Kotimaa Politiikka

Työryhmä pohtimaan ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia tehostaa ehdollisen vankeusrangaistuksen vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös löytää keinoja vähentää ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välistä porrastusta.


Työryhmän asettaminen perustuu strategiseen hallitusohjelmaan. Työryhmän tehtävänä on arvioida erilaisia keinoja tehostaa ehdollista vankeutta oheisseuraamusjärjestelmää kehittämällä. Tähän liittyen työryhmä selvittää muun muassa ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamusten käyttöä muissa Pohjoismaissa. Oikeusministeriön mukaan, jotta rikosten seuraamukset koettaisiin ymmärrettäviksi ja hyväksyttäviksi, tulee rangaistusten olla johdonmukaisia toisiinsa nähden. Siirtyminen ehdollisesta vankeusrangaistuksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen saatetaan kokea varsin jyrkkänä portaana, vaikka laki antaa mahdollisuuksia ehdollisen rangaistuksen tehostamiseen oheisseuraamuksilla.

Ehdolliseen vankeuteen tuomitulle asetetaan aina koeaika, minkä lisäksi alle 21-vuotias voidaan määrätä valvontaan. Ehdolliseen vankeuteen voidaan nykyisin liittää ns. oheissakko. Yli vuoden mittaisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin on mahdollisuus liittää tehosteeksi myös yhdyskuntapalvelurangaistus.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi ensi vuoden lokakuun alkuun mennessä.

Oikeusministeriö

Jakoa

Liity kannattajajäseneksi

Grilli kesäkuntoon - tulikulma.fi

Uusimmat uutiset