Eurooppa Politiikka

Uskonnoksi korotetut ihmisoikeudet tuhoavat kansakuntia

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

FigaroVox haastatteli Jean-Louis Harouel’ta ”Kansan vastaiset ihmisoikeudet” kirjan julkaisun johdosta. Kirjassaan hän tuomitsee uuden maallisen uskonnon, joka perustuu syrjimättömyyden pakkomielteelle. Uusi uskonto lamaannuttaa länsimaiden politiikat.


Jean-Louis Harouel on oikeustieteen apulaisprofessori Pariisin Panthéon-Assas -yliopistosta.

FIGAROVOX – Orlandon verilöylyn jälkeen tulivat kannanotot ja syytökset. Niissä keskityttiin rikoksen homofobiseen aspektiin ja osoitettiin sormella konservatiiveja ja monoteistisiä uskontoja. Islam jätettiin taka-alalle. Ovatko länsimaiset demokratiat taas kerran langenneet ansaan, jota te kutsutte ”ihmisoikeususkonnoksi”?

Jean-Louis HAROUEL – Samalla kun on helppoa tuomita kristinuskon provosoima tai sen nojalla tapahtuva väkivalta, niin samalla ei ole juurikaan mahdollista tuomita islamin pyhien tekstien nimissä harjoitettua muslimiväkivaltaa, vaikka kehotus väkivaltaan on selkeästi ja laaja-alaisesti kirjattu niihin. Kun puhutaan miesten homoseksuaalisuudesta, niin kristityt yhteisöt (ainoa huomioitu taho) ovat kyllä jo kauan tuominneet ja rankaisseet siitä ankarasti sen nojalla, että Raamattu (Genesis, 19) kertoo Jahven kylväneen taivaalta tulta Sodomaan ja Gomorraan. Historioitsija Maurice Lever huomauttaa kuitenkin kirjassaan ”Les bûchers de Sodome” (1985) (Sodoman polttoroviot), että polttoroviot olivat kadonneet Ranskasta jo Louis XV kaudella ja jumalallisen oikeuden ylivaltaa oli kohtuullistettu huomattavasti.

Sitä vastoin aihetta koskevat islamin pyhät tekstit ovat raivoisia. Eräs profeetan hadith on erityisen karmea. Se kehottaa uskovaisia tappamaan homoseksuaalit: ”Allahin lähettiläs sanoi: Jos vain näette jonkun käyttäytyvän Lothin väen tavoin, niin tappakaa molemmat, sekä aktiivinen, että passiivinen.” Tämä teksti kuuluu Sunnaan (kokoelma Muhammedin tekoja, puheita ja suosituksia: Haditit). Yhdessä Koraanin kanssa näistä muodostuu Sharia. Se on ohje kaikille, jotka haluavat noudattaa jumalallista lakia. Yhtymäkohta Orlandon verilöylyyn on varsin selvä.

Kun monoteistisiä uskontoja ei käsitellä systemaattisesti samalla tavalla islamin kritisoinnin välttämiseksi, niin samalla kielletään todellisuus. Tätä todellisuuden kieltämistä harjoitetaan länsimaisissa demokratioissa ”poliittisen korrektiuden” nimissä. Se on eräs ilmentymä maallisesta uskonnosta, jota voidaan kutsua ihmisoikeususkonnoksi.

Tämä uskonto täytti laajassa mitassa 1900-luvun toisella puoliskolla Länsi-Euroopassa vallinneen tyhjiön, joka oli syntynyt kristillisten uskonnollisten menojen hiipumisen ja neuvostokommunismin romahduksen johdosta.

Ihmiskuntauskonnon ruumiillistuma, ihmisoikeuskultti, korvasi muutama vuosikymmentä sitten kommunismin – molemmat ovat luonteeltaan maallisia uskontoja – utopiana, jonka tavoitteena on pystyttää hyvän valtakunta maan päälle. Tässä uudessa maallisessa uskonnossa ihmisoikeudet ilmentävät lupausta maanpäällisestä Jumalan valtakunnasta ja niiden avulla toteutetaan projektia yhdistyneestä ihmiskunnasta, joka syntyy kun täydellinen yhteiskunta perustetaan muuttamalla ensin vanha maailma täysin kosmopoliittiseksi ja vain ihmisoikeuksille perustuvaksi uudeksi maailmaksi.

FIGAROVOX – Kuinka islamistit käyttävät ihmisoikeuksia lisätäkseen vaikutusvaltaansa?

HAROUEL – Samalla kun ihmisoikeudet edistävät muslimien vaatimuksia, niin samalla ne tukevat islamin vaikutusvallan kasvua Ranskassa ja muissa länsimaissa. Kun syrjimättömyyden nimissä identiteettiryhmien jäsenille myönnetään (laissa tai oikeusistuimissa) yksilöllisiä oikeuksia kyseiseen ryhmään kuulumisen johdosta, niin silloin näistä oikeuksista tulee ryhmäoikeuksia ja siten kollektiivisia oikeuksia. Maallisen ihmisoikeususkonnon pyhittämät yksilölliset oikeudet ovat johtaneet identiteettioikeuksien syntymiseen, josta seikasta islam on hyötynyt paljon.

Islam on aina käyttänyt ihmisoikeusasetta painostaakseen Euroopan maita omaksumaan matalaa profiilia maassa asuvia muslimeja kohtaan. Islam on uskonnonvapauden kunnioittamisen ja syrjimättömyyden suojissa toimiva eurooppalaista sivilisaatiota vastustava sivilisaatio, joka jatkaa valloitus- ja dominointipyrkimyksiään.

Islam on hyödyntänyt länsimaissa täysimääräisesti ihmisoikeuksia. Muslimien vaatetusta, ravintoa ja muita asioita koskevat vaateet perustuvat näihin. Tosiasiassa tässä kaapataan poliittista valtaa, vallataan alueita ja otetaan hallintaan yhteiskunnan eri sektoreita. Islamissa yhdistyy politiikka, laki ja uskonto. Kaikki myönnytykset islamille uskontona ovat samalla myönnytyksiä poliittiselle ja juridiselle islamille, jonka johdosta Euroopan maat muuttuvat vähitellen muslimimaiksi.

FIGAROVOX – Te katsotte, että ihmisoikeuksia käytetään ”kolonisoivan maahanmuuton” välineenä. Monet maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan ja Ranskaan paremman elintason takia tai länsimaisen mallin houkuttelemina, mutta eivät kuitenkaan kolonisoidakseen Eurooppaa …

HAROUEL – Olen samaa mieltä: Monet maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan puhtaasti henkilökohtaisten motiivien takia nauttiakseen huomattavasti paremmasta elintasosta ja elinolosuhteista, kuin mitä heillä on kotimaissaan. Heillä ei ole kolonisaatioon ja valloittamiseen liittyviä taka-ajatuksia. Myöskään visigootit, burgundit ja frankit, joille keisari antoi luvan turvapaikkaan ja oikeuden asettua Länsi-Rooman valtakuntaan, eivät omanneet valloitusaikeita. Kuitenkin kaksi sukupolvea myöhemmin he olivat ottaneet vallan ja perustaneet omia kuningaskuntia tuhotun Rooman keisarikunnan alueille. Historiasta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka lukumäärältään vähäinen, mutta toimelias maahanmuuttajapopulaatio voi kaapata pysyvästi vallan ja hallita alkuperäisväestöä.

Eräät muslimit eivät edes salaa Eurooppaa koskevia valloitusaikeitaan. Sheikki Youssouf al Quaradawi, joka johtaa Euroopan islamilaisten järjestöjen liittoa, jonka Ranskan haaraosasto on UOIF, julisti vuonna 2002: ”Demokraattisten lakienne avulla me tulemme kolonisoimaan teidät. Koraanin lakien mukaisesti me tulemme hallitsemaan teitä.”

FIGAROVOX – Entä pakolaiset?

HAROUEL – Heitä tulee auttaa. Emme voi kuitenkaan ottaa heitä vastaan tarjoten samalla länsimaista elintasoa ja elämäntyyliä. He eivät voi järkevästi ajatellen odottaa saavansa meiltä muuta kuin minimitason asuinolosuhteet, sosiaalituen ja terveydenhoidon. Lisäksi heille ei saa syntyä kuvitelmaa, että he voisivat jäädä tänne pysyvästi. Heille on tehtävä selväksi, että kun tilanne paranee heidän kotimaissaan, niin heitä pyydetään palaamaan takaisin. Samalla kun lasten, äitien ja vanhusten vastaanottaminen on moraalinen velvollisuus, niin nuorten ja aikuisten miesten normaali paikka ei ole täällä, vaan omissa maissaan, joista he näyttävät ottaneen hyvin nopeasti hatkat. Monissa tapauksissa pakolaisuuden takana piilevänä motiivina on – enemmän tai vähemmän salailtuna – helpomman elämän tavoittelu. Kyse on silloin taloudellisiin seikkoihin perustuvasta maahanmuutosta.

Kun huomioi Välimeren eteläpuoleisen alueen valtavan väestönkasvun, niin Euroopan tulee varautua jo seuraavaan elintasomaahanmuuttajien vyöryyn, jollaista ei ole vastaavassa laajuudessa nähty vielä koskaan aiemmin. Se tulee koostumaan kymmenistä miljoonista henkilöistä, jotka pyrkivät maihimme toiveenaan parantaa elintasoaan. Länsi-Eurooppa ei kykene kuitenkaan sulauttamaan tällaisia maahanmuuttajamassoja. Eurooppa tuhoutuu, jos elintasomaahanmuuttajia ei palauteta järjestelmällisesti takaisin lähtömaihinsa. On ilmeistä, että näitä maita on palkittava hyvätahtoisuudesta ottaa vastaan palautettavia kansalaisiaan lisäämällä massiivisesti kehitysapua. Tunnettu kehitysapuasiantuntija Claude Sicard suositteli Revue politique et parlementaire (n° 1076, décembre 2015) -lehdessä julkaistussa artikkelissaan Euroopan maita asettamaan mainonnalle 50% veron, jonka tuotolla rahoitetaan palautettavien elintasomaahanmuuttajien paluu saatettuna takaisin lähtömaihinsa.

FIGAROVOX – Miten ihmisoikeudet tuomitsevat meidät kollektiiviseen kyvyttömyyteen?

HAROUEL – Miljoonia maahanmuuttajia Euroopan ulkopuolelta imevä luonteeltaan pysyvä kutsu on lopetettavissa palauttamalla kansalaisuuden perusajatus. Sen mukaan kansalaisia ja ei-kansalaisia – kanta-asukkaita ja ulkomaalaisia – kohdellaan eri tavoin. Parasta olisi, jos tulijoilla ei olisi taloudellista intressiä tulla laittomasti Ranskaan. Tämä on kuitenkin maallisen ihmisoikeususkonnon vastaista.

Jo 1980-luvun alkupuolella Marcel Gauchet ymmärsi hyvin, että jos Euroopan demokratiat alkavat ajaa ihmisoikeuspolitiikkaa, niin ne tuomitsevat samalla itsensä kollektiiviseen kyvyttömyyteen. Ihmisoikeususkonto estää hyvin vaarallisella tavalla Ranskaa torjumasta maahanmuuttoa ja islamilaisten väkijoukkojen oleskelua maaperällään. Nostamalla valtaan hyveellisen ja itsemurhaisen valtiomoraalin on ihmisoikeususkonto estänyt johtajiamme käsittelemästä ongelmia ja reagoimasta niihin poliittisesti.

Ihmisoikeususkonto on eurooppalaisten kansakuntien kollektiivisten oikeuksien negaatio. Se torjuu kansallisten yhteisöjen oikeuden elää toiveidensa mukaisesti. Demokraattinen suvereniteetti koostuu ihmisryhmän omistuksista, sen tulevaisuudesta, sen maaperästä, sen materiaalisesta ja immateriaalisesta perinnöstä. Kieltäessään tämän suvereniteetin ihmisoikeususkonto tuhoaa ajatuksen ihmisryhmän perinnöstä. Se vaatii suvereniteetin pakkojakoa, sen tekemistä yhteiseksi kaikille. Lyhyesti sanoen kyse on uudesta kommunismin muodosta.

FIGAROVOX – ”Vastustaessanne” ihmisoikeuksia te olette valmis ryhtymään torjuviin tai syrjiviin toimiin. Eikö uhkana ole silloin demokratiasta luopuminen ja siirtyminen autoritaarisen tai totalitaristisen vallan suuntaan?

HAROUEL – Edessämme on kaksi elintärkeää välttämättömyyttä: Padota maahanmuuttotulvat pikaisesti ja pysäyttää muslimivalloituksen eteneminen. Tämän takia meidän on vastustettava maallista ihmisoikeususkontoa, joka ajaa meidät hukkumistamme Euroopan ulkopuolelta tulevaan loputtomaan maahanmuuttoon ja valloitushaluisen muslimisivilisaation vallan alle. Se valta haluaa pakottaa meidät noudattamaan omia tapojaan ja oikeuskäsityksiään. Jos aiomme säilyä elossa kansana, niin meillä ei ole valinnanvaraa: Meidän on pakko palata syrjintään, joka muuten ei ole millään muotoa demokratian vastaista, vaan aivan päinvastoin.

Fanaatikot, jotka ovat korottaneet maahanmuuton ihmisoikeudeksi, väittävät harjoittavansa kansalaisaktivismia toimiessaan laittomasti maahan tulleiden ulkomaalaisten hyväksi. Kyse on huiputuksesta: Heidän aktivisminsa on taistelua valtiota ja sen kansalaisia vastaan, se on taistelua demokratiaa ja maan kansalaisia vastaan.

Jos puhutaan islamin syrjimisestä, niin se ei ole millään tavoin demokratian vastaista. Esikuvana ja tien viitoittajana meille on toiminut maailman vanhin ja esimerkillisin demokratia – Sveitsin demokratia. Kieltäessään minareettien rakentamisen sveitsiläiset eivät mitenkään rajoittaneet uskonnonvapautta. He loivat symboleja koskevaa syrjintää, jonka tarkoituksena oli tehdä selväksi maassa asuville muslimeille, että Sveitsi ei ole islamilainen maa, eikä arabi-muslimi -sivilisaatio ole siellä kotonaan, eikä heidän kannata yrittää pakottaa muita noudattamaan tapojaan ja väitettyjä jumalallisia lakejaan. Samassa hengessä on välttämätöntä omaksua myös Ranskassa ja muissa Euroopan maissa islamia syrjiviä toimenpiteitä. Kyse on syrjinnästä, joka on täysin perusteltavissa sen tosiseikan perusteella, että islam on ennen kaikkea poliittinen ja juridinen järjestelmä, joka toimii Ranskassa ja muissa Euroopan maissa sotakoneen tavoin eurooppalaista sivilisaatiota vastaan. Sen tavoitteenaan on korvata eurooppalainen sivilisaatio arabi-muslimi -sivilisaatiolla.

Jos annamme muslimivalloituksen jatkua, niin samalla luovumme ihmisoikeuksista, sillä islamin pyhät kirjoitukset ajavat äärisyrjivää järjestelmää (kohteena ei-muslimit, naiset ja orjat) ja niissä kielletään sananvapaus. Vuoden 1990 islamilaisen maailman ihmisoikeuksien julistus kieltää kaikkien ”sharian periaatteiden kanssa ristiriidassa olevien mielipiteiden” esittämisen.

Le Figaro

  • 28
    Shares