Eurooppa Maahanmuutto

Turvapaikkahätälain luonnos: ”Uhkana rakenteiden täydellinen romahtaminen”

Kuva Pixabay.

Der Standardilla on hallussaan suunnitellun hätälain luonnos. Itävallan sosiaalidemokraattinen puolue (SPÖ) haluaa vielä miedontaa työmarkkinoita koskevaa kappaletta.


Eräs asia vaikuttaa selvältä: Ennemmin tai myöhemmin ns. turvapaikkahätälaki tulee päätymään Euroopan unionin tuomioistuimen eteen. Lain kyseenalaistamisen estämiseksi on sisäministeriö menneiden viikkojen ja kuukausien aikana kerännyt huolellisesti aineistoa osoittaakseen kuinka Itävallan yleinen järjestys ja sisäinen turvallisuus vaarantuu pakolaisten suuren määrän takia.

Vain tällaisten edellytysten vallitessa on turvapaikkalainsäädännön mukaan mahdollista soveltaa lakia ja siten rajoittaa laajamittaisesti perinteistä turvapaikkaoikeutta. Turvapaikkahakemusten jättäminen voitaisiin silloin torjua jo suoraan rajalla ja pakolaisia voitaisiin pitää kahden viikon ajan poliisin säilöissä.

Lopulliset neuvottelut

Hallitus tulee viemään hätälain ensi viikolla ministerineuvostoon päätettäväksi. STANDARD:illa on jo hallussaan luonnos, joka osoittaa minkälaisia uhkaskenaarioita nousee esiin ja toisaalta, kuinka sosiaalidemokraatit haluavat vielä laimennuksia työmarkkinoita koskevaan kappaleeseen.

20-sivuisessa luonnoksessa kerrotaan yksityiskohtaisesti valtionhallinnon eri sektoreihin kohdistuvista vaikutuksista:

Turvapaikkaoikeus: Turvapaikkahakemusten käsittelyn aiheuttamien viiveiden johdosta (huhtikuun lopussa käsittelyssä oli 85.700 hakemusta) oli tällä sektorilla toimivien ”julkisten laitosten toimintaan” jo kohdistunut ”huomattavaa kuormitusta”. Viime vuoden kaltaisen turvapaikanhakijavyöryn uusiutuminen johtaisi ”järjestelmän ja laitosten täydelliseen romahtamiseen”. Tekstissä painotetaan kyllä, että Balkanin reitin sulkeminen on johtanut hakemusmäärän laskuun, mutta samalla viitataan arvioihin, joiden mukaan pelkästään ”Libyassa odottaa tällä hetkellä 500.000 – 1.000.000 henkilöä pääsyä Eurooppaan”, joten uusi poikkeuksellisen suuri pakolaistulva on mahdollinen.

Peruspalvelut: Luonnoksessa varoitetaan myös turvapaikanhakijoiden perusylläpitoa ja majoitustilojen järjestämistä koskevassa kohdassa, että uuden tulijavyöryn sattuessa järjestelmä tulisi ”romahtamaan täysin”. Nytkin esiintyy jo ”tilapäistä turvapaikanhakijoiden asunnottomuutta”. Lisäksi tulijoita joudutaan ohjaamaan massamajoitustiloihin ja niissä vallitsee korkeaa potentiaalia etnis-kulttuurisille ja sosiaalisille jännitteille ja konflikteille”.

Turvallisuus: Rikostilastoja esitellään laajasti ja yksityiskohtaisesti. Ulkomaisten rikoksista epäiltyjen henkilöiden määrä on vuosina 2014-2015 kasvanut 89.594:sta 92.804:een, kun taas samaan aikaan ei-ulkomaalaisten rikoksista epäiltyjen määrä on laskenut (166.221:stä 157.777:ään). Ulkomaisten rikoksista epäiltyjen joukossa turvapaikanhakijoiden osuus on kasvanut 11,6%:sta 15,6%:iin.

Kasvua oli myös ulkomaisia vastaan nostettujen syytteiden ja annettujen tuomioiden määrässä. Dokumentissa esitellään sivukaupalla huumerikoksia, varkauksia, pahoinpitelyjä ja seksuaalisia hyökkäyksiä koskevia tilastoja. Samoin mainitaan ryhmät, joissa rikostapausten määrä on korkeaa – tässä yhteydessä mainitaan jatkuvasti Afganistanin, Nigerian, Marokon ja Algerian kansalaiset. Samaan aikaan myös pakolaisiin kohdistuneet rikokset olivat lisääntyneet. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla tapauksia oli 25, kun taas vuoden loppupuoliskolla niitä oli jo 172.

Oikeuslaitos: Oikeusministeriö varoittaa taas kerran, että vankiloissa esiintyy ”ulkomaisten vankien keskuudessa erityisiä radikalisoitumistendenssejä”. Hallinto-oikeuksissa on havaittu turvapaikka-asioita koskevien valitusten jatkuvaan kasvua – pelätään, että valituksia voi tulla tänä vuonna 15.000.

Koulut: Koulutussektorilla pakolaislasten määrän kasvu on johtanut ”erittäin vaikeasti hallittaviin ongelmiin”. Riittämättömän kielitaidon takia opetusta seuraamaan kykenemättömien erityisoppilaiden määrä on kasvanut vuodessa kolmanneksella, yhteensä 46.000 oppilaaseen. Opetusministeriö halusi pyyhkiä kokonaan pois tämän kohdan, mutta sisäministeriö jätti kuitenkin sen lakiluonnokseen. Luonnoksessa valitetaan myös koulupsykologien ja sosiaalityöntekijöiden puutetta.

Terveydenhoito: Terveydenhoitokappaleessa varoitetaan lasten psykososiaalisen hoidon osalta ”valtavasta ylikuormituksesta”, erityisesti lastenpsykiatrian alueella. Lisäksi terveys- ja hoitohenkilöstön puutteen takia uhkana ovat ”hoitoprosessiin syntyvät pullonkaulat”.

Työmarkkinat: Työmarkkinakappale on kiistanalainen. Alois Stögerin (SPÖ) sosiaaliministeriö on jo miedontanut lukuisia sisäministeriön ensiluonnoksen kohtia. Tekstistä on poistettu seuraavat lauseet: ”työvoimatoimistoihin (AMS) ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista 75%:lla on korkeintaan pakollinen oppivelvollisuus suoritettuna”; tällä hetkellä maassa vallitsee ”historiallisen korkea työttömyys”; kouluttamattomia työntekijöitä uhkaa ”suora kilpailutilanne”. ”Suunnattoman kuormituksen” sijaan Stögerin ministeriö haluaa puhua ”lisähaasteesta”. Lisäksi halutaan pois pyyhittäväksi kohta, jonka mukaan pakolaisista muodostuu työmarkkinoille ”pitkäaikainen taakka”.

Lisäksi sosiaaliministeriö ei halua kuulla, että lisäkustannukset vuosina 2015-2019 tulevat olemaan ”kumulatiivisesti 10 miljardia euroa”. Tälle vuodelle koituvat kustannukset – 2 miljardia – on kuitenkin säilytetty viimeisimmässä luonnoksessa. Nämä kustannukset oli sentään jo ilmoitettu Brysseliin lähetetyssä rahoituskehikossa.

Der Standard

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit