Kotimaa

Työttömyysturvamenot kaksinkertaistumassa

Kuva Pixabay.

Työttömien päivärahamenot ja päivärahan saajien määrät ovat kasvamassa yli kaksinkertaisiksi budjetoituun nähden.

Työllisyysrahasto rahoittaa työttömyysturvaa työttömyyskassoille sekä Kelalle. Lisäksi rahasto hoitaa valtionosuuden maksamisen työttömyyskassoille.

Talousarviossaan Työllisyysrahasto varautui maksamaan työttömyyskassoille 958 miljoonaa euroa vuonna 2020. Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi arvioitu rahoitustarve työttömyyskassoille on noin kaksi miljardia euroa.

Työttömyyskassoihin kuuluu 85 % palkansaajista. Työllisyysrahasto rahoittaa myös työttömyyskassaan kuulumattomien palkansaajien työttömyysturvan osuuden ja maksaa sen Kelalle. Tämä osuus työttömyysturvan saajista ja menoista tulee myös kasvamaan.

Lisäksi Työllisyysrahaston arvio on, että sekä päivärahasaajien että päivärahojen määrät tulevat todennäköisesti kasvamaan vielä lisää. Arvio perustuu mm. työttömyyskassoilta saatuihin tietoihin.

Toistaiseksi Työllisyysrahaston maksuvalmius on hyvällä tasolla, ja rahasto voi toteuttaa työttömyyskassojen rahoituspyynnöt normaalisti. Työllisyysrahaston hallitus vaatii kuitenkin maksuvalmiuden ja työttömyyspäivärahojen maksamisen turvaamiseksi valtion välittömiä toimia.

Kaikkia rahaston lainajärjestelyjä varten tarvittavan valtiontakauksen valmistelu on jo meneillään valtiovarainministeriössä. Lisäksi valtion tulee maksaa peruspäivärahan suuruinen valtionosuus myös lomautuspäivärahoihin. Työttömyysturvan rahoituksen turvaamiseksi Työllisyysrahastolle tulee myös maksaa suoraa tukea tarvittava määrä.

  • 43
    Shares