutsun judeokristillisen lännen valistuneeksi kapitalismiksi. Se on kapitalismia, joka todella näyttää tekevän ihmisistä hyödykkeitä ja esineellistävän heitä. Se käyttää heitä lähes kuten Marxin esittämät säännöt ennustavat ja se on kapitalismin muoto, jonka varsinkin nuorempi sukupolvi kokee vetovoimaisena. Ja elleivät he näe muita vaihtoehtoja, he kerääntyvät sen lipun alle “henkilökohtaisen vapauden” nimissä.

Toinen tendenssi on lännen valtaisassa mittakaavassa tapahtuva sekularisoituminen. Ja tiedän meidän puhuneen sekularisoitumisesta jo pitkän aikaa, mutta jos katsotaan nuorempia ihmisiä ja varsinkin alle kolmekymppisiä, niin populaarikulttuuri maallistaa valtavalla vimmalla tuota nousevaa sukupolvea.

Ja tämä vaatii meitä lähestymään erästä erittäin epämiellyttävää asiaa, joka meidän on kohdattava. Me olemme suorassa sodassa jihadistisen, islamilaisen fasismin kanssa. Ja tämä sota mielestäni luo etäispesäkkeitä nopeammin kuin hallitukset pystyvät käsittelemään niitä.

Tarkastellaan mitä tapahtuu ISISL:ssä, mikä tarkoittaa Islamic State of Syria and the Levant. Parhaillaan se muodostaa kalifaattia ja on käymässä taisteluun Bagdadia vastaan. Tarkastellaan sitä hienostuneisuutta, jolla he ovat ottaneet käyttöönsä kapitalismin työkaluja, sekä sitä kuinka he käyttävät Twitteriä ja Facebookia sekä moderneja tapoja kerätä varoja. He käyttävät joukkorahoitusta aseiden hankintaan. Muutaman viimeisen päivän aikana heillä on ollut radikaali ohjelma, jolla lapsia yritetään houkutella itsemurhapommittajiksi. He ovat ajaneet 50 000 kristittyä pois kurdien rajalla sijaitsevasta kaupungista. Myöhemmin tänään Breitbartissa julkaistavassa videossa näytetään kuinka he Irakissa heittävät 50 panttivankia jyrkänteeltä alas.

Tämä sota laajenee ja luo etäispesäkkeitä Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Meillä on Boko Haram ja muita ryhmiä, jotka lopulta liittoutuvat ISIS:n kanssa tässä globaalissa sodassa. Valitettavasti meidän on kohdattava tuo ja hyvin pian.

Niinpä ajattelen, että pitäisi keskustella yhdistämmekö vaurauden luomisen ja sen jakamisen. Sen pitäisi olla jotain, joka on jokaisen kristityn, joka on kapitalisti, sydämessä. “Mikä on tarkoitus johon käytän omaisuuteni? Mikä tarkoitus on Jumalan meille antamalla kyvyllä, jolla jumalallinen kaitselmus on antanut meidän olla työpaikkojen ja vaurauden luojia?”

Velvollisuutemme on todella tarkkaan harkita ja varmistaa, että investoimme saamaamme uudelleen takaisin hyviin asioihin. On myös ymmärrettävä, että me olemme globaalin konfliktin aivan alkuvaiheissa ja mikäli emme sitoudu kumppanuuteen muissa valtioissa olevien kumppanien kanssa, niin tämä konflikti tulee vain leviämään.

ISIS ilmoitti tänään Twitterissä, että se tulee muuttamaan USA:n verijoeksi, jos USA lähtee puolustamaan Bagdadia. Ja uskokaa minua, tuo tulee Eurooppaan. Se tulee Keski-Eurooppaan, Se tulee Länsi-Eurooppaan, se tulee Iso-Britanniaan. Joten katson, että meillä on kapitalismin perustusten kriisi. Kaiken lisäksi uskon, että olemme islamilaisen fasismin vastaisen globaalin sodan alkuvaiheissa.

Benjamin Harnwell, Dignitatis Humanae -instituutti: Kiitos, Steve. Katsauksesi oli kiehtova. Olen erityisen hämmästynyt perusteluusi, että itse asiassa kapitalismi voisi levitä ympäri maailmaa judeokristillisellä perustallaan, mikä voisi luoda rauhaa kansojen välille vihamielisyyden sijasta. Tätä näkökohtaa ei riittävästi arvosteta. Yleisökysymykset esitetään lopussa.

Bannon: Sen haluan tuoda esiin, että kun kapitalismi kukoistuskaudellaan hyödytti suurinta osaa ihmiskunnasta, lähes kaikki nämä kapitalistit uskoivat vahvasti judeokristilliseen länteen. He olivat joko aktiivisia juutalaisuuden tai kristinuskon harjoittajia. Heidän vakaumuksensa sekä uskonnollisten käsitysten perusta ilmeni heidän tekemässään työssä. Minusta tuo on erittäin tärkeää, ja jotain sellaista mistä on nykyisin ajauduttu pois. Huomaan sen Wall Streetillä nykyisin. Kaikki nähdään arvopaperistamisen mahdollisuutena. Ihmiset nähdään kauppatavarana. En usko, että esi-isämme uskoivat näin.

Harnwell: Tämän konferenssin aikana olemme kuulleet erilaisia köyhyyden lievittämistä koskevia näkökantoja. Olemme kuulleet keskusta-vasemmistolaisen näkökannan, sosialistisen näkökannan, sekä näkökannan, joka voidaan haluttaessa tulkita kristillisdemokraattiseksi. Etenkin minua kiinnostaa keskustella näkökulmasta, joka liittyy erityisesti työhösi Breitbartilla, joka on hyvin lähellä Teekutsuliikettä. Voisitko kertoa nykypolitiikan suuntauksesta – ensinnäkin voisit kertoa tavoitteistasi sekä hieman Breitbartin tehtävästä. Lisäksi voisit sanoa jotain siitä mitä tällä hetkellä tapahtuu Yhdysvalloissa.

Bannon: Fox Newsin ja Drudge Reportin jälkeen olemme kolmanneksi suurin konservatiivinen uutissivusto ja rehellisesti sanottuna meillä on Foxiakin suurempi maailmanlaajuinen kattavuus, mistä johtuen laajennumme maailmalla erittäin paljon.
Uskomme vahvasti ja olemme todenneet, että on olemassa maailmanlaajuinen Teekutsuliike. Olimme ensimmäinen ryhmä, joka alkoi raportoida ilmiöistä kuten UKIP, Front National sekä muu keskusta-oikeistolaisuus. Voit vain uskoa, että näissä ryhmissä on taakkaa niin etnisesti kuin rodullisesti, mutta uskomme niistä selvittävän ajan kanssa.

Keskeinen näitä ryhmiä yhdistävä asia on, että ne ovat keskiluokkainen keskusta-oikeistolainen populistinen liike, maailman työmiehiä ja työnaisia, jotka ovat kyllästyneet ns. Davos-puolueen saneluun. Emme ole salaliittoteoreetikkoja, mutta työskennellessäni Goldman Sachsilla näin todella sellaisia ihmisiä New Yorkissa, jotka tuntevat enemmän yhteyttä Lontoossa ja Berliinissä asuviin kuin Kansasissa ja Coloradossa asuviin. Heillä on paljon eliittiasennetta, jolla he aikovat sanella kaikille kuinka maailmaa tulee ohjata.

Sen sanon, että Euroopan, Aasian, Yhdysvaltain ja Latinalaisen Amerikan työtätekevät miehet ja naiset eivät moiseen suostu. He tietävät parhaiten kuinka haluavat elää elämäänsä. He katsovat tietävänsä paremmin miten kasvattaa ja kouluttaa lapsensa. Seuraamme maailmanlaajuista keskusjohtoisiin hallintoihin kohdistuvaa reaktiota, oli tämä hallinto sitten Pekingissä, Washington DC:ssä tai Brysselissä. Olemme luoneet alustan tuolle äänelle.

Olemme kuitenkin vahvasti kapitalisteja ja luotamme kapitalismin etuihin. Erityisesti mitä laskelmoivempaa kapitalismia niin sen parempi. Mutta kuten kerroin, olemme varsin huolissamme kahdesta kapitalismin haarasta.
Toinen näistä on kaverikapitalismi, jota kutsumme valtiovetoiseksi kapitalismiksi. Se on olennaisin asia jota vastaan Teekutsuliike taistelee Yhdysvalloissa. Oikeastaan teekutsuliikkeen suurin kamppailu ei ole vasemmalla, koska emme ole vielä niin pitkällä. Nykyisin Teekutsuliikkeen merkittävin vihollinen on sama kuin UKIP:llä Britanniassa. UKIP:n suurin kamppailu on konservatiivipuoluetta vastaan.

Yhdysvalloissa Teekutsuliikkeen suurin taistelu on republikaanien eliittiä vastaan, joka on todellinen kokoelma kaverikapitalisteja, jotka katsovat saavansa toimia ja ajaa asioita on eri säännöillä kuin muut. Rehellisesti sanottuna tämä on syy miksi Yhdysvaltain taloudellinen tilanne on niin hirveä, erityisesti taseen suhteen. Meillä on lähes sadan biljoonan dollarin edestä kattamattomia vastuita. Kaikki tämä vain siksi, koska meillä on kaverikapitalismi Washingtonissa. Breitbart menestyy, koska se tarjosi keskusta-oikeistolaisella oppositiolle näkyvyyden. Ja suoraan sanottuna otamme monia, monia voittoja.

Sosiaalikonservatiivisella puolella olemme abortinvastustajien ja perinteisen avioliiton äänenkannattaja. Ja voin vain todeta, että saamme jatkuvaa menestystä menestyksen perään. Asiat alkavat järjestymään, kun ihmiset saavat äänensä kuuluviin käyttökelpoisen median avulla.

Harnwell:
Kolmanneksi suurin konservatiivinen uutissivusto erittäin vaikuttava saavutus. Voitko sanoa jotain ihmisille, jotka eivät elä englantilaisella kielialueella tai eivät seuraa Yhdysvaltojen tämän hetken sisäpolitiikkaa. Tällä hetkellä Amerikan keskiluokassa näyttää olevan merkittävä käännekohta meneillään. Pari viikkoa sitten Teekutsuliikkeen ehdokas syrjäytti enemmistöpuoluetta johtavan Eric Cantorin. Mitä tästä seuraa tämän hetkiselle sisäpolitiikalle Amerikassa?

Bannon: Kaikille kuulijoille totean, että ensinnäkin tämä oli Yhdysvaltain historian suurin vaaliyllätys. Eric Cantor oli edustajainhuoneen enemmistöjohtaja ja keräsi 10 miljoonaa dollaria kampanjalleen. Hän käytti itsensä ja ulkopuolisten ryhmien välillä 8 miljoonaa dollaria pitääkseen vaalipiirin hallussaan. Hänen vastaehdokkaanaan oli professori, joka oli evankelinen kristitty ja libertaarinen ekonomisti. Professori käytti kampanjaansa yhteensä 175 000 dollaria. Sen sijaan Eric Cantor käytti kampanjarahoituksestaan yli 200 000 dollaria yksistään pohattojen kestittämiseen washingtonilaisessa huippuravintolassa.

Eric Cantorille kärsi murskatappion prosentein 57-43. Käsittelimme tätä Breitbartissa kuusi kuukautta joka päivä. Meitä lukuunottamatta yksikään uutissivusto, ei Fox News, ei Politico, ei nostanut asiaa esiin. Syy professorin voittoon oli varsin yksinkertainen: keski- ja työväenluokkaiset ihmiset ovat väsyneitä Eric Cantorin kaltaisiin konservatiiveina esittäytyviin ihmisiin, jotka luovuttavat heidän etunsa kaverikapitalisteille.

Euroopassa sama teema näkyy Nigel Faragen UKIP:ssä Britanniassa, Alankomaissa, Ranskassa tai Saksan uudessa Teekutsuliikkeessä. Tässä teemassa keski- ja työväenluokan ihmiset toteavat, ”Teen työtä kovemmin kuin koskaan, mutta saan hyötyä ja vaurautta vähemmän kuin aikaisemmin. Näen systeemiä edustavia rikkaita, jotka sanovat olevansa konservatiiveja ja tukevansa kapitalismin periaatteita, mutta he kaikki ovat sidoksissa korporatisteihin.” Nuo korporatistit keräävät kaikki edut itselleen.

Tämä keskusta-oikeistolainen kapina on todella maailmanlaajuinen kapina. Luulen että se tullaan näkemään Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Intiassa se on jo menossa. Narendra Modin suuri voitto perustuu pitkälti reaganilaisiin periaatteisiin, joten mielestäni tämä on maailmanlaajuinen kapina. Olemme hyvin onnekkaita ja ylpeitä siitä, että uutissivustomme raportoi ympäri maailmaa tästä globaalista kapinasta.

Harnwell: Mielestäni on tärkeää ymmärtää kapitalismien ero, jonka teet kaikkia hyödyttävän aidon vapaan markkinatalouden sekä kaverikapitalismin välille. Kaverikapitalismi yksinkertaisesti hyödyttää vain tiettyä luokkaa. Konferenssin aikana olemme nähneet kaksi Acton-instituutin videopätkää kansainvälisestä kehitysavusta sekä siitä eroon pääsemisestä. Kehitysapu vahingoittaa paikallisia ihmisiä, mutta se myös ylläpitää hallitsevaa luokkaa. Mainitsemasi ilmiö, joka on saanut Amerikassa aikaan lähes vallankumousliikkeen, tapahtuu myös kehitysmaissa. Hallinto on korruptoitunut ja ajaa omaa etuaan, eikä hoida enää velvoitteitaan.

Bannon: Täsmälleen samasta ilmiöstä on kyse. Jos olette lukeneet The Economistia tai Financial Timesia tällä viikolla, niin siellä kerrotaan varsin erikoisesta liittovaltion virastosta, joka ryhtynyt valtavaan kamppailuun, joka voi johtaa liittovaltion toimintojen alasajoon. Sitä kutsutaan vienti- ja tuontipankiksi. Se on vuosia toiminut pankkina, joka auttaa rahoittamaan tilanteissa, joissa muut pankit eivät rahoita. Ajan mittaan se muuntunut halvaksi rahoitusmuodoksi General Electricille, Boeingille ja muille suuryrityksille. Halutessaan ne saisivat rahoitusta muualtakin, mutta ne laittavatkin keskiluokan veronmaksajat rahoittajikseen.
Teekutsuliike käyttää tätä esimerkkinä hyvä veli -järjestelmästä. Liittovaltiohallinnon kanssa kähmivät General Electric ja muut suuret yhtiöt eivät ole vapaan yrittäjyyden kapitalisteja. Ne eivät ole tukemiamme yrittäjäkapitalisteja vaan kutsumme heitä korporatisteiksi. He haluavat entistä enemmän monopoliasemaa ja he alkavat muistuttamaan jonkinlaista paisunutta julkishallintoa. Tässä median myöhästyneenä huomioimassa kamppailussa Acton -instituuttikin hienosti tukee korporatisteja vastustavaa yrittäjäkapitalismia. Korporatistit ovat lähempänä Pekingissä ja Moskovassa olevia ihmisiä kuin Yhdysvaltain yrittäjäkapitalismin henkeä.

Harnwell: Kiitos, Steve. Aion nyt poistua, sillä olen varma, että yleisöllä on hyviä kysymyksiä. Kenellä on ensimmäinen kysymys?

Bannon: Ensinnäkin, Benjamin, täytyy sanoa etten meinannut tunnistaa sinua, koska olet tullut konferenssiin niin huoliteltuna.
[Naurua]

Kysyjä: Hei, nimeni on Deborah Lubov. Olen Zenit -uutistoimiston Vatikaanin kirjeenvaihtaja englanninkielisessä toimituksessa. Minulla on kokemusta New Yorkissa työskentelystä. Olen työskennellyt PricewaterhouseCoopersilla, joka tarkastaa investointipankkeja, joista yksi oli Goldman Sachs. Erityisesti investointipankkikokemuksesi vuoksi olen utelias tietämään mitä konkreettisia toimia niiden tulisi sinun mielestäsi tehdä torjuakseen köyhyyttä, joka on tämän konferenssin aihe? Tiedämme, että rahaa käytetään monin eri tavoin ja on erilaisia aloitteita, mutta miten mielestäsi konkreettisesti torjuttaisiin tätä epidemiaa nyt?

Bannon: Tuo on hyvä kysymys. Vuoden 2008 finanssikriisin, josta emme ole vielä selvinneet, ajoi pitkälti investointipankkien ahneus. Entisessä työpaikassani Goldman Sachsissa perinteisesti parhaimpien pankkien vähimmäisomavaraisuusaste oli suhteella 1:8. Vuonna 2008 finanssikriisin aikana investointipankit olivat vähimmäisomavaraisuusasteen suhteella 1:35. Näitä ehtoja oli erityisesti muuttanut kaveri nimeltä Hank Paulson. Hän oli valtiovarainministeri. Goldman Sachs puheenjohtajana hän oli mennyt vuosia aikaisemmin Washingtoniin pyytämään näitä muutoksia. Se ei tehnyt pankeista oikeastaan investointipankkeja vaan riskirahastoja, jotka ovat erittäin herkkiä maksuvalmiuden muutoksille. Näin vuoden 2008 kriisistä ei suoraan sanottuna oikeastaan koskaan toivuttu Yhdysvalloissa. Se on yksi syy miksi viimeisimpänä neljänneksen talous laski 2,9%. Joten Yhdysvaltain talous on erittäin huonolla mallilla.

Ja yksi syy on se, että emme koskaan todella etsineet ja käyneet läpi vuoden 2008 ongelmia. Erityisesti kannattaa huomata se, että yhtäkään rikossyytettä ei koskaan nostettu yhdenkään pankin johtajaa vastaan, jotka olivat mukana vuoden 2008 kriisissä. Ja itse asiassa asiat ovat huonommin. Heidän bonuksiin eikä omaisuuteen ei kajottu. Joten 15 vuoden omaisuuskahminallaan kriisin aiheuttaneista päätekijöistä osa ei kärsinyt minkäänlaisia seuraamuksia. Katsonkin että tuo lietsoi populistista kapinaa, jonka näemme Teekutsuliikkeenä. Mielestäni on monia toimenpiteitä, joilla erityisesti pankkien tilannetta parannettaisiin, jolloin ne saataisiin käyttämään kaikkia likvidejä varojaan. Mielestäni tarvitaan pankkien taseiden aitoa puhdistamista.

Lisäksi olen sitä mieltä, että pankkien palattava pankkien normaalitehtäviin: Kaupalliset pankit lainaavat rahaa ja investointipankit sijoittavat yrityksiin. On päästävä eroon kaupankäynnistä, jolla tarkoitan vipurahastojen harjoittamaa arvopaperisointia, jotka kaikki ovat pohjimmiltaan tulleet kauppaoperaatioiksi ja arvopaperistamiseksi, sen sijaan että pääomaa laskettaisiin takaisin liikenteeseen ja aidosti kasvatettaisiin yrityksiä ja taloutta. Katson että 2008 finanssikriisi oli perusta populistiselle kapinalle. Pankkeja ja riskirahastoja johtaneet eivät milloinkaan joutuneet todelliseen vastuuseen tekemisistään, mikä ruokki paljon suuttumusta Yhdysvaltain teekutsuliikkeessä.

Kysyjä: Kiitos.

Bannon: Hieno kysymys.

Kysyjä: Hei, herra Bannon. Olen Mario Fantini, Itävallan Wienissä asuva vermontilainen. Kuvasit joitakin trendejä, jotka näet maailmanlaajuisina, erittäin vaarallisia ja huolestuttavia trendejä. Toinen liike, jonka näen kasvavan ja leviävän Euroopassa on valitettavasti se, mitä voidaan kuvata tribalistisena tai uusnativistisena liikkeenä. He kutsuvat itseään identitaareiksi. Nämä ovat enimmäkseen nuorten työväenluokkaisia populistisia ryhmiä, jotka vetävät itsepuolustuskursseja. He myös varsin tehokkaasti vastustavat kapitalismia, maailmanlaajuisia rahoituslaitoksia jne. Miten tuota voisi vastustaa, sillä irrationaalisten tunteiden tasolla he vetoavat moniin nuoriin, erityisesti etnisissä ja rodullisessa asioissa?

Bannon: En kuullut koko kysymystä, koskiko se tribalismia?

Kysyjä: Hyvin yksinkertaisesti kuvattuna, täällä Euroopassa, Ranskassa ja Itävallassa ja muualla on kasvava nuorten liike. He vastustavat erittäin voimakkaasti Wall Streetin instituutioita ja he myös vetoavat ihmisiin etnisellä ja rodullisella tasolla. Mietin mitä voisi suositella näiden kasvavien liikkeiden torjumiseksi.

Bannon: Se että, he eivät näe kapitalismin hyötyjä on eräs syy mitä kautta voi ymmärtää mikä heitä lietsoo. Erityisesti Euroopassa se tämä kehitys edennyt pidemmälle kuin Yhdysvalloissa. Mutta Yhdysvalloissakin ollaan melko pitkällä kaverikapitalismin seurauksena. Säännöt tehneellä joukolla on eri säännöt. Paisuneen julkishallinnon ja korporatistien välinen kumppanuus. Varsinkin työpaikkojen väheneminen luo tyytymättömyyttä. Jos tarkastellaan lähemmin Yhdysvaltojen bruttokansantuotetta, niin tarkastellaan Euroopan joukkoa. Jos julkisen sektorin menoja ei huomioida, niin meillä on ollut todellisuudessa negatiivinen kasvu yli vuosikymmenen ajan.
Kaikki tuo kaatuu tavallisten ihmisten päälle. Jos tarkastellaan ihmisten elämää, ja erityisesti vuosina 1980-2000 syntyneitä. Alle 30-vuotiaista puolet on todellisuudessa alityöllistettyjä Yhdysvalloissa, joka on luultavasti kehittynein talous länsimaissa, ja Euroopassa tilanne on pahempi.

Espanjassa noin 50-60% alle 30-vuotiaista nuorista on alityöllistettyjä. Tuolle iälle sijoittuu vuosikymmen jolloin täytyy oppia tiedot ja taidot, ja jolloin täytyy mukautua omaan ammattiin. Nyt tuo viedään kokonaiselta sukupolvelta pois. Tuo voi ruokkia vain tribalismia. Mielestäni siksi vapautta rakastavien ihmisten velvollisuutena on varmistaa, että hallinnon ja erityisesti kaverikapitalismin ongelma selvitetään, jotta yrittäjähenkisyys toisi enemmän hyötyä työväenluokalle ja keskiluokalle. Jos ei näin tehdä, joudumme maksamaan siitä valtavan hinnan, joka on alkanut jo näkymään.

Kysyjä: Koska olet työskennellyt Wall Streetillä, niin kysyn pidätkö pankkien pelastamista perusteltuna? Onko kristillistä [käsittämätön] se, että ne pitäisi pelastaa? Kriisi alkoi jo ennen vuotta 2008, joten milloin oli ennakkotapaus? Mitä Wall Streetillä suhtauduttiin pankkien tukemiseen? Tulisiko kristittyjen puolustaa vai vastustaa pankkitukia?

Bannon: Mielestäni kyse on ainakin vastuusta. Kristittyjen ja erityisesti meidän judeokristillisen lännen perustuksiin luottavien ei pitäisi tukea pankkeja. Mielestäni vuoden 2008 apupaketit olivat väärin, ja jälkiviisaana voin todeta, että länsimaissa annettiin väärää tietoa pankkituista.
Ja katsokaa [käsittämätön] sitä. Keski- ja työväenluokkaiset veronmaksajat, joiden tulot ovat alle 50 000-60 000 dollaria, joutuivat maksamaan eliitin saamat tuet. Tuota kannattaa miettiä hetken. Kapitalismi muuttui pahanlaatuiseksi siirtämällä tuon taakan työväenluokkaisille ihmisille, jotka eivät saa mitään ylhäältä. Kaikki hyöty ylhäällä menee kaverikapitalisteille.

Tukipaketit olivat ehdottoman törkeitä, koska niillä pelastettiin omistajia ja johtoa, jotka olivat erityisessä vastuussa. Omistajat olivat vastuussa yksinkertaisesta siksi, etteivät vaihtaneet epäonnistunutta johtoryhmää. Kongressin tutkimuksista sekä riippumattomista tutkimuksista tiedämme ettei kyseessä ollut mikään salaliitto vaan tämä tapahtui melko näkyvästi.

Itse asiassa eräs kongressin valiokuntien jäsen sanoi oikeusministeriön 35 johtajalle, että heidän tulisi nostaa rikossyytteitä, mutta yksikään heistä ei koskaan noudattanut tätä neuvoa. Jopa demokraattien ollessa vallassa asianajotoimistoilla, tilitoimistoilla, investointipankeilla sekä kätyreillä kongressissa oli yhteisymmärrys ja ne katsoivat läpi sormien tätä.

Joten on hyvin ymmärrettävää miksi 50 000-60 000 dollaria vuodessa ansaitsevia keskiluokan ihmisiä harmittaa nähdä kuinka heidän veroistaan maksetaan hallituksen rahoittamia pankkitukia. Investointipankeille on annettu vapaus toimia epäoikeudenmukaisesti. Voitot menevät hedge-rahastoille, investointipankeille sekä kaverikapitalistien osakevoittoihin ja bonuksiin. Heidän tappionsa on minimoitu, koska keskiluokan ihmiset joutuvat pelastamaan heidät verodollareillaan.

Ihmiset ovat kyllästyneet tähän ja se ruokkii populistista kapinaa oli sitten kyseessä Englannin tai USA:n keskiluokka.

Tämän vuoksi media kertoo, että ”teekutsuliike häviää vaaleissa”, mikä on täyttä pötyä. Vaaleilla pakotamme kaverikapitalistit lupaamaan etteivät toiste tee samaa. Ruohonjuuritason teekutsuliikkeeksi kutsuttu populistinen kapina on pakottanut Washingtonin muuttamaan koko narratiivinsa.

Näin siksi, koska tukipaketit olivat totaalisen epäoikeudenmukaisia, ne eivät tehneet rahoituslaitoksista vahvempia vaan pelastivat ihmisiä, jotka kaikki ovat käyneet Yalen tai Harvardin, länsimaiden parhaimpia kouluja. Heidän olisi pitänyt osata paremmin.

Sitä paitsi tilitoimistot, asianajotoimistot, investointipankit, konsulttifirmat, eliitin kerma, koulutettu eliitti, he kaikki ymmärsivät mitä olivat tekemässä kahmien kaikki edut, minkä jälkeen hattu kädessä pyysivät valtiota pelastamaan heidät. Vielä he eivät ole joutuneet vastuuseen, luottakaa siihen että he vielä joutuvat. Yhdysvalloissa tämä populistinen muutos ilmenee Teekutsuliikkeenä.

Harnwell: Ok, meillä aikaa vain yhteen tai kahteen kysymykseen Stephen K. Bannonille, joka johtaa Breitbart Mediaa, USA:n kolmanneksi suurinta uutisorganisaatiota. Tiedän, että olet hyvin kiireinen mies, joten olemme hyvin kiitollisia, että sinulla on oli aikaa konferenssimme päättävään keskusteluun.

Bannon: En ole koskaan niin kiireinen etten voisi keskustella ryhmän kanssa, joka tekee niin paljon hyvä kuin te.

Kysyjä: Minkä katsot olevan nykyisin suurin uhka judeokristilliselle sivilisaatiolle? Sekularismi tai muslimit? Vaatimaton mielipiteeni on, että ne vain yrittävät puolustaa itseään kulttuuriselta hyökkäykseltämme. Kiitos.

Bannon: Hyvä kysymys. Katson todellakin sekularismin heikentäneen judeokristillisen lännen voimaa puolustaa ihanteitaan, eikö niin?

Puolustaessasi kotimaassasi judeokristillistä länttä ja sen periaatteita, usein varsinkin eliitin kanssa tekemisissä ollessasi sinut nähdään melko outona, joten jollain tavalla voima on heikentynyt.

Voimme yrittää purkaa kalifaattia tai keskustella heidän kanssaan. Mutta riippumatta siitä mitkä ovat syyt kalifaatin nykyisiin pyrkimyksiin, meidän on hyväksyttävä erittäin epämiellyttävä tosiasia. Maailmanlaajuinen suursota on hautumassa. Se tulee olemaan maailmanlaajuinen, toteutuen nykypäivän tekniikalla, medialla ja joukkotuhoaseilla. Se tulee johtamaan maailmanlaajuiseen konfliktiin, joka tulla kohtaamaan nykyajassa. Tulee päivä, jolloin kadumme niitä päiviä jolloin emme toimineet koska kieltäydymme näkemästä sen laajuutta ja todellista raakuutta. [käsittämätön].

Kysyjä: Kiitos paljon. Olen [käsittämätön]. Olen kotoisin Slovakiasta. Tässä on todellinen heräte kahteen hyvin lyhyeen kysymykseeni. Paljon kiitoksia työstäsi, jolla edistät judeokristillisiä arvoja maailmassa. Arvostan todella työtäsi, ja mutta mielestäni on myös erittäin suuria vaaroja olemassa. Minulla on kaksi pientä kysymystä koskien mainitsemiasi UKIP:tä ja Front Nationalia [käsittämätön]. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsoen näiden kahden puolueen käyttämä puhe on tullut entistäkin radikaalimmaksi, etenkin ennen 2014 europarlamenttivaaleja. Haluaisin tietää mitä suunnittelet auttavasi näitä eurooppalaisia kumppaneita keskittymään vaikka arvokysymyksiin populismin sijasta? Menen myös termeihin – mainitsit valtiokapitalismin yhtenä suurena vaarana. Mutta näillä kahdella mainitsemallasi puolueella on todella läheiset suhteet Putiniin, joka edistää tätä suurta vaaraa, joten haluaisin tietää miten ajattelet ja käsittelet tätä asiaa.

Bannon: Voisiko kysymykset tiivistää?

Harnwell: Viittasit Front Nationalissa ja UKIP:ssä olevan ryhmiä, joiden äänestäjäprofiilia sävyttävät rodulliset aspektit ja ensimmäinen kysymyksessään kysyjä haluaa tietää miten aiot käsitellä kyseistä aspektia.

Bannon: En tarkoittanut UKIP:n liittyvän tähän asiaan. Tarkoitin Manner-Euroopan puolueita, Front Nationalia ja muita puolueita.

En ole tässä mikään asiantuntija, mutta niillä näyttää olevan joitakin juutalaisvastaisuuteen tai rotuun liittyviä näkökohtia. Sitä paitsi jopa Teekutsuliikkeemme on tuon kaltainen laaja liike ja sitä on kritisoitu ja yritetty leimata rasistiseksi, jota se ei ole. Mutta on aina ryhmiä, jotka tulevat esiin näissä asioissa, kuten puolisotilaallisia ryhmiä tai mitä tahansa. Osa niistä on marginaaliryhmiä. Pointtini on, että ajan mittaan tämä kaikki jollain tavallaan pestään pois, eikö niin? Ihmiset tajuavat mikä niitä vetää yhteen ja mielestäni marginaali-ihmiset marginalisoituvat entistä enemmän.

Uskon, että ongelma näkyy Manner-Euroopan keskusta-oikeistolaisissa populistiliikkeissä. Olen ollut melko kauan tekemisissä UKIP:n kanssa, ja voin sanoa teille, että en ole koskaan nähnyt mitään edes lähellekään vastaavaa UKIP:ssä. Mielestäni he ovat tehneet erittäin hyvää työtä varmistaessaan todella, että Britannian Kansallisen Rintaman ja vastaavien puolueiden ihmisiä ei ole hyväksytty puolueeseen. Olette varmaan nähneet vastaavaa myös Teekutsuliikkeen ryhmissä, joissa jotkut ihmiset ovat osoittautuneet jonkinlaiseksi teekutsuliikkeen marginaaliin kuuluviksi jäseniksi. Teekutsuliikkeessä tehtiin hienoa työtä reagoimalla heihin jo varhain. Tästä johtuen amerikkalaiset eivät ota tosissaan ​​teekutsuliikkeeseen kohdistuneita rasismisyytöksiä, koska he todella ymmärtävät asian.

Kun tarkastellaan mitä tahansa vallankumousta, jollainen tämäkin on, niissä on aina joitakin joukkoon kuulumattomia ryhmiä. Uskon, että ne kaikki kuluvat pois ajan mittaan, mistä seuraa valtavirtaisempi keskusta-oikeistolainen populistiliike.

Kysymys: Ennen europarlamenttivaaleja molemmilla puolueilla oli ilmiselvä yhteys Putiniin. Jos yksi kapitalismin riskeistä on valtion osallistuminen kapitalismiin, niin sitä on myös Marine Le Penin kampanjointi Moskovassa Putinin kera. Myös UKIP puolustaa voimakkaasti Venäjän geopoliittista asemaa.

[Harnwell toistaa, mutta käsittämätön]

Harnwell: Molemmat puolueet ovat pyrkineet tekemään Putinia hyväksytymmäksi [käsittämätön].

Bannon: Asia ei ole näin yksinkertainen. Kun, Kun todella tarkastelemme Vladimir Putinin joidenkin käsityksien joitakin perusteita nyt, niin moni niistä on peräisin jostain jota kutsun eurasianismiksi. Hänellä on neuvonantaja joka ammentaa Julius Evolasta ja eräistä 20-luvun kirjailijoista, jotka itse asiassa kannattivat traditionalismiksi kutsuttua liikettä, joka todella lopulta mutatoitui italialaiseksi fasismiksi. Eurasianismi vetää puoleensa monia traditionalisteja.

Eräs peruste heille on se, että katsovat ainakin Putinin kannattavan traditionaalisia instituutioita ja hän yrittää tehdä sen nationalismin muodossa – ja uskon erityisesti tiettyjen maiden ihmisten haluavan nähdä maansa itsenäisenä. He haluavat nähdä maansa nationalistisena. He eivät usko yleiseurooppalaisen unionin muotoihin tai he eivät usko Yhdysvaltain kaltaiseen keskitettyyn hallintoon. He kannattavat mieluummin enemmän valtioon perustuvaa kokonaisuutta, jossa vapauksia ohjattiin paikallistasolla, jollaisen USA:n perustuslain säätäjät alun perin perustivat.

En puolusta Vladimir Putinia, enkä kleptokratiaa jota hän edustaa, koska hän on loppuen lopuksi valtiokapitalisti kleptokratiassa. Kuitenkin meidän judeokristillistä länttä edustavien täytyy todella kuunnella mitä hän sanoo traditionalismista, erityisesti siinä merkityksessä, jossa se tukee nationalismin perustaa. Minusta valtion itsemääräämisoikeus on hyvä ja terve asia. Mielestäni vahvat valtiot joissa on vahvat nationalistiset liikkeet muodostavat vahvoja naapureita ja ovat itse asiassa rakennuspalikoita, joilla rakennettiin Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat. Näen tämän vievän meitä eteenpäin.

Tiedätte Putinin olevan varsin mielenkiintoinen hahmo. Hän on myös hyvin, hyvin älykäs. Huomaan tämän Yhdysvalloissa, missä hän perinteisiä arvoja korostavalla viestillään pelaa erittäin hyvin sosiaalikonservatiivien suuntaan. Tuon suhteen meidän tulee olla hyvin valppaita. Koska lopulta uskon, että Putin kavereineen on tosiasiassa kleptokratia, joka todellisuudessa on laajentumishaluinen imperialistinen valta. Tätä ei tule unohtaa, mutta nykytilanteessa kohtaamme mahdollisesti hyvin aggressiivisen uuden kalifaatin, joka meidän täytyy mielestäni käsitellä ensin.

Kysyjä: Eräs kysymyksistäni on se, miten lännen tulisi vastata radikaaliin islamiin. Erityisesti kuinka me länttä edustavat vastaamme jihadismiin menettämättä omaa sieluamme? Koska voimme samanaikaisesti voittaa sodan sekä kadottaa itsemme. Miten lännen tulee reagoida radikaaliin islamiin menettämättä itseään prosessissa?

Bannon: Tämä näkökanta voi olla hieman militantimpi kuin muut. Uskon ehdottomasti tarvittavan näkökulman, joka on [käsittämätön]. Uskon, että on otettava hyvin, hyvin aggressiivinen asenne ​​radikaaliin islamiin. Ymmärrän muitakin näkökantoja, jotka eivät ole yhtä militantteja tai aggressiivisia ja käyvät aivan hyvin.

Jos muistellaan judeokristillinen lännen ja islamin välisen kamppailun pitkää historiaa, niin uskon esi-isiemme pitäneen kantansa ja tehneen näin oikein. Mielestäni he pitivät islamin poissa riippumatta siitä, oltiinko Wienissä, Toursissa tai muissa paikoissa. Se jätti perintönä käytettäväksi suuren instituution, joka on lännen kirkko.

Koska te todella olette nykyisin liikkeelle panevia voimia, ohjaajia, ravisuttajia ja mielipidejohtajia katolisessa kirkossa, niin pyydän yleisöä miettimään mitä ihmiset 500 vuoden päästä tulevat ajattelemaan nykyajasta ja teidän toimistanne. Jokainen kirkkoon ja judeokristilliseen länteen kuuluva ja sen perustuksiin ja moraaliperiaatteisiin uskova haluaa testamentata ne tuleville sukupolville, kuten ne testamentattiin myös meille. Varsinkin Rooman kaltaisessa kaupungissa ja Vatikaanin kaltaisessa paikassa nähdään mitä olemme perineet. Kysykää itseltänne mitä 500 vuoden päästä ihmiset tulevat sanomaan sinusta? Mitä he aikovat sanoa siitä mitä teit tämän kriisin alkuvaiheissa?

Olemme kriisissä, joka ei häviä. Teidän ei tarvitse ottaa minun todesta. Teidän tarvitsee vain lukea uutisia joka päivä ja nähdä mitä on tulossa. Katsokaa mitä kirjoitetaan Twitteriin ja Facebookiin. Mitä on CNN:ssä ja BBC:ssä. Huomaa mitä on tapahtumassa ja näet että olemme valtavien mittasuhteiden sodassa. On erittäin helppo leikkiä alhaisemmilla vaistoillamme ja jättää tuo huomaamatta. Mutta esi-isämme eivät tehneet niin vaan he pystyivät torjumaan ja voittamaan sen. He pystyivät testamenttaamaan meille kirkon ja sivilisaation, joka todella on ihmiskunnan kukka. Mielestäni meidän kaikkien velvollisuus on henkisesti testata itsemme ja miettiä mikä on roolimme kamppailussa, joka on edessämme.

Suomennettu perustuen Buzzfeedin englanninkielisen haastattelun litterointiin

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit