Kolumnit

Työvoiman saatavuusharkinta tulee säilyttää

Ennen vanhaan poloiset peräkammarinpojat ja Esson baarin kanta-asiakkaat harmittelivat enemmän tai vähemmän perustellusti sitä, kuinka ulkomaalaiset tulisivat viemään heiltä työpaikat. Tänä päivänä tilanne on vielä hullumpi, sillä työpaikat pyritään turvaamaan nimenomaan ulkomaalaisille. Alkusyksystä julkaistussa lakialoitteessa LA 41/2017 esitetään ulkomaalaislain 73 § 1. momentin 1 ja 2 kohdan poistamista siten, että EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin kokonaan.

Lain sisällöstä nykyhetkellä aloitteen primus motorin, Anna Kontulan (vas), sanoin:

    ”Ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa (1218/2013) säädetään, että ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä tulee työ- ja elinkeinotoimiston selvittää, onko työmarkkinoilla saatavilla kohtuullisessa ajassa tarkoitettuun työhön sopivaa työvoimaa sekä huolehtia, ettei työntekijän oleskeluluvan myöntäminen estä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman työllistymistä.”

Tätä hallintotapaa ei siis enää vastaisuudessa haluta noudatettavan.

Aloite ei ole mielenkiintoinen vähiten siksi, että sen kannattajia löytyy laajapohjaisesti niin kokoomuksesta ja keskustasta kuin vasemmistosta ja vihreistäkin, eli tämänhetkisen eduskunnan poliittisen spektrin lähes jokaisesta lokerosta. Tavoitteen kannalta yhdistäviä tekijöitä näillä kilpailevilla puolueilla kuitenkin lienee huomattavasti vähemmän kuin niitä erottavia.

Oikeistoa ajaa palkkatason ja työehtojen polkeminen suurpääoman kasvattamiseksi sekä yksityisen sektorin omistavan portaan osakesalkkujen lihottamiseksi. Vasemmistoa ja vihreitä puolestaan motivoi moderni ihmiskäsitys Suomesta kaikille kansanryhmille vapaana maana tulla rajoitteitta ja vastikkeetta suunnilleen siten kuin kirjoitin jokin aika sitten:

    ”Tarveharkinnalle [olisi pitänyt puhua saatavuusharkinnasta, toim. huom.] viherpunikki haistattaa pitkät, koska hänen ajatusmaailmassaan Suomen tulee olla vapaa ja avoin maa kaikille, eikä pelkästään passeissaan suomalaisiksi identifioiduilla kansalaisilla tule olla ’toiset’ ylittävää etuoikeutta esim. Suomen valtion tarjoamiin koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiin tai luonnonvaroihin.”

Mikäli tavoitellulla uudistuksella pyrittäisiinkin helpottamaan ihka oikeiden huippuosaajien (ei siis koneinsinöörisomalien kaltaisten mielikuvitusolentojen) Suomeen työllistymistä, ei aloite oikein osu maaliinsa, sillä saatavuusharkinta ei tähän mennessäkään ole sen kaltaisen työperäisen maahanmuuton esteenä. Puhumattakaan siitä, että saatavuusharkinta ei kohdennu EU- ja ETA-alueiden sisäiseen työvoiman vaihtoon, joka koskee vaivattomimmin liikkuvaa ja integroituvaa väestöä.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta on ollut tähänkin mennessä mahdollista työllistyä, kunhan rekrytointi on kokonaisuudessaan hoidettu vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Harkintamenettely ei siis ole itsetarkoituksellinen ulkomailta työllistymisen este vaan kotimaista työvoimaa suojeleva reunaehto, vaikka se jonkun mielestä kankeaa ja mainitun työvoiman ”autonomian” – mitä ikinä tämä tässä yhteydessä tarkoittaakaan – huomiotta jättämistä olisikin.

Entäpä sitten käytännön kokemukset? Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n mukaan Ruotsi, joka on ainoa EU-, ETA- ja OECD-maa, joka ei säätele työperäistä maahanmuuttoa tällä tavoin …

    ”… ei ole saavuttanut toivomiaan tuloksia luopumalla saatavuusharkinnasta. OECD:n tutkimuksen mukaan työtekijöitä on rekrytoitu ulkomailta paljon aloille, joilla on muutoinkin työvoiman ylitarjontaa, eikä työvoimapula-aloille, kuten hallitus toivoi.
    Myös DELMI:n tutkimusten mukaan työlupia on myönnetty enimmäkseen aloille, joilla ei ole työvoimapulaa. Suurin osa tulijoista on hakenut samalla myös turvapaikkaa. Ruotsin valtion tarkastusvirasto huomautti, että niin maahanmuuttoviraston työehtojen ennakkovalvonnassa kuin työsuojeluviranomaisten jälkivalvonnassa on paljon puutteita.
    Myös ruotsalaisen palkansaajakeskusjärjestön LO:n mukaan tarveharkinnasta luopuminen on tuonut mukaan vakavia lieveilmiöitä, kuten työlupien kaupittelua, harmaata taloutta ja muuta rikollisuutta.”

Ei ole mitään syytä olla epäilemättä, etteikö näin kävisi myös Suomessa aloitteen mahdollisesti mentyä läpi maidemme demografisen rakenteen samankaltaisuuden johdosta. Ja miksipä se ei menisi? Axel Oxenstierna tiesi jo kauan aikaa sitten tähän vastauksen. Siksi.

Aloite tulee kannatuksesta huolimatta ymmärtää hylätä vahingollisena yksin sen vuoksi, mikä Suomen valtion ja sen alaisten viranomaisten muodostaman edunvalvontakoneiston ensisijainen tehtävä on: Suomen ja sen kansalaisten intressien puolustaminen tilanteessa kuin tilanteessa. Kyse ei ole vastakkainasettelusta ”meidän” ja ”muiden”, ts. (kanta)suomalaisten ja ulkomaalaisten, välillä vaan kansallisvaltion olemassaolon peruslähtökohdasta.

Saatavuusharkinnasta luopuminen aiheuttaisi väistämättä seurannaisvaikutuksia nuorten työllistymismahdollisuuksia ajatellen sekä lisäisi entuudestaan syrjäytymisriskiä. Vasemmistoa sekä vihreitä luulisi kiinnostavan erityisesti Suomessa jo asuvien muutamien nimeltä mainitsemattomien maahanmuuttajaryhmien äärimmäisen heikko työllistymisaste sekä -ennuste. Matalapalkka-aloilla kilpailu työpaikoista käy kiivaimmillaan.

Sivuhuomiona saatavuusharkinta oli vielä muutama vuosi sitten Kontulan edustamalle vasemmistoliitolle tärkeää säilyttää. Toisaalta lakialoitetta puolsi ainoastaan kolme vasemmistoliiton kahdentoista hengen suuruisesta eduskuntaryhmästä syyskuun lopussa. Suurta ristivetoa perinteisen työväenliikkeen sekä modernin maailmansyleilyn välillä on selvästi havaittavissa.

Aika näyttää, karistaako nykyvasemmisto vähitellen niskastaan viimeisimmätkin työväenpuolueen ummehtuneet rippeet, vaikka joku perinteisempi kyseisellä asialla oleva jarru, kuten Jari Myllykoski, asettuisikin vastahankaan.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit