Kotimaa Maahanmuutto

Tutkimus: Maahanmuuttajat nauttivat Kelan etuuksista muuta väestöä huomattavasti yleisemmin

Vuosaari. Kuva muokattu lähteestä Eduard47 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Kelan tuoreen tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat saavat erityisesti työttömyysturvaa, asumistukia ja perustoimeentulotukea muuta väestöä yleisemmin.

Tiedot perustuvat tuoreeseen tutkimukseen, jossa tarkasteltiin kaikkien täysi-ikäisten Suomessa asuvien Kelan etuuksien käyttöä vuonna 2018. Maahanmuuttajiksi tutkimuksessa määriteltiin ulkomailla syntyneet Suomeen muuttaneet henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Kela maksoi vuonna 2018 toimeentuloa turvaavia sosiaaliturvaetuuksia yhteensä 10,7 miljardia euroa. Maahanmuuttajille 10,7 miljardin euron summasta maksettiin yhteensä 1,36 miljardia euroa (13 %) ja Suomessa syntyneille 9,32 miljardia euroa (87 %).

Kuva Shutterstock.

Maahanmuuttajille maksettu osuus vaihteli merkittävästi eri etuuksien välillä. Osuus oli suurin takuueläkkeessä, josta maksettiin maahanmuuttajille 29 prosenttia ja lähes yhtä suuri työttömyysturvassa, josta maksettiin maahanmuuttajille 27 prosenttia. Toimeentulotuesta maahanmuuttajille maksettiin 20 prosenttia ja asumistuista 14 prosenttia. Vanhuuseläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä kummastakin maksettiin maahanmuuttajille vain 2 prosenttia.

Väestömäärään suhteutettuna etuuksia maksettiin keskimäärin 2243 euroa vuodessa Suomessa syntynyttä henkilöä kohden ja 4676 euroa vuodessa maahanmuuttajaa kohden. Perhe-etuuksia, opintorahaa, sairauspäivärahaetuuksia ja Kelan eläkkeitä maksettiin yhteensä saman verran maahanmuuttajille ja Suomessa syntyneille, noin 1200-1300 euroa vuodessa henkilöä kohden.

Ero maahanmuuttajien ja Suomessa syntyneiden välillä muodostuu työttömyysturvan, asumistukien ja toimeentulotuen kokonaisuudesta. Suomessa syntynyttä henkilöä kohden näitä etuuksia maksettiin noin 900 euroa vuodessa ja maahanmuuttajaa kohden noin 3300 euroa vuodessa.

Kuva Shutterstock.

Etuuksien käyttöä tarkasteltiin maahanmuuttajien osalta maaryhmittäin, jotka muodostettiin syntymävaltion mukaan. Ryhmät olivat EU-maat, Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Aasia, pakolaisten lähtömaat ja muut maat.

Ryhmien välillä on merkittäviä eroja Kelan etuuksien käytössä. Henkilöä kohden laskettuna etuuksia maksettiin eniten pakolaisten lähtömaissa syntyneille ja muihin maaryhmiin kuuluville merkittävästi vähemmän.

Maahanmuuttajilla etuuksien saaminen on huomattavasti valtaväestöä yleisempää. Erityisesti työttömyysturvaa, asumistukia ja perustoimeentulotukea maahanmuuttajat saavat muuta väestöä yleisemmin. Maahanmuuttajista asumistukia sai 34 prosenttia, työttömyysturvaa 26 prosenttia ja perustoimeentulotukea 22 prosenttia. Muusta väestöstä asumistukia sai 17 prosenttia, työttömyysturvaa 7 prosenttia ja perustoimeentulotukea 6 prosenttia.

Heikompi työllisyys ja pienituloisuus lisäävät etuuksien tarvetta. Työttömyysturvaa maksetaan myös kotoutumiskoulutukseen ja muihin TE-palveluihin osallistumisen ajalta. Toimeentulon turvaamisen lisäksi etuudet mahdollistavat siis esimerkiksi suomen kielen opiskelun ja muiden työelämässä tarvittavien valmiuksien hankkimisen.

Kuva Shutterstock.

Lisäksi maahanmuuttajien valtaväestöä nuorempi ikärakenne näkyy etuuksien saannissa. Myös koko väestössä nuorille maksetaan esimerkiksi toimeentulotukea ja asumistukea yleisemmin kuin vanhemmille ikäryhmille. Kaikenikäiset ja myös pidempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat saivat asumistukia kuitenkin yleisimmin kuin valtaväestö.

Opintorahaa 18-24-vuotiaat maahanmuuttajat saivat harvemmin kuin Suomessa syntyneet. 18-24-vuotiaat maahanmuuttajat, jotka ovat muuttaneet Suomeen alle 13-vuotiaana, saivat opintorahaa yhtä yleisesti tai yleisemmin kuin valtaväestö.

Saman ikäisiin Suomessa syntyneisiin verrattuna lapsilisän, vanhempainpäivärahan ja kotihoidon tuen saaminen on vain hieman yleisempää. Sairauspäivärahaetuuksia ja työkyvyttömyyseläkettä maahanmuuttajille maksettiin valtaväestöä harvemmin.

  • 2.4K
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset