Kotimaa

Tulli aloittaa koko henkilöstönsä lomauttamista koskevan YT-menettelyn

Syynä Tullin heikkoon taloustilanteeseen ovat alenevat määrärahat ja ennakoimattomat määrärahavähennykset.


Tulli on antanut tänään 19.10.2016 ennakkoilmoituksen koko henkilöstönsä lomautusta koskevan YT-menettelyn aloittamisesta. Lomauttaminen on yksi keinoista, joita Tulli harkitsee toimintamenojensa sopeuttamiseksi niukentuneeseen taloustilanteeseen. Syynä Tullin heikkoon taloustilanteeseen ovat kumulatiivisesti alenevat määrärahat ja ennakoimattomat määrärahavähennykset. Säästötarve on ensi vuonna kokonaisuudessaan noin neljä miljoonaa euroa.

Ensisijaisesti Tullissa haetaan säästöjä muilla toimenpiteillä, mutta on arvioitu, etteivät ne yksinomaan riitä talouden tasapainottamiseen. Mahdollisten lomautusten lisäksi Tulli hakee säästöjä luonnollisen poistuman kautta, minimoimalla korvaavia rekrytointeja, kohdentamalla henkilöstöä uudelleen ja karsimalla toimintamenoja.

Jos YT-menettelyssä päädytään lomautuksiin, henkilöstö lomautetaan porrastetusti 1–2 viikoksi vuoden 2017 aikana. Lähtökohtaisesti kaikkien lomautusaika tulisi olemaan yhtä pitkä.

Mahdolliset lomautukset on tarkoitus toteuttaa niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Tullin perustoiminnoille ulkomaankaupan sujuvuuden varmistamisessa ja yhteiskunnan suojaamisessa.

Mahdollisesti lomautettavien virkamiehien määräksi Tulli arvioi 1869 ja työsuhteisten työntekijöiden määräksi 91.

Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 200 henkilöä.

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit