Kotimaa Maahanmuutto

Turvapaikkahakemuksista noin puolet on tällä hetkellä uusintahakemuksia

Kuva Pixabay.
Migrille tehtävistä turvapaikahakemuksista noin puolet on uusintahakemuksia. Yleisimmin hakija kertoo kääntyneensä Suomessa kristinuskoon tai kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Turvapaikkaa on hakenut tänä vuonna noin 2 300 ihmistä. Näistä noin 1 100 on hakijoilta, jotka ovat aiemmin saaneet vähintään yhden turvapaikkapäätöksen. Eniten uusintahakemuksia olivat tämän vuoden aikana heinäkuun loppuun mennessä tehneet irakilaiset (noin 710 kpl), jotka ovat suurin turvapaikanhakijoiden ryhmä Suomessa.

Turvapaikkahakemusten määrää ei ole rajoitettu

Jotta hakemus etenisi uuteen turvapaikkapuhutteluun, sen tulee käytännössä sisältää uusia perusteita kansainväliselle suojelulle. Turvapaikkahakemusten määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu millään lailla.

Uusintahakemuksiin tehdyistä päätöksistä 15 prosenttia on ollut tänä vuonna myönteisiä ja 32 prosenttia kielteisiä. Alustavassa tutkinnassa tutkimattajättämispäätöksiä on tehty 47 prosenttiin hakemuksista ja rauenneita hakemuksia on 6 prosenttia.

Vuonna 2017 noin 1 800 henkilöä 5 000 turvapaikkaa hakeneesta oli saanut päätöksen joko yhden tai useamman kerran.

Perustelut uusintahakemuksille vaihtelevat

Yleisimmin hakija kertoo uutena perusteena kääntyneensä Suomessa kristinuskoon tai kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Lisäksi uutena perusteena esitetään, että kotimaan tilanne on muuttunut siitä, kun aikaisempi päätös on tehty. Joskus vedotaan myös virheelliseen aiempaan päätökseen.

Sisäministeriö käynnisti heinäkuussa lakihankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia muuttaa uusintahakemuksien käsittelyä. Menettelyä turvapaikanhakijoiden uusintahakemuksissa pyritään tarkentamaan siten, että hakemista viivytystarkoituksessa rajataan erityisesti kolmannesta hakemuksesta eteenpäin.

Migri

  • 570
    Shares