Kotimaa

Tutkimus: Infraäänille altistuminen ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua

Kuva Pixabay.

VTT:n, Työterveyslaitoksen (TTL) , Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankkeessa selvitettiin tuulivoimaloiden infraäänen vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista henkilöistä on kertonut elämänlaatua heikentävistä oireista, jotka he ovat yhdistäneet tuulivoimaloiden infraääneen. Tutkimukset kohdistettiin juuri näille alueille, joilla asukkaiden tiedettiin yhdistäneen oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen.

Mittausten mukaan tuulivoimalat muuttivat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevien asuntojen ääniympäristöä äänenpainetasojen osalta kaupunkimaiseen suuntaan. Tuulivoimaloihin liitettyä ihmisten oireilua infraäänelle altistuminen ei kuitenkaan selittänyt.

Hankkeessa järjestettiin myös kuuntelukokeita, joissa tutkittiin tuulivoimaloiden infraäänen havaitsemista ja häiritsevyyttä sekä infraäänen aiheuttamia fysiologisia vasteita.

Näissä kokeissa osallistujat eivät kyenneet havaitsemaan infraäänen esiintymistä tuulivoimaloiden äänessä. Infraääni ei myöskään vaikuttanut osallistujien kokemaan äänen häiritsevyyteen tai heidän tahdosta riippumattoman hermostonsa stressiä ilmentäviin vasteisiin.

Infraääni tarkoittaa hyvin pientaajuista eli matalaa ääntä, jonka taajuus on alle 20 Hz. Infraäänen voi aistia, jos äänenpainetaso on riittävän suuri.

  • 64
    Shares
Tagit

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset